Trường Đại Học Công Đoàn | Edu2Review

Trường Đại Học Công Đoàn

3 đánh giá
9.1
Xuất sắc
3 đánh giá

Chương trình

Bảo hộ lao động

Kinh tế - Quản lý

Bảo hộ lao động

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác Xã hội

Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học

Ngành

Xã hội học

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
7.9
Thủ tục hành chính
8.1
Quan tâm sinh viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
7.9
Thủ tục hành chính
8.1
Quan tâm sinh viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm