Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

   Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái
   Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái
   Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái
   Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   2 ngành

   Dược

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp PTTH và tương đương
   • Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
   • Có năng lực tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay các hình thức đánh giá khác của tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có trình độ tương đương. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
   • Sử dụng thành thạo các chương trình máy tính thông dụng phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, xử lý thống kê, soạn thảo và trình bày văn bản.
   • Vận dụng kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho học tập và nghiên cứu chuyên môn dược.
   • Vận dụng các quy định của pháp luật Việt Nam, chính sách ngành y tế liên quan đến chiến lược phát triển ngành dược, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Có kiến thức chuyên môn dược học cơ bản liên quan đến sản xuất nguyên liệu hóa dược, sinh học và dược liệu dùng làm thuốc; kỹ thuật và công nghệ bào chế các dạng thuốc thông thường: đảm bảo chất lượng thuốc; bảo quản và cung ứng thuốc; tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng an toàn, hiệu quả cho nhân viên y tế và người bệnh.
   • Có kiến thức chuyên môn bổ trợ về một trong các định hướng chuyên ngành sau:
   • Sản xuất và phát triển thuốc (Phát triển nguyên liệu dùng làm thuốc, xây dựng công thức bào chế, quy trình sản xuất nguyên liệu, các dạng thuốc thông thường...)
   • Dược liệu và dược cổ truyền (Phát triển và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc, nuôi trồng, khai thác, chế biến cao định chuẩn và hoạt chất từ dược liệu, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho dược liệu và thuốc nguồn gốc từ dược liệu).
   • Kiểm tra chất lượng thuốc (Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho nguyên liệu, thành phẩm thông thường, thẩm định quy trình phân tích, xác định độ ổn định và tuổi thọ của thuốc, thiết lập chất đối chiếu dùng trong kiểm nghiệm).
   • Quản lý và cung ứng thuốc (Quản lý thuốc theo đúng quy định của pháp luật, quản lý kinh tế dược và quản trị doanh nghiệp dược, dự trù, cung ứng, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, quản lý chất lượng thuốc).
   • Dược lâm sàng (Thông tin thuốc cho các cán bộ y tế, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý và an toàn trong cộng đồng, bệnh viện).

   Kỹ năng:

   • Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong bào chế, kiểm nghiệm và nghiên cứu phát triển thuốc.
   • Nhận biết được các dược liệu thiết yếu và thông dụng có trong danh mục các dược liệu thiết yếu của Bộ Y tế.
   • Tổ chức thực hiện được các thực hành tốt trong sản xuất, quản lý chất lượng thuốc, cung ứng và hướng dẫn, sử dụng thuốc, dược liệu.
   • Xây dựng được công thức và quy trình bào chế các dạng thuốc thông thường.
   • Phân tích được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến xây dựng công thức và sản xuất thuốc.
   • Thực hiện được các quy trình kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm và chế phẩm thông dụng.
   • Thực hiện thành thạo các thao tác dược lý thực nghiệm cơ bản trên động vật thí nghiệm.
   • Tính toán và hiệu chỉnh được liều lượng, chế độ dùng thuốc cho các đối tượng khác nhau căn cứ trên đặc tính dược động học của thuốc và thể trạng người bệnh.
   • Phân tích được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe của bệnh nhân.
   • Hướng dẫn sử dụng thuốc và được liệu cho bệnh nhân an toàn, hiệu quả.
   • Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược trong hoạt động nghề nghiệp: soạn thảo được một số văn bản quy phạm cá biệt liên quan đến công tác dược.
   • Lập được kế hoạch trong cung ứng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao.
   • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh dược và kinh tế.
   • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.
   • Có khả năng làm việc nhóm, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược.
   • Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin, chuẩn bị và trình bày được các thông tin liên quan trong lĩnh vực dược.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Đảm nhiệm được các vị trí công tác của dược sĩ đại học trong cơ quan quản lý, các cơ sở điều trị, sản xuất kinh doanh thuốc và giám sát chất lượng thuốc.
   • Có năng lực cơ bản để tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị đào tạo hoặc nghiên cứu liên quan đến y dược.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   3 năm
   Điều dưỡng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp PTTH và tương đương
   • Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng các khái niệm cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe.
   • Giải thích được cấu trúc, chức năng và sự phát triển bình thường về thể chất và tình thần con người qua các giai đoạn phát triển trong mối tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội.
   • Giải thích được mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng của cơ thể, giữa các hệ thống cơ quan trong điều kiện bình thường và bệnh lý, cơ chế các triệu chứng, các yếu tố tiên lượng của các bất thường và bệnh lý ở các lứa tuổi.

   Kỹ năng:

   • Áp dụng kiến thức từ phân tử đến tế bào. từ tế bào đến cơ quan, hệ thống các cơ quan và các nguyên lý được học, dịch tễ học, y học cổ truyền, phục hồi chức năng trong chăm sóc người bệnh qua các giai đoạn phát triển.
   • Áp dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc can thiệp điều dưỡng an toàn, liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng qua các giai đoạn phát triển cuộc sống khi khỏe mạnh, có bệnh cấp tính và mạn tính.
   • Thực hiện các kỹ thuật điều đưỡng đúng quy trình phù hợp với vai trò, chức năng người điều dưỡng; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn, hiệu quả, tôn trọng tính cá biệt của người bệnh.
   • Nhận định đúng, kịp thời và thực hiện sơ cấp cứu hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp cứu tại cơ sở y tế và cộng đồng.
   • Giao tiếp, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình, và cộng đồng.
   • Thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng phù hợp.
   • Xác định các nguyên tắc cơ bản và tham gia quản lý công tác chăm sóc người bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án, môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng điều dưỡng.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh.
   • Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học và chăm sóc người bệnh.
   • Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và phòng vệ căn bản để học tập, làm việc bảo vệ Tổ quốc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
   • Cơ sở đào tạo cán bộ y tế.
   • Phụ trách y tế tại cơ quan, trường học.
   • Các trung tâm nghiên cứu Y khoa.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Khái quát về trường

   Trường Trung cấp Y sỹ Yên Bái được thành lập tháng ngày 01/04/1966 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, năm 1992 trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế Yên Bái. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành có chất lượng trong lĩnh vực Y học và Kỹ thuật Y học. Đội ngũ các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh và sinh viên nhà trường đã đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng nhà trường phát triển. Phấn khởi và tự hào, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh và sinh viên nhà trường cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử đã qua.

   Các giảng viên xuất sắc trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

   Lịch sử phát triển

   Sự ra đời của trường và giai đoạn 1966-1975
   Từ những năm đầu của thập kỷ 60, Bộ Y tế có chủ trương mỗi tỉnh đều có một Trường Trung cấp Y tế, ở khu vực thì mở các trường Đại học. Căn cứ Công văn số 5403/BYT-TC ngày 23 tháng 12 năm 1965 của Bộ Y tế, Ty Y tế Yên Bái đề nghị tỉnh cho phép thành lập Trường Trung cấp Y sỹ Yên Bái. 9 giờ ngày 01/04/1966 tại địa điểm sơ tán: Xóm Duộc – xã Đông Lý – huyện Yên Bình, Trường Trung cấp Y sỹ Yên Bái chính thức ra đời, tiền thân của trường Trung học Y tế Yên Bái ngày nay. Bác sỹ Nguyễn Bá Phiên – Phó ty Y tế được giao kiêm chức Hiệu trưởng.
   Như vậy ngày 01/04/1966 đóng một dấu son khai sinh ra trường Trung học Y tế Yên Bái; đây là điểm mốc không thể nào quên. Thế kỷ XX đã đi qua, trong hành trang mà nhà trường mang theo vào thế kỷ XXI có cả dấu son này. Mai sau các thế hệ nối tiếp xây dựng nên một trường học đàng hoàng hơn, to đẹp hơn nhưng vẫn không thể quên những giá trị mà cha anh họ - những người đi trước đã tạo lập nên.
   Sau khi thành lập, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế Trung cấp và Sơ cấp. Cuối năm 1968, tình hình chiến sự đỡ căng thẳng, trong hoàn cảnh cho phép, mặt khác địa điểm nhà trường đã di dời đến địa điểm mới Km 15 – thuộc xã Thịnh Hưng – huyện Yên Bình, vẫn là địa điểm sơ tán bán lộ thiên. Bắt đầu từ năm 1968 – 1969 tỉnh đã cho phép trường chiêu sinh đào tạo Y sỹ chính quy khóa 19 và sau đó là khóa 20 – hệ quốc lập để cung cấp cán bộ Y tế cho Bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, đồng thời đào tạo các lớp Y sỹ dân lập, Y tá, Dược tá về phục vụ tuyến xã; bên cạnh đó vẫn có những lớp học văn hóa cấp II để đào tạo chuyên môn. Từ tháng 6 đến tháng 10/1972 có 2 lớp Y sỹ chính quy ra trường, tổng số gần 80 người. Năm 1972 đế quốc Mỹ ném bom trở lại miền Bắc, cũng như cả nước Trường trung cấp Y sỹ Yên Bái lại chuyển sang chế độ sinh hoạt thời chiến. Lại một cuộc sơ tán vào rừng và trong dân, xa các trục đường và trọng điểm; Trường phải phân tán thành 4 điểm.
   - Một bộ phận về xã Liễu Đô – Lục Yên
   - Một bộ phận về xã Mông Sơn.
   - Một bộ phận về xã Phú Thịnh (Yên Bình).
   - Một bộ phận lãnh đạo ở lại trường để chỉ đạo chung.
   Tại những địa điểm sơ tán, thầy – trò lại bắt tay vào đào hào, làm hầm chữ A, mũ rơm, ba lô, dép lốp… tinh thần chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nếu cấp trên huy động, nhưng mọi hoạt động tại vùng sơ tán vẫn bình thường, đêm học bài dưới ngọn đèn dầu, thi tốt nghiệp dưới hầm, bom vẫn nổ không át được tiếng thầy giảng bài, vẫn văn nghệ - thể thao, hàng năm lớp lớp học sinh vẫn ra trường để phục vụ tiền tuyến và về địa phương công tác. Nhà trường đã thực hiện theo lời dạy của Bác: “Dù khó khăn gian khổ đến đâu vẫn thi đua phong trào dạy tốt, học tốt”. Cuối năm 1972 sau thất bại dùng B52 ném bom vào Hà Nội, đế quốc Mỹ đã tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Được tỉnh cho chủ trương, trường được chuyển về địa điểm xã Minh Bảo – huyện Trấn Yên. Trong tình hình mới, mặc dù mới ở nơi sơ tán về, cơ sở vật chất rất nghèo nàn nhưng năm 1972 nhà trường đã chiêu sinh đào tạo các lớp Y sỹ khóa 21, 22, 23 hệ quốc lập và 2 lớp Y sỹ dân lập: Y12, Y13 và một lớp Y tá sơ học. Tháng 4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với cả nước, Trường Trung cấp Y sỹ Yên Bái cũng bước vào giai đoạn cách mạng mới.
   Trong giai đoạn 10 năm kể từ sau khi thành lập, Trường đã đào tạo được 1.135 người; trong đó:Y sỹ đa khoa 410 người, Y tá sơ học 600 người, dược tá 125 người, trung bình mỗi năm đào tạo trên 100 người.

   Hình ảnh đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

   Giai đoạn 15 năm hợp nhất trường (1976 – 1991)
   Năm 1976 thực hiện chủ trương của Nhà nước sát nhập 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Trường Trung học Y tế Hoàng Liên Sơn có tên gọi từ đó. Bác sỹ Nguyễn Long – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y sỹ Nghĩa Lộ được quyết định giữ chức vụ Hiệu trưởng. Giai đoạn này do địa bàn rộng, nhu cầu cán bộ cơ sở rấy lớn cho nên quy mô đào tạo của nhà trường cũng được mở rộng. Ngay từ năm học đầu tiên của trường hợp nhất đã có 675 học sinh của 2 hệ chính quy và dân lập. Tháng 12/1976 kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên cho Y sỹ biên chế Y21 và Y 14 dân lập tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 98,5%; anh, chị em ra trường được nhận công tác ngay. Sau hợp nhất, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhà trường gặp không ít khó khăn, học sinh đông; vì vậy lãnh đạo Sở Y tế Hoàng Liên Sơn đồng ý cho trường mở rộng diện tích ra 2 khu: Khu A (Khu vực Sở Y tế hiện nay) làm nơi văn phòng, phòng học, nơi ăn, khu ở của giáo viên; Khu B (là mặt bằng hiện tại của trường) là khu ký túc xá, cơ sở thực hành của học sinh. Để cải thiện đời sống cán bộ, giáo viên và học sinh, trường đã đề nghị Uỷ ban xã Minh Bảo cho mượn 3ha đất, cách khu B 1km (khu vực nghĩa trang thị xã Yên Bái hiện nay), khu này nhà trường đã phát triển thành khu tăng gia: Đào ao thả cá, trồng lúa, trồng khoai, sắn, trồng rừng. Năm học 1987 – 1989 trường tổ chức đào tạo 2 ngành mới: Y tá trung học và nữ hộ sinh trung học. Tháng 2/1979 chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trực tiếp là ngành Y tế, nhà trường đã thành lập các đội phẫu thuật tiền phương, biên chế cán bộ giáo viên và học sinh vào các đội Y tế lưu động, cứu thương, lên biên giới tham gia công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, củng cố pháo đài... góp phần vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới.
   Trong giai đoạn này có một sự kiện đáng ghi nhớ: Nhà trường đã tập kết lên khu B (mặt bằng hiện tại). Tháng 4/1986 mưa rất to, nhiều giông bão, địa điểm trường ở trên cao, ngày 18 và đêm ngày 21/4 một trận cuồng phong đã tràn qua khu vực nhà trường làm đổ gần hết nhà cửa, phòng học, phòng làm việc, khu vực ký túc xá học sinh. Trường lâm vào cảnh đổ nát - bằng địa. Khó khăn chồng chất, phải tạm dừng học tập. Bằng công sức của mình, thầy và trò tự đào đất, đốt gạch, làm ngói xi măng, vào rừng lấy gỗ, tre, nứa, tự đục đẽo để dựng lên gần 100 gian nhà mới, khẩn trương để ổn định vào học tập, sinh hoạt.
   15 năm của trường hợp nhất, kỷ niệm in đậm trong tâm khảm mỗi người là sự vươn lên khắc phục thiếu thốn, song cũng là giai đoạn mà nhà trường đào tạo số lượng học sinh nhiều nhất: Y sỹ 1.580 người, rất đa dạng và phong phú về nghề: Y sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa sản - nhi, ngoại - hồi sức - cấp cứu, răng - hàm - mặt, chấn thương, vệ sinh phòng dịch chống sốt rét. 220 nữ hộ sinh trung học, 310 Y tá trung học, 890 Y tá sơ học, 370 hộ sinh sơ học và 44 Dược tá.

   Giới thiệu tổng quan Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

   Giai đoạn từ 1992 đến nay
   Tháng 10 năm 1991 với chủ trương của Nhà nước tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành 2 tỉnh Yên Bái và Lao Cai. Từ một trường có 500 học sinh, biên chế 93 cán bộ, giáo viên, sau đó biên chế giảm xuống chỉ còn 46 người, quy mô đào tạo 300 học sinh. Tuy vậy nhà trường vẫn đảm nhận đào tạo cho tỉnh Lao Cai, khi mới tách tỉnh chưa có trường, đồng thời phải tăng số lượng đào tạo để xoá xã trắng về Y tế, cung cấp nhân lực cho cơ sở hiện tại rất thiếu. Với đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình đào tạo cán bộ Y tế người dân tộc, vùng cao trình độ văn hoá thấp” bằng giải pháp đào tạo văn hoá cùng với đào tạo chuyên môn đã khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển sinh để đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Giải pháp trên đã khẳng định hướng đi đúng đắn, hiệu quả, có giá trị thực tiễn cao.

   Sứ mệnh

   Mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo từng bước được đổi mới, đa dạng hoá đối tượng và loại hình đào tạo làm cho quy mô nhà trường ngày một mở rộng. Các hoạt động, phong trào thi đua: Hội giảng của giáo viên, hội thi học sinh giỏi được duy trì trở thành truyền thống 15 năm nay, hội giảing mỗi năm có từ 3 – 5 giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, có 2 giáo viên dạy giỏi và 2 học sinh giỏi cấp quốc gia. Công đoàn, Đoàn thanh niên cở sở, Hội quần chúng thường xuyên hoạt động, phát động thi đua, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của nhà trường. Nhà trường làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hạn chế rất nhiều tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, phấn đấu nhà trường “Môi trường sạch ma tuý”.

   Đoàn - Hội tại trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

   Thành tích nổi bật

   • Chính phủ tặng 1 bằng khen
   • Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng 1 cờ thi đua, 2 bằng khen
   • Bộ Y tế tặng 2 cờ thi đua, 1 bằng khen.
   • Bộ công an tặng 3 bằng khen
   • Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 3 cờ thi đua, 3 bằng khen.
   • Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 1 bằng khen.
   • LĐLĐ tỉnh tặng 2 cờ thi đua
   • Huân chương lao động hạng nhì
   • Huân chương lao động hạng ba
   • 18 năm liên tục Chi bộ được nhận là “Cơ sở Đảng trong sạch - vững mạnh”

   Và nhiều bằng khen, giấy khen cho cá nhân cán bộ và giáo viên.

   Địa điểm