Trường CĐ Công Nghệ Kinh Tế Bảo Lộc | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường CĐ Công Nghệ Kinh Tế Bảo Lộc

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

13 khóa học

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô
1 tháng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật
1 tháng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
1 tháng

Chăn nuôi

Chăn nuôi
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kế toán viên, quản trị viên có trình độ trung cấp; cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tiền tệ, các nguyên lý của kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh tế; có kiến thức và kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ được đào tạo.Người học sau khi tốt nghiệp làm việc ở các bộ phận chức năng liên quan đến chuyên ngành được đào tạo tại các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm