Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

   Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
   Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
   Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
   Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   7 khóa học

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   Công nghệ thông tin
   4 năm

   Thời gian đào tạo

   Hệ đại học chính quy: 4 năm

   Hệ đại học liên thông:1,5 năm (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học), 2,5 năm (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

   Khối lượng kiến thứuc 149 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung của Khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các cử nhân chuyên ngành có phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tốt với nhiệm vụ là chuyên viên IT (Information technology), tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức tài chính, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp khác nhau trong và ngoài nước.

   Mục tiêu cụ thể của Khoa Công nghệ thông tin là gắn liền với sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ngay từ những ngày đầu thành lập. Đó là sự kế thừa và phát huy những tuyên bố sứ mạng trước đây và được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, hoàn thành mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn, phát triển và bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chủ động đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong hiện tại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới đào tạo trình độ sau đại học trong thời gian tới.

   Tiếp nối sự phát triển của công tác đào tạo, kể từ năm học 2014, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân triển khai chương trình đào tạo ngành Công nghệ thôn tin hàng theo hướng chuẩn Nhật Bản nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động ở trong nước và nước ngoài (Nhật Bản).

   Chuẩn đàu ra

   1. Kiến thức

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được định hướng một số vấn đề hiện đại tiệm cận với kiến thức chung về Công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính.

   2. Kỹ năng

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin được đào tạo kỹ năng thực hành cao trong các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới.

   Ngoài ra, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cũng được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt các xu thế công nghệ mới. Sinh viên có khả năng lập trình các phần mềm máy tính, điện thoại di động, game, thương mại điện tử...

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Quản trị kinh doanh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 149 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tại cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo nhu cầu của các doanh nghiệp, do vậy đem lại những lợi thế về kiến thức, kỹ năng cho người học hơn so với chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh của những trường đại học hiện nay. Cụ thể:

   Về Kiền thức: Cung cấp kiến thức nền tảng, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị tài chính – ngân hàng để điều hành và quản lý doanh nghiệp. Theo đó, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ Vạn Xuân có khả năng nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

   Về kỹ năng, bên cạnh khối kiến thức chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được trang bị thêm các kỹ năng cần thiết như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, lập kế hoạch và phát triển toàn diện các kỹ năng đàm phán, thương lượng, giải quyết tình huống kinh doanh.

   Đặc biệt, khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, các bạn còn được trang bị hành trang vô cùng quý giá – trình độ tiếng Nhật tương đương N3.

   Chuẩn đầu ra

   Về Kiến thức

   Do được cung cấp Khối lượng kiến thức nền tảng, chuyên sâu phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, vì thế, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ Vạn Xuân có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, giải quyết hiệu quả các vấn đề về quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, còn nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, vốn là điều hết sức cần thiết đối với những người ở vị trí lãnh đạo, những nhà quản trị bởi họ thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn cả dưới góc độ pháp lý khi làm việc trong môi trường kinh doanh luôn biến động cả trong nước và quốc tế.

   Về kỹ năng

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân có khả năng xây dựng, triển khai các hợp đồng ngoại thương; kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp; xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tiếp thị, tìm kiếm thị trường kinh doanh cũng như tự tạo lập doanh nghiệp cho riêng mình.

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Thời gian đào tạo

   Hệ đại học chính quy: 4 năm

   Hệ đại học liên thông: 1,5 năm (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học), 2,5 năm (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

   Khối lượng kiến thức: 149 tín chỉ

   Mục tiêu Đào tạo

   Mục tiêu cụ thể của Khoa gắn liền với sứ mạng của trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ngay từ những ngày đầu thành lập. Đó là kế thừa và phát huy những tuyên bố sứ mạng trước đây và được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, hoàn thành mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn, phát triển và bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chủ động đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong hiện tại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới đào tạo trình độ sau đại học trong thời gian tới.

   Mục tiêu chung của Khoa Tài chính – Ngân hàng là đào tạo các cử nhân chuyên ngành có phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tốt với nhiệm vụ là chuyên viên kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thuế và bảo hiểm hoặc tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp khác nhau trong và ngoài nước.

   Tiếp nối sự phát triển của công tác đào tạo, kể từ năm học 2015 – 2016, trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân triển khai chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng theo hướng chuẩn Nhật Bản nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản.

   Chuẩn đầu ra

   1. Kiến thức
   Chương trình nhằm đào tạo cử nhân có chất lượng tốt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; có khả năng tác nghiệp, quản trị, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan đến tài chính - ngân hàng trong các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính; có khả năng thực hiện nghiên cứu và trợ giảng tại các các cơ sở nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

   2. Kỹ năng
   Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có kỹ năng nghề nghiệp tốt, bao gồm khả năng tư duy phân tích, giải quyết các vấn đề nảy sinh; vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển vị trí cá nhân.

   Bên cạnh đó, sinh viên còn được hoàn thiện những kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc như kỹ năng tự lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp (bao gồm giao dịch trực tiếp với khách hàng, đồng nghiệp, giao tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử); có khả năng đọc được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm tài chính phục vụ công tác chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng của trường ĐH Công Nghệ Vạn Xuân có rất nhiều cơ hội việc làm. Tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận được các công việc như:
   • Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ;
   • Chuyên viên kinh doanh tiền tệ; Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn;
   • Chuyên viên tài trợ thương mại;
   • Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp…
   • Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc.

   Công nghệ sinh học

   Công nghệ Sinh học
   4 năm
   Công nghệ Sinh học
   4 năm

   Thời gian đào tạo

   Hệ Đại học chính quy: 4 năm

   Hệ Đại học liên thông:

   1,5 năm (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

   2,5 năm (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

   Hệ Cao đẳng chính quy: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 149 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   • Đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
   • Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học.
   • Đồng thời còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học.
   • Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.
   • Kế thừa và phát huy những sứ mạng trước đây và được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, hoàn thành mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn, phát triển và bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, chủ động đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong hiện tại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới đào tạo trình độ sau đại học trong thời gian tới.
   • Tiếp nối sự phát triển của công tác đào tạo,áp dụng triển khai chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học theo hướng chuẩn Nhật Bản cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản.

   Chuẩn đầu ra

   Về kiến thức

   • Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ sinh học phải nắm rõ các nguyên lý và quy trình cơ bản sinh học; lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học; nội dung cơ bản và các phương pháp mới trong công nghệ sinh học.
   • Ngoài ra cử nhân công nghệ sinh học có khả năng thực hiện nghiên cứu và trợ giảng tại các các cơ sở nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

   Về kỹ năng

   • Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học có kỹ năng biết cách triển khai và thực hành tốt các nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học; tổng quan các vấn đề nghiên cứu, phân tích và xử lý các kết quả thí nghiệm để ứng dụng trong thực tế sản xuất và chuyển giao công nghệ; có khả năng thực thi ít nhất một kỹ thuật cụ thể trong công nghệ sinh học.
   • Bên cạnh đó, sinh viên còn được hoàn thiện những kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc như kỹ năng tự lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp; có khả năng đọc được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm tài chính phục vụ công tác chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên khoa Công nghệ Sinh học của trường ĐH Công Nghệ Vạn Xuân có rất nhiều cơ hội việc làm. Tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận được các công việc như:

   1. Giảng dạy sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và Công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường Trung học Phổ thông.

   2. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

   3. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và Công nghệ sinh học của các ngành hoặc các địa phương (bộ, sở, phòng,...), các trung tâm, tỉnh, thành phố, quận, huyện.

   4. Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, nông, lâm, ngư, y dược, khoa học hình sự, công nghiệp nhẹ.

   5. Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược.

   Kỹ thuật xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm
   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm

   Thời gian đào tạo

   Hệ đại học chính quy: 4 - 5 năm

   Hệ đại học liên thông: 1,5 năm (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học), 2,5 năm (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

   Hệ cao đẳng chính quy: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 149 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   • Trang bị kiến thức về toán ứng dụng, vật lý kỹ thuật, các phần mềm thiết kế chuyên môn và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như: trắc địa, thủy lực, kết cấu xây dựng; các phương pháp thí nghiệm chuyên ngành phục vụ công tác thiết kế, tư vấn, giám sát và tổ chức thi công công trình xây dựng.
   • Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình và an toàn lao động, nắm vững các giải pháp bảo vệ môi trường và quy định pháp luật trong xây dựng.
   • Tiếp nối sự phát triển của công tác đào tạo, áp dụng triển khai chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng theo hướng chuẩn Nhật Bản cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản.

   Chuẩn đầu ra

   Về kiến thức

   • Nắm vững các kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật công trình xây dựng: thiết kế, thi công xây lắp, giám sát và quản lý các công trình xây dựng; các kiến thức về kiểm tra, giám sát thi công và tổ chức thi công các công trình xây dựng.
   • Đủ năng lực ứng dụng các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo về lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng: Thiết kế, thi công xây lắp, giám sát, kiểm tra và quản lý các công trình xây dựng.
   • Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ mới và các thiết bị hiện đại trong kỹ thuật xây dựng.
   • Có đủ khả năng phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong kỹ thuật xây dựng.
   • Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, ứng dụng, và triển khai công nghệ.
   • Có khả năng tự học nâng cao và nghiên cứu thực nghiệm.

   Về kỹ năng

   • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, thi công và tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các dự án xây dựng công trình mới, sửa chữa nâng cấp công trình cũ có qui mô vừa (hoặc nhỏ) thuộc một trong các chuyên ngành đào tạ Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi;Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tham gia lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, thi công và tư vấn giám sát kỹ thuật các công trình lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư.
   • Có khả năng nghiên cứu sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm để có thể thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp nêu trên và theo học các chương trình đào tạo cao hơn.
   • Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp.
   • Có khả năng nghiên cứu, cập nhật và vận dụng các tiến bộ khoa học, các qui trình, qui phạm mới vào các công việc chuyên môn được giao.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng của trường Đại học Công Nghệ Vạn Xuân có rất nhiều cơ hội việc làm. Tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận được các công việc như:
   • Kỹ sư phụ trách thiết kế, thi công, giám sát, thẩm định, nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các các doanh nghiệp, công ty tư vấn xây dựng hay các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng như: Sở Xây dựng, Phòng công thương quận, huyện, Ban quản lý dự án xây dựng,..
   • Chuyên viên tư vấn, lập dự toán, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế tại các công ty, tập đoàn xây dựng
   • Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành xây dựng

   Ngôn ngữ Anh

   Tiếng Anh
   4 năm
   Tiếng Anh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 149 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   • Mục tiêu chung của Khoa Ngoại ngữ là đào tạo sinh viên ngành Tiếng Anh có đủ kiến thực, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá thời kì hội nhập quốc tế.
   • Mục tiêu cụ thể của Khoa là sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy môn Tiếng Anh ở các trường đại học, cao đẳng, phổ thông;
   • Có khả năng nghiên cứu và thiết kế chương trình giảng dạy; làm công tác biên dịch, phiên dịch; bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, lễ tân, khách sạn…;
   • Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ du lịch, điều hành tour...
   • Tiếp nối sự phát triển của công tác đào tạo, kể từ năm học 2015 – 2016, trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân triển khai chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo hướng chuẩn Nhật Bản nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản.

   Chuẩn đầu ra

   Về kiến thức

   Sinh viên nắm vững những kiến thức chung về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những tri thức nền giúp cho việc rèn luyện phẩm chất chính trị mà cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh cần phải đạt được. Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ học của tiếng Anh và các đặc điểm chính của văn hóa Anh- Mỹ.

   Sinh viên có năng lực giáo tiếp bằng tiếng Anh, có năng lực sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh. Kết thúc chương trình, sinh viên có khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) một cách thành thạo. Sinh viên có năng lực hợp tác, thuyết trình và quản lí công việc trong phạm vi nghề nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường;
   • Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiép tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá – văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ.
   • Phát hiện và giải quyết vấn đề; hợp tác; khả năng thuyết trình, chia sẻ; Năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Với những gì được trang bị trong quá trình đào tạo 4 năm tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm các công việc:

   • Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho các NXB, trung tâm phát hành sách, báo, tạp chí…
   • Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,... trong các công ty nước ngoài
   • Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn
   • Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Thời gian đào tạo

   Hệ đại học chính quy: 4 năm

   Hệ đại học liên thông:1,5 năm (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

   2,5 năm (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

   Hệ cao đẳng chính quy:3 năm

   Khối lượng kiến thức:149 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân kế toán nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán cơ bản, có khả năng tham gia soạn thảo chính sách và công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Cụ thể:

   +Có khả năng tham gia soạn thảo các văn bản pháp lí về kế toán ở tầm vi mô và vĩ mô.

   +Xây dựng được các mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau cũng như các mô hình cụ thể về tổ chức chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, kế toán quản trị...

   +Hướng dẫn, tư vấn và thực thi các văn bản pháp lí, các mô hình tổ chức hạch toán đã xây dựng.

   -Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán, ngân hàng thương mại, ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính nhà nước.

   Chuẩn đầu ra

   Về kiến thức
   Chương trình nhằm đào tạo cử nhân có chất lượng tốt trong lĩnh vực kế toán; có khả năng tác nghiệp, quản trị, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan đến tài chính trong các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

   Về kỹ năng
   Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có kỹ năng nghề nghiệp tốt, bao gồm khả năng tư duy phân tích, giải quyết các vấn đề nảy sinh; vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển vị trí cá nhân.

   Bên cạnh đó, sinh viên còn được hoàn thiện những kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc như kỹ năng tự lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp (bao gồm giao dịch trực tiếp với khách hàng, đồng nghiệp, giao tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử); có khả năng đọc được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm tài chính phục vụ công tác chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên kế toán của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm. Tốt nghiệp ra trường, có thể đảm nhận các vị trí như:

   -Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính;

   -Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ;

   -Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính;

   -Nghiên cứu, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm