Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu | Edu2Review

Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngành

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Đông phương học

Đông phương học

Đông phương học

Ngành

Đông phương học

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm