Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Quản trị kinh doanh

   Chương trình

   Ngành

   Quản trị kinh doanh

   Thời lượng

   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Mục tiêu chung

   Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh của nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

   • Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, đủ khả năng quản lý trong các doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể.
   • Kỹ năng: Có năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. Có kỹ năng quản lý kinh tế và hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong các ngành kinh doanh cụ thể. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh: Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.