Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

15 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
1 tháng

Khối lượng kiến thức: 144 tín chỉ

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 133 tín chỉ.

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất
1 tháng

Luật Kinh tế

Kinh tế
5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 143 tín chỉ

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh; có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng học lên các bậc học cao hơn tại các đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;
 • Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;
 • Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong lĩnh vực ngành;
 • Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

Về kỹ năng

 • Kỹ năng phát hiện các vấn đề xã hội;
 • Kỹ năng tổng hợp dữ liệu (định lượng & định tính) => khái quát hóa => sơ đồ hóa (sơ đồ tư duy);
 • Làm việc nhóm có hiệu quả thông qua các bài tập nhóm, tham gia các buổi khảo sát thực địa,…;
 • Xây dựng bài tập thuyết trình (Powerpoint) và tích cực phản biện trong các buổi thảo luận nhóm trên lớp;
 • Xử lý được những tình huống khi đi thực tập, thực hành nghề trên thực địa;
 • Kỹ năng tự học, suy nghĩ độc lập,…;
 • Kỹ năng viết và trình bày;
 • Đàm phán và thương lượng. Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao.

Xã hội học

Xã hội học
1 tháng

Kiến trúc

Kiến trúc
1 tháng

Dược học

Dược
5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 175 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có keién thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức chung
 • Kiến thức cơ sở ngành và ngành
 • Kiến thức định hướng chuyên ngành

Về kỹ năng

 • Tham gia tổ chức và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Thực hiện và kiếm tra việc thức hiện các quy định, pháp luật về dược.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương trình y tế quốc gia.
 • Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn dược cho người bệnh và các thành viên y tế khác.
 • Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Đảm nhiện các vị trí công tác dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩn và thực phẩm chức năng có yêu cầu sử dụng dược sĩ trình độ đại học.
 • Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khao học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn y dược.

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Văn học

Văn học
1 tháng

Du lịch

Du lịch
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm