Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật hình ảnh y học
1 tháng

Kỹ thuật phục hình răng

Kỹ thuật phục hình răng
1 tháng

Dược sĩ

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Y sĩ

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Điều dưỡng

Điều dưỡng
1 tháng

Hộ sinh

Hộ sinh
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm