Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

3 khóa học

Điều dưỡng

Điều dưỡng
3 năm

Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung: đào tạo người điều dưỡng viên là nhân lực trực tiếp cho các công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ cao đẳng; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

- Mục tiêu cụ thể: đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành Điều dưỡng; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Cơ hội nghề nghiệp

Người học tốt nghiệp ngành Điều dưỡng có khả năng đảm trách công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe, cơ sở điều trị bệnh nhân như: Bệnh viện Trung Ương, Bệnh viện tỉnh/TP trực thuộc Trung Ương, các bệnh viện huyện/thị xã trực thuộc tỉnh, các bệnh viện ngoài công lập, các trung tâm y tế quận (huyện), các trạm y tế xã/phường, thị trấn…

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Dược

Khoa học - Kỹ thuật
3 năm

Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung: đào tạo người Dược sỹ là nhân lực trực tiếp cho các nghiệp vụ Dược tại các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh Dược phẩm, cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học về ngành Dược, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ cao đẳng; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

- Mục tiêu cụ thể: đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành Dược; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Cơ hội nghề nghiệp

Người học tốt nghiệp ngành Dược có khả năng tham gia và hướng dẫn nuôi trồng, sử dụng cây, con, nguyên liệu làm thuốc, phối hợp, phát huy và kết hợp giữa Y học hiện đại với Y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tham gia công tác quản lý, tồn trữ thuốc, đảm bảo cung ứng cấp phát thuốc theo phạm vi và nhiệm vụ được giao.

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Hộ sinh

Hộ sinh
3 năm

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: đào tạo người Hộ sinh là nhân lực trực tiếp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ cao đẳng; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể: đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành Hộ sinh; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Cơ hội nghề nghiệp

Người học tốt nghiệp ngành Hộ sinh có khả năng thực hành nghề nghiệp trong khuôn khổ quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước,cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi.

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm