Trường Đại Học Công Đoàn | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Công Đoàn

   Trường Đại Học Công Đoàn
   Trường Đại Học Công Đoàn
   Trường Đại Học Công Đoàn
   Trường Đại Học Công Đoàn
   4 hình 3 video
   9.1
   Xuất sắc
   3 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   8 ngành

   Bảo hộ lao động

   Kinh tế - Quản lý
   4 năm
   Kinh tế - Quản lý
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
   • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của ngành về Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Cơ khí đại cương, Kỹ thuật điện tử, Cung cấp điện xí nghiệp, Kỹ thuật đo lường, Kỹ thuật nhiệt, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Tự động hóa các quá trình sản xuất, Thủy khí động lực học, Cấp thoát nước, Xây dựng công nghiệp, Tâm sinh lý lao động, Tâm lý kỹ thuật, Công nghệ hóa chất, Môi trường và phát triển và Tin học ứng dụng.

   Về kỹ năng

   • Kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp về Bảo hộ lao động.
   • Đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp.
   • Tổ chức tập huấn, huấn luyện về Bảo hộ lao động cho các đối tượng khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ tổ chức, làm công tác Bảo hộ lao động trong doanh nghiệp; kiểm tra bảo hộ lao động của Công đoàn; thanh tra nhà nước về An toàn lao động.
   • Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về Bảo hộ lao động tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Quản trị kinh doanh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
   • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Nắm vững và vận dụng thành thạo kiến thức vè toán kinh tế, phân tích kinh doanh, phân tích thống kê, tin học ứng dụng, điều tra xã hội học làm cơ sở trong việc ra quyết định quản trị.

   Về kỹ năng

   • Hiểu biết và thành thạo trong việc lập các dự án cũng như các kế hoạch sản xuất kinh doanh; hoạch định các chiến lược như chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, chiến lược Marketing, chiến lược sản phẩm,...
   • Biết tổ chức thực hiện các dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức hoạt động Marketing; tổ chức bán hàng tiêu thụ sản phẩm; tổ chức quá trình cung ứng phân phối các yếu tố đầu vào, đầu ra; tổ chức nhân sự; tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp.
   • Biết điều hành các dự án cũng như kế hoạch sản xuất, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình huống phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Có khả năng trong việc khởi nghiệp cũng như quản lý các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các công ty liên doanh; công ty của riêng mình và công ty gia đình.
   • Có thể làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, các cở quan nhà nước, đoàn thể, các vụ, viện, trường học,...

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
   • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo những cử nhân Tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có khả năng thực hiện việc phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, thanh toán quốc tế một cách độc lập và chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm.
   • Có thể xử lý các tình huống mới nảy sinh nhanh chóng, sáng tạo, đảm bảo tuân thủ pháp luật, các chuẩn mực, chế độ tài chính – kế toán của nhà nước, quy định về tín dụng và thanh toán, dịch vụ ngân hàng.

   Về kỹ năng

   Hiểu biết những kiến thức về kinh tế – xã hội, có hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về pháp luật, tài chính – tiền tệ, ngân hàng, có trình độ chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, tín dụng ngân hàng, tín dụng và thanh toán quốc tế,... làm luận cứ cho việc thực hành và tổ chức công tác huy động vốn, cho vay và thực hiện các dịch vụ ngân hàng, thực hiện lập và triển khai kế hoạch tài chính,...

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp có khả năng làm việc tại những vị trí sau:

   • Làm việc tại các ngân hàng thương mại với các vị trí như: nhân viên tín dụng, nhân viên kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối,...
   • Làm cán bộ quản lý tài chính tại các doanh nghiệp.
   • Chuyên viên kinh tế tại các công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư.
   • Làm việc tại các sở giao dịch chứng khoán, các cơ quan quản lý tài chính nhà nước như: cơ quan tài chính, kho bạc, thuế.
   • Có thể giảng dạy các môn học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

   Quản trị nhân lực

   Quản trị nhân lực
   4 năm
   Quản trị nhân lực
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
   • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những cử nhân Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững và vận dụng thành thạo các khối kiến thức, công cụ dành cho các nhà quản trị để xác lập cơ sở khoa học cho việc ra quyết định quản trị nhân sự trong phạm vi doanh nghiệp.
   • Biết phân tích và thiết kế công việc, tiêu chuẩn hóa các vị trí, chức danh trong doanh nghiệp, xây dựng hệ thống định mức lao động.

   Về kỹ năng

   • Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm.
   • Có khả năng phân công công việc và điều hành, giám sát hoạt động của các bộ phận chức năng.
   • Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo văn bản liên quan đến quản lý lao động và kinh tế.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Có khả năng làm việc ở các bộ, ngành, các cơ quan trung ương và địa phương với chức năng quản lý nhân lực.
   • Công tác ở các viện, các trung tâm khoa học.
   • Giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học,...
   • Làm việc tại các trung tâm tư vấn, giới thiệu lao động và việc làm.

   Công tác xã hội

   Công tác Xã hội
   1 tháng
   Công tác Xã hội
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường đại học Công đoàn:

   Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.

   Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo những cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có kỹ năng đánh giá, phát hiện các vấn đề trong cộng đồng, huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng;

   Phát triển kỹ năng vận động và tham gia xây dựng chính sách xã hội và các chính sách có liên quan;

   Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá chính sách, mô hình giúp đỡ;

   Kỹ năng:

   Nắm vững kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, các lý thuyết và mô hình công tác xã hội; các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức bổ trợ và ứng dụng vào việc phân tích, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội trình độ đại học có thể làm việc:

   Cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống công đoàn từ Trung ương đến địa phương.

   Các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương.

   Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác nhau thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội...

   Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội.

   Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

   Xã hội học

   Xã hội học
   4 năm
   Xã hội học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
   • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những cử nhân Xã hội học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kỹ năng làm việc theo nhóm về các vấn đề kinh tế – xã hội.
   • Lập và triển khai các kế hoạch thực hiện các đề án điều tra xã hội học, các vấn đề xã hội, phát triển cộng đồng.
   • Tổ chức tốt các hoạt động: hoạch định, quản lý, tham vấn, tổ chức phát triển cộng đồng của cơ sở.

   Về kỹ năng

   • Vận dụng được các kiến thức về công nghệ, môi trường, khoa học xã hội và nhân văn trong ngành Xã hội học.
   • Sử dụng tốt các kiến thức cơ bản của Xã hội học các lý thuyết xã hội học hiện đại, xã hội học nông thôn, đô thị, kinh tế, lao động, việc làm, quản lý xã 2 hội, công tác xã hội, chính trị, văn hóa, gia đình, giới, dư luận xã hội, đoàn thể, phương pháp nghiên cứu xã hội học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Nghiên cứu và giảng dạy Xã hội học.
   • Làm tốt các dịch vụ xã hội học tại các cơ sở và tổ chức xã hội (cơ quan, tổ chức công và tư).
   • Có khả năng làm việc tốt tại các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước các cấp, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khác, đặc biệt là các đoàn thể quần chúng.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
   • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế khác.
   • Thành thạo việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện chức năng kế toán tài chính: kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh từ kế toán tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định, lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, đầu tư tài chính, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
   • Thực hiện chức năng kế toán quản trị: phân loại và tổ chức kế toán chi phí hợp lý tại công ty, có đủ kiến thức để thiết kế, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Có khả năng, năng lực đảm nhận vị trí kế toán viên (phụ trách một hoặc nhiều phần hành kế toán cụ thể), hoặc kế toán tổng hợp trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức khác.
   • Có khả năng làm công việc của một trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập.

   Luật

   Luật
   4 năm
   Luật
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
   • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Hiểu biết các quy định của pháp luật hiện hành.
   • Vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quy định của pháp luật vào thực tiễn.
   • Có khả năng tổ chức, điều hành, hoạch định công tác theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
   • Có khả năng tổ chức, điều hành, giám sát các hoạt động của đơn vị.
   • Có khả năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
   • Có khả năng phát hiện và giải quyết công việc một cách linh hoạt, hiệu quả.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Có khả năng, năng lực đảm nhận các vị trí: thư ký Tòa án, kiểm soát viên trong các cơ quan Tư pháp của nhà nước, Điều tra viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân và các công việc khác phù hợp với ngành luật tại các cơ quan trong bộ máy Nhà nước.
   • Có khả năng đảm nhiệm chức danh quản lý điều hành hay trợ lý cho Giám đốc, Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị,... trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Đánh giá

   3 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   7.9
   Môi trường HT
   7.6
   HĐ ngoại khoá
   8.0
   Cơ hội việc làm
   8.3
   Tiến bộ bản thân
   7.9
   Thủ tục hành chính
   8.1
   Quan tâm sinh viên
   8.5
   Hài lòng về học phí
   8.8
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.0
   Giảng viên
   8.0
   Cơ sở vật chất
   7.9
   Môi trường HT
   7.6
   HĐ ngoại khoá
   8.0
   Cơ hội việc làm
   8.3
   Tiến bộ bản thân
   7.9
   Thủ tục hành chính
   8.1
   Quan tâm sinh viên
   8.5
   Hài lòng về học phí
   8.8
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Một Trường Đại Học Đáng Mơ Ước

   Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên nhiệt huyết, khuôn viên đủ rộng cho đa dạng hoạt động

   Điểm cần cải thiện

   Hoạt động ngoại khoá còn thiếu

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Môi trường học tập tốt, giảng viên đáng yêu, cơ sở vật chất ổn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Thu Huyền Đặng
   Thu Huyền Đặng
    

   Đáng Để Theo Học

   Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

   Ưu điểm

   giáo viên nhiệt tình tâm huyết, có những bài giảng rất hay và sát với thực tế. môi trường sư phạm rất tốt,môi trường học tập truyền cảm hứng, đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Khuôn viên trường rộng lớn, cảnh quan đẹp thích hợp cho việc học tập và giải trí.

   Điểm cần cải thiện

   Trường nằm trong khu vực có nhiều các trường đại học và học viên khác nên dễ gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Ít tổ chức các hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ, sinh viên trong trường vẫn chưa năng động nhiệt tình.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Cơ sở vật chất chưa thật sự được chú trọng. Nhiều thầy cô chưa có kiến thức sâu về chuyên môn và chưa thật sự hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Còn ít các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ, sinh viên chưa được nhiệt tình trong cả việc học tập lẫn các hoạt động khác. Tuy nhiên rất đáng để học.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nguyễn Lực
   Nguyễn Lực
    

   Đánh Giá Chung

   Đã học khoá học: bảo hộ lao động tại đây.

   Ưu điểm

   Trường có địa điểm gần nhà nên tiện trong việc đi lại. Cơ sở vật chất khá tốt.,giáo viên nhiệt tình tâm huyết, có những bài giảng rất hay và sát với thực tế. môi trường sư phạm rất tốt,môi trường học tập truyền cảm hứng, đội ngũ giáo viên chất lượng cao

   Điểm cần cải thiện

   chương trình học còn viển vông, không sát sao với ngành nghề của sinh viên,Trường không phải là trường có danh tiếng lớn nên không được sự ưng ý của nhiều phụ huynh.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Cách giảng dạy của trường thực sự giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc. Các kiến thức rất có ích và thực tiễn, phù hợp với nhu cầu của sinh viên,Sinh viên ở đây năng động và thân thiện. Trường cho sinh viên thoải mái tự học hỏi , tìm hiểu. Môi trường ở đây cũng khá thoải mái với nhiều chuyên ngành khác nhau.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Huỳnh Tuấn Kiệt
   Huỳnh Tuấn Kiệt
    

   Dhcd Là Môi Trường Đáng Theo Học Nếu Có Đam

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Dhcd là môi trường đáng theo học nếu có đam mê. Môi trường học tập hiện đại, năng động; giảng viên nhiệt tình, thân thiện. Nói chung, là một trong những trường tiếp bước tốt nhất cho thành công của những sinh viên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Hơn 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Đại học công đoàn Hà Nội (website: dhcd.edu.vn) ngày càng trở nên vững mạnh và chiếm được niềm tin yêu của phụ huynh và sinh viên.

   Nằm trong danh sách những trường đại học công lập lâu đời nhất tại Việt Nam, Đại học Công đoàn Hà Nội luôn tự hào là một trường đại học chuyên nghiệp và chất lượng. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, trường luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới chương trình đào tạo hướng đến tiêu chuẩn của quốc tế.Đại học Công đoàn

   Đại học Công đoàn

   Giới thiệu về trường Đại học Công đoàn

   Ngày 15 tháng 5 năm 1946, lớp đào tạo cán bộ Công vận đầu tiên được khai giảng tại Hà Nội. Sự kiện này đã mở đầu cho lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học Công đoàn Việt Nam.

   Video giới thiệu trường Đại học Công Đoàn

   Sứ mệnh

   Chất lượng đào tạo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là yếu tố sống còn của bất kỳ cơ sở đào tạo nào, nó xác định uy tín, thương hiệu của một cơ sở đào tạo và cũng quyết định sự tồn tại của cơ sở đào tạo đó. Chính vì lẽ đó, việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo được trường Đại học Công đoàn coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

   Tầm nhìn

   Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực về công nhân – công đoàn. Là trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động và các ngành về công tác xã hội, xã hội học. Kỉ niệm 70 năm hình thành và phát triển

   Kỉ niệm 70 năm hình thành và phát triển

   Hoạt động của sinh viên

   • Ngoài công tác học tập và nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao, văn nghệ,… là cơ hội để các bạn sinh viên giao lưu, gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau. Một số hoạt động dành cho sinh viên tại trường như: tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên theo định kỳ hàng năm.
   • Vào đầu mỗi năm học, trường tổ chức “Tuần học chính trị đầu khóa” và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho hơn 2000 tân sinh viên.
   • Tháng 05/2014, phối hợp với Báo Lao động tổ chức “ Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2014” với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp và hơn 1000 sinh viên trong và ngoài nhà trường.

   Đội ngũ giảng viên

   Tổng số giảng viên của nhà trường là 275, trong số đó có: 10 Phó Giáo sư, 40 Tiến sĩ, 158 Thạc sĩ và 67 cử nhân. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, nhà trường luôn tạo điều kiện để các thầy cô học tập trong và ngoài nước.

   Đồng thời trường khuyến khích mỗi giảng viên tạo dựng những sản phẩm nghiên cứu của chính mình nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động giảng dạy và đào tạo cho sinh viên.

   Cơ sở vật chất

   Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, phòng thực hành cho sinh viên, tỉ lệ sinh viên/ diện tích phòng học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường còn đầu tư lắp đặt hệ thống internet tốc độ cao phục vụ đầy đủ nhu cầu nghiên cứu và đào tạo.

   Các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập như: Hệ thống máy chiếu, âm li, loa, micro, bảng, bàn ghế,… được quan tâm đầu tư đầy đủ và đảm bảo chất lượng; nâng cấp thư viện theo hướng hiện đại, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu người học.

   Thành tựu

   Cùng với những nỗ lực và thành tích đạt được, trường đã nhận được nhiều huân chương cao quý và bằng khen của Đảng và Nhà nước:

   • Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1981);
   • Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1991);
   • Ba Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn trường (năm 2000);
   • Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2001);
   • Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hoa dân chủ nhân dân Lào (2001);
   • Huân chương Lao động hạng Ba cho công tác thể dục thể thao (năm 2001);
   • Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2006);
   • Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn trường (2007).

   Nguồn: Đại học Công đoàn

   Địa điểm