Trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

3 khóa học

Dưọc

Khoa học - Kỹ thuật
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về Dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân; có khả năng thích ứng với môi trường lao động hoặc học tập ở các nước tiên tiến.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Kiến thức về lý luận chính trị;
 • Kiến thức về đạo đức hành vi;
 • Kiến thức về chuyên môn.

Về kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp;
 • Kỹ năng phân tích;
 • Kỹ năng tư duy lý luận;
 • Khả năng tự học và phát triển;
 • Khả năng nhận thức và tịnh tâm.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người dược sỹ cao đẳng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm thuộc các thành phần kinh tế theo quy chế tuyển dụng của các cơ quan quản lý nhà nước và của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Điều dưỡng

Điều dưỡng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Kiến thức về lý luận chính trị;
 • Kiến thức về đạo đức hành vi;
 • Kiến thức về chuyên môn.

Về kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp;
 • Kỹ năng phân tích;
 • Kỹ năng tư duy lý luận;
 • Khả năng tự học và phát triển;
 • Khả năng nhận thức và tịnh tâm.

Cơ hội nghề nghiệp

Người điều dưỡng trình độ cao đẳng được tuyển dụng và làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

Hộ sinh

Hộ sinh
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề: có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản an toàn và hiệu quả cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng một cách toàn diện về thể chất, tâm, sinh lý và xã hội; có ý thức học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Kiến thức về lý luận chính trị;
 • Kiến thức về đạo đức hành vi;
 • Kiến thức về chuyên môn.

Về kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp;
 • Kỹ năng phân tích;
 • Kỹ năng tư duy lý luận;
 • Khả năng tự học và phát triển;
 • Khả năng nhận thức và tịnh tâm.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hộ sinh trình độ cao đẳng được tuyển dụng và làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên về sản phụ khoa ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ Y tế.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm