Trường Đại Học Chu Văn An | Edu2Review

Trường Đại Học Chu Văn An

0 đánh giá
8.2
Tốt
0 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Kiến trúc công trình

Kiến trúc công trình

Kiến trúc công trình

Ngành

Kiến trúc công trình

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Tài chính-ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính-ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm