Trường Đại học Chính trị | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Chính trị

   Trường Đại học Chính trị
   Trường Đại học Chính trị
   Trường Đại học Chính trị
   Trường Đại học Chính trị
   9 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   1 khóa học

   Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

   Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
   4 năm
   Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
   4 năm

   Tên ngành đào tạo

   • Tiếng Việt: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
   • Tiếng Anh: Building up the Party and State Government

   Chuyên ngành

   • Tiếng Việt: Công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang
   • Tiếng Anh: Political, Party Work in the armed forces

   Mục tiêu đào tạo

   Kiến thức
   Có kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống, chuyên sâu về:

   • Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
   • Lý luận nguyên tắc chung về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đảng lãnh đạo Quân đội và công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
   • Lý luận, thực tiễn công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chủ yếu trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
   • Công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
   • Nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật chỉ huy binh chủng hợp thành cấp phân đội

   Kỹ năng

   • Có kỹ năng tiến hành thành thạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đại đội, tiểu đoàn và tương đương.
   • Có kỹ năng thuần thục trong tổ chức, quản lý, chỉ huy bộ đội trên các mặt công tác.
   • Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

   Thái độ

   • Có ý thức trách nhiệm công dân cao, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.
   • Có phương pháp tư duy và làm việc khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước.
   • Có tinh thần hăng say học tập nâng cao kiến thức toàn diện, ham học hỏi, cầu tiến bộ, có ý chí tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân.
   • Có tinh thần yêu nước XHCN, tôn trọng, đoàn kết, gắn bó với nhân dân; hiểu biết sâu sắc về đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trường Đại học Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đại học được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

   Sứ mạng

   Sứ mạng của Nhà trường: Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế.

   Đại học Chính trịĐại học Chính trị còn được gọi là Trường Sĩ quan Chính trị

   Giáo dục - Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

   Đối tượng đào tạo

   • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội.
   • Đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn.
   • Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
   • Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành KHXH&NV

   Hình thức đào tạo:

   • Đào tạo chính quy tập trung dài hạn.
   • Đào tạo chính quy tập trung ngắn hạn.

   Trình độ đào tạo: Cao đẳng, đại học và sau đại học.

   Các chuyên ngành đang đào tạo:

   • Đào tạo thạc sĩ với 3 chuyên ngành: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (bắt đầu từ năm 2014). Hiện nay, Nhà trường đang xây dựng đề án mở rộng đào tạo thêm 02 chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Kinh tế chính trị.
   • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ thanh niên và quân nhân đã tốt nghiệp PTTH.
   • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ đối tượng cử tuyển dân tộc thiểu số.
   • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ sĩ quan đã tốt nghiệp ở các trường quân đội; Hạ sĩ quan, binh sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học.
   • Đào tạo giáo viên KHXH&NV các chuyên ngành: Triết học; Lịch sử; Chính trị học; Kinh tế; Tâm lý học; Giáo dục học.
   • Đào tạo ngắn cán bộ chính trị cấp phân đội (chuyển loại chính trị 6 tháng).
   • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho Bộ Công an.
   • Hoàn thiện đại học cán bộ chính trị cấp phân đội.
   • Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
   • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
   • Bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho các đối tượng theo chỉ tiêu

   Cơ cấu tổ chức nhân lực

   Cơ cấu tổ chức của Nhà trường gồm: Ban Giám hiệu, các cơ quan chức năng, các khoa giáo viên, các đơn vị quản lý học viên, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác của một đơn vị quân đội.
   Các đối tượng học viên được tổ chức quản lý tại các hệ, tiểu đoàn. Đội ngũ cán bộ quản lý học viên được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm, có khả năng tổ chức tốt các hoạt động quản lý, rèn luyện học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
   Các khoa giáo viên được tổ chức thành 14 khoa; đội ngũ giảng viên 100% được đào tạo cơ bản, chính quy; nhiều giảng viên đã trải qua thực tế chiến đấu, quản lý, chỉ huy đơn vị huấn luyện chiến đấu; mẫu mực, nhiệt tình, trách nhiệm; 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học; tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học gần 60%.

   Nguồn: Đại học Chính trị

   Địa điểm