Trường Đại Học Công Đoàn - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Tài chính ngân hàng

Chương trình

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi vào trường Đại học Công đoàn:

  • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc.
  • Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo những cử nhân Tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

  • Có khả năng thực hiện việc phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, thanh toán quốc tế một cách độc lập và chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm.
  • Có thể xử lý các tình huống mới nảy sinh nhanh chóng, sáng tạo, đảm bảo tuân thủ pháp luật, các chuẩn mực, chế độ tài chính – kế toán của nhà nước, quy định về tín dụng và thanh toán, dịch vụ ngân hàng.

Về kỹ năng

Hiểu biết những kiến thức về kinh tế – xã hội, có hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về pháp luật, tài chính – tiền tệ, ngân hàng, có trình độ chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, tín dụng ngân hàng, tín dụng và thanh toán quốc tế,... làm luận cứ cho việc thực hành và tổ chức công tác huy động vốn, cho vay và thực hiện các dịch vụ ngân hàng, thực hiện lập và triển khai kế hoạch tài chính,...

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp có khả năng làm việc tại những vị trí sau:

  • Làm việc tại các ngân hàng thương mại với các vị trí như: nhân viên tín dụng, nhân viên kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối,...
  • Làm cán bộ quản lý tài chính tại các doanh nghiệp.
  • Chuyên viên kinh tế tại các công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư.
  • Làm việc tại các sở giao dịch chứng khoán, các cơ quan quản lý tài chính nhà nước như: cơ quan tài chính, kho bạc, thuế.
  • Có thể giảng dạy các môn học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.