Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng | Edu2Review

Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Ngành

Dịch vụ pháp lý

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm