Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng

      0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Chương trình

      8 khóa học

      Hệ thống thông tin quản lý

      Hệ thống thông tin quản lý
      1 tháng
      Hệ thống thông tin quản lý
      1 tháng

      Tài chính – Ngân hàng

      Tài chính - Ngân hàng
      1 tháng
      Tài chính - Ngân hàng
      1 tháng

      Quản trị kinh doanh

      Quản trị kinh doanh
      1 tháng
      Quản trị kinh doanh
      1 tháng

      Quản trị khách sạn

      Quản trị khách sạn
      1 tháng
      Quản trị khách sạn
      1 tháng

      Công nghệ thông tin

      Công nghệ thông tin
      1 tháng
      Công nghệ thông tin
      1 tháng

      Dịch vụ pháp lý

      Dịch vụ pháp lý
      1 tháng
      Dịch vụ pháp lý
      1 tháng

      Kế toán

      Kế toán
      1 tháng
      Kế toán
      1 tháng

      Tiếng Anh

      Tiếng Anh
      1 tháng
      Tiếng Anh
      1 tháng

      Đánh giá

      0 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Giới thiệu

      Địa điểm