Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học Thái Nguyên | Edu2Review

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học Thái Nguyên

2 đánh giá
8.5
Tốt
2 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu

Thiết kế đồ họa

Ngành

Năng khiếu

Quản trị văn phòng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị văn phòng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Thương mại điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Ngành

Kỹ thuật máy tính

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Ngành

Truyền thông đa phương tiện

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Công nghệ truyền thông

Công nghệ truyền thông

Công nghệ truyền thông

Ngành

Công nghệ truyền thông

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Hệ thống thông tin

Hệ thống Thông tin

Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống Thông tin

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

An toàn thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Ngành

An toàn thông tin

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật Y sinh

Kỹ thuật y sinh

Ngành

Kỹ thuật Y sinh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm