Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu | Edu2Review
📢 ĐK gói luyện nói tiếng Anh cùng gia sư nước ngoài nhận ngay combo ưu đãi cực hot!
📢 Mới StudyNow cho ra mắt Khóa luyện nói 1 kèm 1 cùng gia sư nước ngoài. Chọn ngay gia sư cá nhân để luyện tập cùng bạn!
Tìm trường
Hoặc tra cứu

Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

12 khóa học

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
4 năm
Kỹ thuật xây dựng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 137 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, có kiến thức và kỹ năng làm việc để tạo ra các sản phẩm đạt yêu cầu, biết vận dụng quy trình công nghệ, thiết bị kỹ thuật thích hợp và tiên tiến; biết quản lý sản xuất hợp lý nhằm đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

 • Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp cá nhân, làm việc theo nhóm, có thể diễn giải ý tưởng và giải pháp kỹ thuật bằng hình vẽ, sơ đồ, lập bảng chiết tính. Có năng lực thuyết trình, có khả năng truyền đạt cho người thực hiện để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong công trường xây dựng.
 • Kiến thức: Được trang bị đầy đủ các kiến thức về các phần mềm chuyên ngành như AutoCad, SAP, Etabs và MS Project. Có kiến thức về phương pháp tính làm cơ sở khai thác một số công cụ của phần mềm MATLAB ở mức độ phù hợp.

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
4 năm
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh của nhà trường trở thành công dân có năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; có năng lực chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường lao động trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

Kiến thức:

 • Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương; Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, pháp luật kinh tế…;
 • Có kiến thức cơ sở chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, bao gồm: hàng hóa vận tải, marketing quốc tế, quản trị chiến lược, vận tải đa phương thức, quản trị chuỗi cung ứng và quản trị kinh doanh quốc tế…
 • Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về: quản trị nhân sự logistics, luật vận tải, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị hệ thống phân phối, giao nhận vận tải, khai thác vận tải đa phương thức, nghiệp vụ tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức.

Kỹ năng:

 • Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, điều hành dịch vụ vận tải đa phương thức.
 • Thực hành nghiệp vụ giao nhận vận tải đa phương thức.
 • Có khả năng phân tích luồng hàng, xác định nhu cầu khách hàng, qui hoạch trung tâm phân phối và quản trị qui trình phân phối từ trung tâm đến khách hàng.
 • Có thể lập kế hoạch và tổ chức công tác đóng gói, kho bãi, xếp dỡ, giao nhận, vận tải và cung ứng.
 • Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích hiệu quả của hoạt động Logistics và chuỗi cung ứng…
 • Tham mưu kế hoạch Logistics chiến lược; xây dựng qui trình khai thác, phát triển và quản trị chuỗi cung ứng.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.
 • Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 126 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh của nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, đủ khả năng quản lý trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Kỹ năng: Có năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. Có kỹ năng quản lý kinh tế và hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong các ngành kinh doanh cụ thể. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh: Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
4 năm
Kỹ thuật Điện - Điện tử
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 138 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo kỹ sư Điện-điện tử, chuyên ngành Điệnđiện tử nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có hiểu biết về các nguyên lý, kỹ thuật, thiết bị, hệ thống điện tử trong công nghiệp. Có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu về Kỹ thuật điện tử sản xuất để đảm đương công việc của người kỹ sư Điện tử.

Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành về Kỹ thuật điện tử để đáp ứng nhu cầu công việc.

Kỹ năng: Nắm vững các kỹ năng cơ bản của lĩnh vực Điện-điện tử, đặc biệt là trong công nghiệp. Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sữa chữa, nâng cấp các hệ thống, thiết bị, tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ Kỹ thuật điện và điện tử trong công nghiệp và trong dân dụng.

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
4 năm
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
4 năm

Công nghệ môi trường

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 tín chỉ

Mục tiêu chung:

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (CNKTHH) trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ.

Kiến thức: Được trang bị đầy đủ các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao và CNKTHH, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và xã hội.

Kỹ năng: Sinh viên ngành CNKTHH có khả năng hiểu biết quá trình sản xuất chính và các mối quan hệ kỹ thuật, công nghệ và thiết bị trong ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Từ đó có thể hiểu biết sâu về một chuyên ngành nào đó trong kỹ thuật công nghệ hóa học.

Có khả năng chủ trì, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thuộc công nghệ kỹ thuật hóa học.

Có khả năng tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
4 năm
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
4 năm

Hóa dầu

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 137 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Mục tiêu chung:

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (CNKTHH) trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ. Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ đảm trách công tác tại nhà máy, xí nghiệp, làm việc tại các viện, trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ.

Kiến thức:

Được trang bị đầy đủ các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao và CNKTHH, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và xã hội.

Kỹ năng:

Sinh viên ngành CNKTHH có khả năng hiểu biết quá trình sản xuất chính và các mối quan hệ kỹ thuật, công nghệ và thiết bị trong ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Từ đó có thể hiểu biết sâu về một chuyên ngành nào đó trong kỹ thuật công nghệ hóa học.

Có khả năng chủ trì, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thuộc công nghệ kỹ thuật hóa học.

Có khả năng tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4 năm
Công nghệ thông tin
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 123 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành công nghệ thông tin nhằm trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức lý thuyết cơ bản và kiến thức thực tế cần thiết về lĩnh vực phần cứng máy tính, xây dựng các dự án công nghệ phần mềm, mạng máy tính, viễn thông, lập trình điều khiển, lập trình đa phương tiện … có kiến thức để thể tiếp tục học nâng cao.

 • Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Kỹ năng: Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ cho nhu cầu về khoa học, quản lý, hỗ trợ sản xuất; Tổ chức, quản lý và triển khai các dự án sản xuất công nghệ thông tin có qui mô từ đơn giản đến phức tạp, quản trị các hệ thống thông tin hay các mạng máy tính có quy mô vừa và nhỏ, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm
4 năm
Công nghệ Thực phẩm
4 năm

Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm có kiến thức và kỹ năng làm việc về nguyên vật liệu đến sản phẩm thực phẩm. Biết vận dụng quy trình công nghệ, thiết bị kỹ thuật thích hợp và tiên tiến. Biết quản lý sản xuất hợp lý nhằm đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trong điều kiện phát triển kinh tế ngành bền vững của đất nước. Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư công nghệ thực phẩm có thể đảm nhiệm các công.

Kiến thức: Sinh viên được hiểu biết đầy đủ về ngành nghề thực phẩm, có tinh thần hướng nghiệp, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp. Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

Kỹ năng: Có khả năng liên kết các quan hệ trong hệ thống kỹ thuật thực phẩm để có thể xây dựng kế hoạch, lập dự án; tham gia điều hành và quản lý công nghệ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm
Quản trị kinh doanh
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh của nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

 • Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, đủ khả năng quản lý trong các doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể.
 • Kỹ năng: Có năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. Có kỹ năng quản lý kinh tế và hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong các ngành kinh doanh cụ thể. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh: Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

Đông phương học

Đông phương học
4 năm
Đông phương học
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Mục tiêu chung:

Có phẩm chất đạo đức và tư duy khoa học, năng động sáng tạo, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, có khả năng tự đào tạo và nâng cao trình độ để làm việc trong lĩnh vực hành chính văn phòng, lĩnh vực kinh doanh hoặc quan hệ đối ngoại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

 • Kiến thức: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hóa xã hội của Nhật Bản cũng như mối quan hệ giữa các quốc gia này với Việt Nam trên nhiều phương diện.
 • Kỹ năng: Có hiểu biết sâu về chuyên môn và nghiệp vụ, có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ trong quá trình tác nghiệp ở các cơ quan nghiên cứu và phát triển, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ giao tiếp. Đồng thời có khả năng học nâng cao hoặc học các chương trình chuyển đổi.

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm
Tiếng Anh
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, có khả năng tự đào tạo và nâng cao trình độ để làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

 • Kiến thức: được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng sử dụng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • Kỹ năng: cung cấp những kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh để có thể làm việc trong môi trường trong đó tiếng Anh được sử dụng thường xuyên, phổ biến; có kiến thức nghề nghiệp và khả năng giải quyết tốt các công việc chuyên môn; có ý thức tự học và học tập suốt đời đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở trong nhiều lĩnh vực thương mại và du lịch.

Kế toán

Kế toán
4 năm
Kế toán
4 năm

Có 2 chuyên ngành: Kế toán kiểm toán và kế toán tài chính

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Kế toán kiểm toán

Mục tiêu chung:

Chương trình giáo dục đại học ngành kế toán nhằm mục tiêu đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường lao động trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

Kiến thức:

Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để làm việc kế toán tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình về lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp và bộ phận chức năng kế toán, tài chính, kiểm toán tại các cơ quan, doanh nghiệp đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

Kỹ năng: Nắm vững kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực kế toán, có khả năng hoạch định chính sách kế toán, tài chính, kiểm toán trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

Kế toán tài chính

Mục tiêu chung:

Chương trình giáo dục đại học ngành kế toán nhằm mục tiêu đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường lao động trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

Kiến thức:

Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để làm về lĩnh vực kế toán tài chính trong các cơ quan, doanh nghiệp. Chương trình giáo dục đại học ngành Kế toán trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, tài chính, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp và bộ phận chức năng kế toán, tài chính, kiểm toán tại các cơ quan, doanh nghiệp; có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

Kỹ năng:

Nắm vững kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực kế toán, có khả năng vận dụng để làm việc như một kế toán viên và có khả năng hoạch định chính sách kế toán, tài chính, kiểm toán trong các cơ quan, doanh nghiệp…

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm