Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

44 đánh giá
6.8
Trung bình
44 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
6.3
Môi trường HT
6.0
HĐ ngoại khoá
7.0
Cơ hội việc làm
6.6
Tiến bộ bản thân
6.7
Thủ tục hành chính
5.8
Quan tâm sinh viên
6.1
Hài lòng về học phí
6.8
Sẵn sàng giới thiệu
6.2
Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
6.3
Môi trường HT
6.0
HĐ ngoại khoá
7.0
Cơ hội việc làm
6.6
Tiến bộ bản thân
6.7
Thủ tục hành chính
5.8
Quan tâm sinh viên
6.1
Hài lòng về học phí
6.8
Sẵn sàng giới thiệu
6.2

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Ngành

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Dinh dưỡng học

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Ngành

Dinh dưỡng học

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ chế tạo máy

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ chế tạo máy

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ vật liệu

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ vật liệu

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Quản lý tài nguyên môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ Kỹ thuậỉ Cơ điện tủ

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ Kỹ thuậỉ Cơ điện tủ

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ chế biến thủy sản

Chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

Ngành

Chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học

An toàn thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Ngành

An toàn thông tin

Công nghệ may

Công nghệ may

Công nghệ may

Ngành

Công nghệ may

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm