Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học Thái Nguyên

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học Thái Nguyên

2 đánh giá
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học Thái Nguyên

Đánh giá

Viết đánh giá

8.5

tuyệt vời
Tổng 2 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đẹp, Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

- Đào tạo sát thực tế - Kết nối nhiều doanh nghiệp - Sinh viên được hoạt động ngoại khóa nhiều

Khuyết điểm

- Giảng viên còn trẻ - Rất tiếc là Trường ở Thái Nguyên. Nếu đặt ở Hà Nội trường sẽ thu hút hơn và sẽ là một trong những trường tốt nhất Hà Nội.

Trải nghiệm

Trường vừa đạt giải nhất thi Khởi nghiệp quốc gia 2016. Hoàn hảo.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Quách Hữu Thành
Quách Hữu Thành

Là Trang Web Của Trường Đại Học Công Nghệ Thông

Ưu điểm

Khuyết điểm

Trải nghiệm

Là trang web của trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông. Theo mình, trường có chất lượng giảng dạy không tốt lắm, vì mình chưa thấy thành tích nổi bật của trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Đại học Kỹ thuật Điều khiển tự động

Ngành

Đại học Kỹ thuật Điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Ngành

Đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Thiết kế đồ họa

Đại học Năng khiếu

Ngành

Đại học Năng khiếu

Quản trị văn phòng

Đại học Kinh tế - Quản lý

Ngành

Đại học Kinh tế - Quản lý

Thương mại điện tử

Đại học Khoa học - Kỹ thuật

Ngành

Đại học Khoa học - Kỹ thuật

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Đại học Khoa học - Kỹ thuật

Ngành

Đại học Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Đại học Kỹ thuật máy tính

Ngành

Đại học Kỹ thuật máy tính

Truyền thông đa phương tiện

Đại học Truyền thông đa phương tiện

Ngành

Đại học Truyền thông đa phương tiện

Hệ thống thông tin quản lý

Đại học Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Đại học Hệ thống thông tin quản lý

Công nghệ truyền thông

Đại học Công nghệ truyền thông

Ngành

Đại học Công nghệ truyền thông

Công nghệ thông tin

Đại học Công nghệ thông tin

Ngành

Đại học Công nghệ thông tin

Hệ thống thông tin

Đại học Hệ thống Thông tin

Ngành

Đại học Hệ thống Thông tin

Khoa học máy tính

Đại học Khoa học máy tính

Ngành

Đại học Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Đại học Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Đại học Kỹ thuật phần mềm

An toàn thông tin

Đại học An toàn thông tin

Ngành

Đại học An toàn thông tin

Kỹ thuật y sinh

Đại học Kỹ thuật Y sinh

Ngành

Đại học Kỹ thuật Y sinh
 

Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Những hình ảnh đẹp trong buổi ghi hình flashmob của Đại học Công nghệ thông tin - Truyền thông Thái Nguyên

Những hình ảnh đẹp trong buổi ghi hình flashmob của Đại học Công nghệ thông tin - Truyền thông Thái Nguyên

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14/12/2001 theo Quyết Định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Công nghệ thông tin thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

Giới thiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Truyền thông Thái Nguyên

Sứ mạng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu

Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ trở thành trường đại học điện tử đạt đẳng cấp quốc gia, là một trong những Trung tâm hàng đầu của Việt Nam về đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

GS.TS Phạm Hồng Quang phát biểu tại Lễ khai giảng

GS.TS Phạm Hồng Quang phát biểu tại Lễ khai giảng

Các Khoa chuyên môn

 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Công nghệ Điện tử - Truyền thông
 • Khoa Công nghệ tự động hóa
 • Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
 • Bộ môn Truyền thông đa phương tiện (Trực thuộc trường)
 • Bộ môn An toàn hệ thống thông tin (Trực thuộc trường)
 • Khoa Khoa học cơ bản

Các phòng ban chức năng

 • Phòng Hành chính tổ chức
 • Phòng Quản trị phục vụ
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Thanh tra, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
 • Phòng Công tác học sinh sinh viên
 • Phòng Thực hành, triển khai Công nghệ thông tin - Truyền thông
 • Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện
 • Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các ngành đào tạo

 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ, kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông; Công nghệ và thiết bị di động; Cơ điện tử; Vật liệu điện tử nano, Quản trị kinh doanh viễn thông, Kinh tế viễn thông).
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Kỹ thuật máy tính (Gồm các chuyên ngành Kỹ thuật máy tính; Quản trị hệ thống máy tính; Hệ thống nhúng)
 • Kỹ thuật y sinh (Gồm các chuyên ngành Kỹ thuật y sinh; Điện tử y tế; Tin học y tế)
 • Hệ thống thông tin
 • Khoa học máy tính
 • Mạng và truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện - điện tử ô tô)
 • Hệ thống thông tin kinh tế
 • Quản trị văn phòng
 • Thương mại điện tử
 • Công nghệ truyền thông (Báo chí)
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Kỹ thuật đồ họa
 • An toàn thông tin
 • Công nghệ, kỹ thuật điều khiển, tự động hoá

Nguồn: Đại học Công nghệ thông tin - Truyền thông Thái Nguyên

Địa điểm