Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường CĐ Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

8 khóa học

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm