Trường Đai Học Bạc Liêu | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Đai Học Bạc Liêu

8.0
Tốt
0 đánh giá

Chương trình

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Nuôi trồng thuỷ sản

Nuôi trồng thủy sản
1 tháng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Chăn nuôi

Chăn nuôi
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm