Trường CĐ Công Nghệ Kinh Tế Bảo Lộc | Edu2Review

Trường CĐ Công Nghệ Kinh Tế Bảo Lộc

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Ngành

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ngành

Chăn nuôi

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

Ngành

Công nghệ ô tô

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kế toán viên, quản trị viên có trình độ trung cấp; cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tiền tệ, các nguyên lý của kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh tế; có kiến thức và kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ được đào tạo.Người học sau khi tốt nghiệp làm việc ở các bộ phận chức năng liên quan đến chuyên ngành được đào tạo tại các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước.

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm