Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu

   Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu
   Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu
   Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu
   Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   12 khóa học

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm
   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 137 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

   Mục tiêu chung

   Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, có kiến thức và kỹ năng làm việc để tạo ra các sản phẩm đạt yêu cầu, biết vận dụng quy trình công nghệ, thiết bị kỹ thuật thích hợp và tiên tiến; biết quản lý sản xuất hợp lý nhằm đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

   • Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp cá nhân, làm việc theo nhóm, có thể diễn giải ý tưởng và giải pháp kỹ thuật bằng hình vẽ, sơ đồ, lập bảng chiết tính. Có năng lực thuyết trình, có khả năng truyền đạt cho người thực hiện để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong công trường xây dựng.
   • Kiến thức: Được trang bị đầy đủ các kiến thức về các phần mềm chuyên ngành như AutoCad, SAP, Etabs và MS Project. Có kiến thức về phương pháp tính làm cơ sở khai thác một số công cụ của phần mềm MATLAB ở mức độ phù hợp.

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   4 năm
   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

   Mục tiêu chung

   Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh của nhà trường trở thành công dân có năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; có năng lực chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường lao động trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

   Kiến thức:

   • Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương; Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, pháp luật kinh tế…;
   • Có kiến thức cơ sở chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, bao gồm: hàng hóa vận tải, marketing quốc tế, quản trị chiến lược, vận tải đa phương thức, quản trị chuỗi cung ứng và quản trị kinh doanh quốc tế…
   • Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về: quản trị nhân sự logistics, luật vận tải, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị hệ thống phân phối, giao nhận vận tải, khai thác vận tải đa phương thức, nghiệp vụ tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức.

   Kỹ năng:

   • Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, điều hành dịch vụ vận tải đa phương thức.
   • Thực hành nghiệp vụ giao nhận vận tải đa phương thức.
   • Có khả năng phân tích luồng hàng, xác định nhu cầu khách hàng, qui hoạch trung tâm phân phối và quản trị qui trình phân phối từ trung tâm đến khách hàng.
   • Có thể lập kế hoạch và tổ chức công tác đóng gói, kho bãi, xếp dỡ, giao nhận, vận tải và cung ứng.
   • Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích hiệu quả của hoạt động Logistics và chuỗi cung ứng…
   • Tham mưu kế hoạch Logistics chiến lược; xây dựng qui trình khai thác, phát triển và quản trị chuỗi cung ứng.
   • Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.
   • Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 126 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

   Mục tiêu chung

   Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh của nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

   Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, đủ khả năng quản lý trong các cơ quan, doanh nghiệp.

   Kỹ năng: Có năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. Có kỹ năng quản lý kinh tế và hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong các ngành kinh doanh cụ thể. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh: Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Kỹ thuật Điện - Điện tử
   4 năm
   Kỹ thuật Điện - Điện tử
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 138 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

   Mục tiêu chung:

   Chương trình đào tạo kỹ sư Điện-điện tử, chuyên ngành Điệnđiện tử nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có hiểu biết về các nguyên lý, kỹ thuật, thiết bị, hệ thống điện tử trong công nghiệp. Có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu về Kỹ thuật điện tử sản xuất để đảm đương công việc của người kỹ sư Điện tử.

   Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành về Kỹ thuật điện tử để đáp ứng nhu cầu công việc.

   Kỹ năng: Nắm vững các kỹ năng cơ bản của lĩnh vực Điện-điện tử, đặc biệt là trong công nghiệp. Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sữa chữa, nâng cấp các hệ thống, thiết bị, tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ Kỹ thuật điện và điện tử trong công nghiệp và trong dân dụng.

   Công nghệ kỹ thuật hoá học

   Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
   4 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
   4 năm

   Công nghệ môi trường

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 tín chỉ

   Mục tiêu chung:

   Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (CNKTHH) trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ.

   Kiến thức: Được trang bị đầy đủ các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao và CNKTHH, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và xã hội.

   Kỹ năng: Sinh viên ngành CNKTHH có khả năng hiểu biết quá trình sản xuất chính và các mối quan hệ kỹ thuật, công nghệ và thiết bị trong ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Từ đó có thể hiểu biết sâu về một chuyên ngành nào đó trong kỹ thuật công nghệ hóa học.

   Có khả năng chủ trì, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thuộc công nghệ kỹ thuật hóa học.

   Có khả năng tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4 năm
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4 năm

   Hóa dầu

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 137 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Mục tiêu chung:

   Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (CNKTHH) trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ. Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ đảm trách công tác tại nhà máy, xí nghiệp, làm việc tại các viện, trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ.

   Kiến thức:

   Được trang bị đầy đủ các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao và CNKTHH, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và xã hội.

   Kỹ năng:

   Sinh viên ngành CNKTHH có khả năng hiểu biết quá trình sản xuất chính và các mối quan hệ kỹ thuật, công nghệ và thiết bị trong ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Từ đó có thể hiểu biết sâu về một chuyên ngành nào đó trong kỹ thuật công nghệ hóa học.

   Có khả năng chủ trì, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thuộc công nghệ kỹ thuật hóa học.

   Có khả năng tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   Công nghệ thông tin
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 123 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Mục tiêu chung:

   Chương trình đào tạo kỹ sư ngành công nghệ thông tin nhằm trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức lý thuyết cơ bản và kiến thức thực tế cần thiết về lĩnh vực phần cứng máy tính, xây dựng các dự án công nghệ phần mềm, mạng máy tính, viễn thông, lập trình điều khiển, lập trình đa phương tiện … có kiến thức để thể tiếp tục học nâng cao.

   • Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc.
   • Kỹ năng: Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ cho nhu cầu về khoa học, quản lý, hỗ trợ sản xuất; Tổ chức, quản lý và triển khai các dự án sản xuất công nghệ thông tin có qui mô từ đơn giản đến phức tạp, quản trị các hệ thống thông tin hay các mạng máy tính có quy mô vừa và nhỏ, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;

   Công nghệ thực phẩm

   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm
   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm

   Mục tiêu chung Đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm có kiến thức và kỹ năng làm việc về nguyên vật liệu đến sản phẩm thực phẩm. Biết vận dụng quy trình công nghệ, thiết bị kỹ thuật thích hợp và tiên tiến. Biết quản lý sản xuất hợp lý nhằm đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trong điều kiện phát triển kinh tế ngành bền vững của đất nước. Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư công nghệ thực phẩm có thể đảm nhiệm các công.

   Kiến thức: Sinh viên được hiểu biết đầy đủ về ngành nghề thực phẩm, có tinh thần hướng nghiệp, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp. Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

   Kỹ năng: Có khả năng liên kết các quan hệ trong hệ thống kỹ thuật thực phẩm để có thể xây dựng kế hoạch, lập dự án; tham gia điều hành và quản lý công nghệ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Quản trị kinh doanh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Mục tiêu chung

   Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh của nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

   • Kiến thức: Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, đủ khả năng quản lý trong các doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể.
   • Kỹ năng: Có năng lực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. Có kỹ năng quản lý kinh tế và hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong các ngành kinh doanh cụ thể. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh: Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

   Đông phương học

   Đông phương học
   4 năm
   Đông phương học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Mục tiêu chung:

   Có phẩm chất đạo đức và tư duy khoa học, năng động sáng tạo, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, có khả năng tự đào tạo và nâng cao trình độ để làm việc trong lĩnh vực hành chính văn phòng, lĩnh vực kinh doanh hoặc quan hệ đối ngoại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   • Kiến thức: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hóa xã hội của Nhật Bản cũng như mối quan hệ giữa các quốc gia này với Việt Nam trên nhiều phương diện.
   • Kỹ năng: Có hiểu biết sâu về chuyên môn và nghiệp vụ, có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ trong quá trình tác nghiệp ở các cơ quan nghiên cứu và phát triển, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ giao tiếp. Đồng thời có khả năng học nâng cao hoặc học các chương trình chuyển đổi.

   Ngôn ngữ Anh

   Tiếng Anh
   4 năm
   Tiếng Anh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Mục tiêu chung

   Đào tạo sinh viên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, có khả năng tự đào tạo và nâng cao trình độ để làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   • Kiến thức: được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng sử dụng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu của công việc.
   • Kỹ năng: cung cấp những kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh để có thể làm việc trong môi trường trong đó tiếng Anh được sử dụng thường xuyên, phổ biến; có kiến thức nghề nghiệp và khả năng giải quyết tốt các công việc chuyên môn; có ý thức tự học và học tập suốt đời đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở trong nhiều lĩnh vực thương mại và du lịch.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Có 2 chuyên ngành: Kế toán kiểm toán và kế toán tài chính

   Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

   Kế toán kiểm toán

   Mục tiêu chung:

   Chương trình giáo dục đại học ngành kế toán nhằm mục tiêu đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường lao động trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

   Kiến thức:

   Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để làm việc kế toán tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình về lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp và bộ phận chức năng kế toán, tài chính, kiểm toán tại các cơ quan, doanh nghiệp đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

   Kỹ năng: Nắm vững kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực kế toán, có khả năng hoạch định chính sách kế toán, tài chính, kiểm toán trong các cơ quan, doanh nghiệp.

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

   Kế toán tài chính

   Mục tiêu chung:

   Chương trình giáo dục đại học ngành kế toán nhằm mục tiêu đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để đáp ứng nhu cầu lao động bậc cao của thị trường lao động trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động quốc tế.

   Kiến thức:

   Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để làm về lĩnh vực kế toán tài chính trong các cơ quan, doanh nghiệp. Chương trình giáo dục đại học ngành Kế toán trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, tài chính, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp và bộ phận chức năng kế toán, tài chính, kiểm toán tại các cơ quan, doanh nghiệp; có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

   Kỹ năng:

   Nắm vững kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực kế toán, có khả năng vận dụng để làm việc như một kế toán viên và có khả năng hoạch định chính sách kế toán, tài chính, kiểm toán trong các cơ quan, doanh nghiệp…

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

   Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (ĐHBR-VT) được Thủ tướng chính phủ kí quyết định thành lập ngày 27/01/2006 theo Quyết định số 27/2006/ QĐ-TTg. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, ĐHBR-VT đã nỗ lực đóng góp nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và từng bước trở thành niềm tự hào của người dân biển Vũng Tàu.

   Clip ngắn giới thiệu trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

   Đội ngũ giảng viên

   Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường hiện có 213 cán bộ, giảng viên, nhân viên (bao gồm: 33 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và 131 thạc sĩ). Trong đó, có nhiều giảng viên được cử đi học cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài cũng đã quay trở về tiếp tục giảng dạy tại trường.

   Thế mạnh đào tạo:

   Lĩnh vực công nghệ thông tin – điện, điện tử; Lĩnh vực Kỹ thuật – Kinh tế biển; Lĩnh vực Du lịch – Quản lý kinh doanh; Lĩnh vực Ngôn ngữ - Văn hóa; Lĩnh vực Dược - Điều dưỡng...

   Trong đó tập trung vào các ngành, chuyên ngành mũi nhọn đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và toàn quốc trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và Việt Nam, bao gồm: An toàn thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Công nghệ hoá dầu, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản, Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật hoá học, Công nghệ thực phẩm, Đông phương học, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Dược, Điều dưỡng, Y học cổ truyền...

   Các bạn sinh viên trường ĐHBR-VT trong ngày lễ ra trường

   Cơ sở vật chất

   Năm 2006, khi bắt đầu thành lập, trường có 02 cơ sở đào tạo tại số 80 Trương Công Định, Phường 3 và số 01 Trương Văn Bang, Phường 7, TP Vũng Tàu.

   Năm 2009, trường thuê thêm cơ sở đào tạo tại 951 Bình Giã, Phường 9, TP Vũng Tàu, nâng tổng số cơ sở dt của trường thành 3 cơ sở, đảm bảo diện tích phòng học, thực hành, thí nghiệm và vui chơi, sinh hoạt cho trên 7.000 sinh viên.

   Năm 2014, trường kí kết hợp tác xây dựng kí túc xá cho sinh viên tại địa chỉ số 8-10 Trần Nguyên Hãn, Phường 1, TP Vũng Tàu đảm bảo chỗ ăn ở, học tập và sinh hoạt cho sinh viên ở xa.

   Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu rộng lớn và khang trang

   Từ 2006 đến nay, trường liên tục đầu tư xây dựng, cải tạo các cơ sở đào tạo, đầu tư xây dựng thư viện cùng các phòng thực hành, thí nghiệm; trang bị thiết bị máy móc phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, trường có trên 30 phòng thực hành, thí nghiệm, trong đó có 11 phòng thực hành máy tính, 20 phòng thực hành, thí nghiệm các chuyên ngành.

   Đầu năm 2017, tập đoàn Nguyễn Hoàng đã chính thức đầu tư vào cơ sở 3 tại 951 Bình Giã và sẽ xây dựng khu liên hợp giảng đường, phòng thực hành – thí nghiệm, sân vận động, khu vui chơi cho sinh viên; đặc biệt là khu ký túc xá cao cấp với sức chứa tới 3000 chỗ ở cho ĐHBR-VT.

   Tầm nhìn

   Đến năm 2020, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

   Sứ mạng

   Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

   Giá trị cốt lõi

   Nhà trường xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của nhà trường.

   Các bạn sinh viên ĐHBR-VT trong buổi giao lưu văn hóa với những bạn sinh viên Hàn Quốc

   Mục tiêu

   Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; tốt nghiệp ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp; tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.

   Các thí sinh đến đăng ký tuyển sinh tại ĐHBR-VT

   Thành tích

   Năm 2015, ĐHBR-VT vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Năm 2014, ĐHBR-VT đạt danh hiệu Doanh nghiệp sáng tạo.

   Năm 2011 ĐHBR-VT được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   ĐHBR-VT nhận 36 giải thưởng về nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm.

   Nguồn: Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

   Địa điểm