Trường Đại Học Công Đoàn - Chuyên ngành Bảo hộ lao động | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Bảo hộ lao động

Chương trình

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

  • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
  • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của ngành về Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Cơ khí đại cương, Kỹ thuật điện tử, Cung cấp điện xí nghiệp, Kỹ thuật đo lường, Kỹ thuật nhiệt, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Tự động hóa các quá trình sản xuất, Thủy khí động lực học, Cấp thoát nước, Xây dựng công nghiệp, Tâm sinh lý lao động, Tâm lý kỹ thuật, Công nghệ hóa chất, Môi trường và phát triển và Tin học ứng dụng.

Về kỹ năng

  • Kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp về Bảo hộ lao động.
  • Đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp.
  • Tổ chức tập huấn, huấn luyện về Bảo hộ lao động cho các đối tượng khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ tổ chức, làm công tác Bảo hộ lao động trong doanh nghiệp; kiểm tra bảo hộ lao động của Công đoàn; thanh tra nhà nước về An toàn lao động.
  • Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về Bảo hộ lao động tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo.