Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

   Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
   Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
   Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
   Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
   4 hình 3 video
   7.0
   Trung bình
   51 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   32 ngành

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
   4 năm
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
   4 năm
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản lý tài nguyên và môi trường

   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

   Dinh dưỡng
   4 năm
   16.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Dinh dưỡng
   4 năm
   16.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ kỹ thuật môi trường

   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Công nghệ chế tạo máy

   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   17.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   17.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ vật liệu

   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Quản lý tài nguyên và môi trường

   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Quản lý tài nguyên và môi trường
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ chế biến thủy sản

   Chế biến thủy sản
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Chế biến thủy sản
   4 năm
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Công nghệ kỹ thuật hóa học

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm
   17.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   4 năm
   17.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Tài chính - ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Quản trị kinh doanh thực phẩm

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   21.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   21.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Công nghệ thực phẩm

   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   3.5 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ thông tin
   3.5 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: Tổng thời gian đào tạo là 3.5 năm

   Khối lượng kiến thức: Tổng: 120 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh).

   Đối tượng tuyển sinh: Theo Đề án tuyển sinh của Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cụ thể là tuyển sinh tât cả các thí sinh trong cả nước.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kỹ sư ngành CNTT có khả năng phân tích, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề thực tế; có khả năng xây dựng, vận hành và quản trị các hệ thống CNTT đáp ứng nền kinh tế tri thức; có năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, nhanh chóng thích nghi với sự phát triển CNTT trong nước và thế giới

   Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có sức khỏe, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật,hả có tác phong làm việc nghiêm túc, có tỉnh thần trách nghiệm cao, có khả năng vượt qua áp lực để hoàn thành công việc, có khả năng làm việc nhóm với tinh thần hợp tác.

   Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có khả năng:

   • Năm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội, tự nhiên để hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức cách mạng:
   • Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản làm cơ sở giải quyết các bài toán trong lĩnh vực CNTT-
   • Có khả năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, giải quyết và vận hành các hệ thống CNTT;
   • Sử dụng các công cụ, phương pháp, quy trình và kỹ thuật công nghệ để xây dựng, vận hành và quản trị các hệ thống CNTT tổng thể cho các đơn vị, công ty và doanh nghiệp;
   • Hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, thích nghi với sự phát triển CNTT trong nước và thế giới.
   • Có sức khỏe, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hợp tác làm việc nhóm và vượt qua áp lực để hoàn thành công việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiêu biết về pháp luật Việt Nam. Hiểu biết về an ninh quốc phòng, rèn luyện thê chất;
   • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin trong lĩnh vực hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, hệ thống mạng máy tính;
   • Có kiến thức về lập trình cơ bản và chuyên sâu;
   • Hình thành ý tưởng. thiết lập yêu cầu, xác định chức năng, xây dựng mô hình cho các hệ thống công nghệ thông tin;
   • Có kiến thức về các vấn đề đương thời;
   • Có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học ngành công nghệ thông tin.

   Kỹ năng

   • Áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;
   • Vận dụng các công cụ để xây dựng các phần mềm đáp ứng được nền kinh tế tri thức;
   • Xây dựng, vận hành và quản trị các hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các đơn vị, công ty, doanh nghiệp;
   • Tạo các sản phẩm phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng:
   • Có khả năng tổ chức và điều hành làm việc nhóm hiệu quả;
   • Ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm tạo ra những sản phẩm công nghệ phần mềm;
   • Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề công nghệ thông tin trong bối cảnh kinh tế - xã hội toàn cầu;
   • Có khả năng giao tiếp bằng văn bản. lời nói; khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp; trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 450 và tương đương: Thành thạo các phương pháp và mô hình lập trình cơ bản và chuyên sâu;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:

   Đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

   Trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị dự án công nghệ thông tin;

   Trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo;

   Tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

   Làm việc tại các vị trí cụ thể:

   • Các tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty trong nước và ngoài nước về công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, quản lý hệ thống thông tin, thương mại điện tử. mạng máy tính và truyền thông.
   • Các Cục, Vụ, các Viện và Trung tâm về Công nghệ thông tin, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tin học nghiệp vụ, Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu điện tử - tin học - tự động hóa, Viện chiến lược thông tin và truyền thông....
   • Các phòng chức năng: công nghệ thông tin, truyền thông, quản lý công nghệ, khoa học công nghệ, hệ thống quản trị, an ninh mạng trực thuộc cơ quan, Sở, Ngành ở các tỉnh, thành phố và các công ty trong và ngoài nước.

   Công nghệ sinh học

   Công nghệ Sinh học
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Công nghệ Sinh học
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   An toàn thông tin

   An toàn thông tin
   4 năm
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   An toàn thông tin
   4 năm
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ may

   Công nghệ may
   4 năm
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ may
   4 năm
   19.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D09, D10
   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D09, D10

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Kế toán
   4 năm
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Khoa học chế biến món ăn

   Dinh dưỡng
   16.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Dinh dưỡng
   16.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Kỹ thuật nhiệt - 3 chuyên ngành Kỹ thuật điện lạnh - Máy lạnh điều hòa không khí và thông gió - Máy lạnh và thiết bị thực phẩm

   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ kỹ thuật nhiệt
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Luật kinh tế

   Luật kinh tế
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Luật kinh tế
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Marketing - dạy bằng tiếng Anh

   Marketing
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Marketing
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Kinh doanh quốc tế
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Ngôn ngữ Trung Quốc

   Ngôn ngữ Trung Quốc
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D09, D10
   Ngôn ngữ Trung Quốc
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D09, D10

   Quản trị doanh nghiệp

   Quản trị kinh doanh
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Quản trị kinh doanh
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Quản trị khách sạn

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D10

   Quản lý năng lượng

   Quản lý công nghiệp
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07
   Quản lý công nghiệp
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, B00, D07

   Đánh giá

   51 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   7.9
   Cơ sở vật chất
   6.7
   Môi trường HT
   6.5
   HĐ ngoại khoá
   7.1
   Cơ hội việc làm
   6.9
   Tiến bộ bản thân
   7.0
   Thủ tục hành chính
   6.1
   Quan tâm sinh viên
   6.5
   Hài lòng về học phí
   7.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   6.7
   Giảng viên
   7.9
   Cơ sở vật chất
   6.7
   Môi trường HT
   6.5
   HĐ ngoại khoá
   7.1
   Cơ hội việc làm
   6.9
   Tiến bộ bản thân
   7.0
   Thủ tục hành chính
   6.1
   Quan tâm sinh viên
   6.5
   Hài lòng về học phí
   7.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   6.7

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Ngày Càng Tốt Cả Về Cơ Sở Vật Chất Và Chương Trình Đào Tạo

   Đã học khoá học: Tài chính - Ngân hàng tại đây.

   Ưu điểm

   - Về vật chất:
   + Khuôn viên trường đẹp, có view ngắm máy bay chất nhất Sài Gòn
   + Cơ sở vật chất tốt, có thang máy, máy lạnh, máy chiếu, hệ thống đèn sáng và đặc biệt có thư viện đẹp nhất VN.
   - Về giảng dạy:
   + Giảng viên có trình độ học vấn, kĩ năng đào tạo tốt.
   + Các thầy cô nhiệt tình chỉ dạy, thân thiện
   - Về tinh thần:
   + Nhiều bạn bè tốt, ham học hỏi
   + Các anh chị khóa trước nhiệt tình
   + Có nhiều CLB vs nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích

   Điểm cần cải thiện

   - Một vài thầy cô vẫn còn chưa nhiệt tình lắm, giảng dạy khá thờ ơ, ko quan tâm sinh viên có hiểu bài ko.
   - Trường nhỏ mà lại đông sinh viên nên rất thường kẹt xe, tắc thang máy
   - Còn nhiều sinh viên khá xấu tính, bản thân học ko tốt lại đổ thừa cho trường dạy dở, trường kém chất lượng.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mới đầu mình cũng nghe nhiều tiếng xấu của trường nên cũng hơi lo sợ. Nhưng mình đã liều và sau khi học ở đây mình nhận ra rằng thật ra nó ko xấu như mình nghĩ. Trường rất biết lắng nghe ý kiến sinh viên, cải thiện ngày càng tốt cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo. Môi trường học tập thì mình đánh giá khá tốt. Còn chất lượng kết quả học thế nào thì do bản thân chúng ta học thế nào thôi, trường ko quyết định đc đâu.
   Từ lúc vô trường mình đã thay đổi rất nhiều, tự tin, dạn dĩ và cởi mở hơn. Mình cũng học đc nhiều thứ, từ kĩ năng sống cho tới ngoại ngữ, tính cách tốt. Theo mình, trường hiện nay rất đáng để học tập. Những tai tiếng trước đó của trường mình thấy gần như là ko còn xảy ra trong trường nữa. Nếu ai ko quá quan tâm đến học phí thì mình nghĩ các bạn có thể cân nhắc học ở đây. Mình có sao nói vậy, ko phải bênh trường hay gì cả:))

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Có Gì Ở Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm

   Đã học khoá học: Công nghệ thực phẩm tại đây.

   Ưu điểm

   -Cơ sở vật chất hiện đại, giảng đường ngày càng được nâng cấp
   -Thư viện hiện đại,phòng thí nghiệm sang chảnh
   -Khuôn viên trường thoáng mát,nhiều góc sống ảo
   -Các cơ sở được phân chia cụ thể thực hiện cho từng mục đích nhất định như 1 cơ sở để học lí thuyết,1 cơ sở học thực hành,...
   -Giảng viên nhiệt tình tâm huyết

   Điểm cần cải thiện

   -Hay bị tắc đường và cảnh tượng những chuyến xe buýt đầy ắp sinh viên mỗi sáng
   -Vì gần sân bây nên khá ồn khi máy bay bay qua bay lại

   Trải nghiệm và lời khuyên

   HUFI là cơ sở giáo dục đào tạo lớn, đạt chuẩn quốc tế, luôn đầu tư mọi mặt để sinh viên có thể học tập, nghiên cứu tốt nhất. Cơ sở vật chất của ngôi nhà chung IUH ngày càng được hoàn thiện và hiện đại hóa.Các phương tiện thông tin của nhà trường và hầu hết mọi nơi đều có wifi miễn phí cho sinh viên tiện tra cứu học tập. Hơn thế nữa, khuôn viên trường vô cùng thoáng đãng trong lành với những cây xanh rợp bóng mát. Đồng phục của trường được thiết kế vô cùng đẹp, thanh lịch. Nó không chỉ hợp với phong cách học đường tôn lên sự tao nhã của các bạn sinh viên mà các bạn có thể tự tin dạo chơi khắp phố cùng bộ đồng phục này. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM thường bị nhầm lẫn với Đại học Công nghiệp TP.HCM nên rất dễ gây nhầm lẫn cho người nghe. Ngoài ra, với tên viết tắt là HUFI thì trường cũng hay bị nhầm lẫn với HUFLIT. Chính vì vậy khi đăng ký chọn trường các bạn cần chú ý để tránh sai sót nha. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nằm tại quận Tân Phú nên mỗi ngày đến trường thì sinh viên sẽ phải đối mặt với nỗi ám ảnh tắc đường và cảnh tượng những chuyến xe buýt đầy ắp sinh viên mỗi sáng. Vì trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất không xa nên cứ khoảng 15 phút là lại thấy máy bay bay qua với tiếng động cơ ầm ầm. Một điều bạn không thể bỏ qua đó là kí túc xá siêu xịn xò của trường. KTX Đại học Công nghiệp TP. HCM hiện có 2 tòa nhà cao tầng, trong đó tòa nhà I gồm 13 tầng và nhà G gồm 9 tầng. Mỗi tòa nhà có 2 hệ thống thang máy, 4 cầu thang bộ và hệ thống hành lang thoát hiểm được nối với các tòa nhà liền kề. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động cũng được lắp đặt đầy đủ. Bên cạnh đó, hệ thống camera anh ninh quan sát được trang bị tại các khu vực hành lang, cầu thang… đảm bảo an toàn.Hệ thống kí túc xá mà trường xây dựng đáp ứng cho các bạn nơi ở tiện nghi, thoải mái và an toàn nhất. Mọi thứ chỉ cần dạo một vòng quanh trường bạn đã có thể mua được từ thức ăn, đồ dùng học tập, nhu phẩm thiết yếu đều có. Về vấn đề ăn uống, một trong những bất tiện khi ở KTX đó là bạn không được phép nấu ăn trong phòng. Vì vậy, sinh viên bắt buộc phải ăn ở căn tin hay hàng quán bên ngoài.Tuy nhiên, nhà ăn tại KTX Đại học Công nghiệp TP. HCM có thực đơn hấp dẫn, phục vụ cả sáng, chiều và tối cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nhà ăn ưu tiên hàng đầu

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Dạy Khá Ổn

   Đã học khoá học: QTKD tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất được nâng cấp

   Điểm cần cải thiện

   Web trường quá tệ

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chưa biết nhiều vì mới năm 1 nói chung môi trường tạm ổn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Đạt Nguyễn Văn
   Đạt Nguyễn Văn
    

   Thương Hiệu Ngày Càng Khẳng Định

   Đã học khoá học: Công nghệ chế tạo máy tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất năm 2020 khá hiện đại. Nâng cấp khu giảng đường. Thư viện bậc nhất thành phố. Trung tâm thí nghiệm sang chảnh

   Điểm cần cải thiện

   Tiếp tục nâng cấp thêm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Giáo viên tâm huyết tận tâm,nhà trường luôn quan tâm sinh viên

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Là một trong những trường đại học đầu tiên đào tạo công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam, HUFI đã khẳng định vị thế của mình trong công tác đào tạo nhân lực tại khu vực phía nam.

   Trường luôn cập nhật chương trình giảng dạy tiên tiến từ nước ngoài, hợp tác quốc tế với các trường hàng đầu Đài Loan về đào tạo công nghệ nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức mới nhất, tạo điều kiện thích nghi với sự phát triển không ngừng của công nghệ trong tương lai.

   HUFI - một trong những trường trọng điểm phía namvề đào tạo công nghiệp thực phẩm

   HUFI - một trong những trường trọng điểm phía namvề đào tạo công nghiệp thực phẩm

   Lịch sử

   Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh (website: hufi.vn) có tiền thân là trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh được thành lập ngày 9/9/1982. Sau nhiều lần đổi tên và nâng cấp, ngày 23/2/2010, trường chính thức trở thành trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh.

   Sứ mệnh

   Trường là một trong những trường trọng điểm đào tạo cán bộ kĩ thuật, công nhân kĩ thuật các ngành công nghệ, trong đó chú trọng công nghệ chế biến nông sản thực phẩm cho khu vực phía Nam.

   Hoạt động của sinh viên

   Bên cạnh việc học tập và nghiên cứu khoa học, sinh viên HUFI cũng rất sáng tạo, nhiệt tình trong các hoạt động của trường, lớp và xã hội. Một số phong trào sinh viên có thể kể đến như: Khát vọng tuổi trẻ, Hội thao, Sinh viên nghiên cứu khoa học, Xung kích tình nguyện vì cộng đồng...

   Giới thiệu về Clb Tình Nguyện Xanh HUFI

   Đội ngũ nhân sự

   Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên trong công tác đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực, trường đã và đang tập trung đầu tư bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ này. Bên cạnh đó, trường thường xuyên tạo điều kiện để giảng viên có cơ hội học tập giao lưu với nước bạn.Tính đến năm 2016, tổng số cán bộ ,giáo viên, công nhân viên cơ hữu của trường lên đến gần 600 người với 28 đầu mối quản lý chính. Trong đó có nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Thạc sĩ,…

   Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm

   Giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm

   Cơ sở vật chất

   Các cơ sở đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh: cơ sở 1 tại 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; cơ sở 2 tọa lạc tại địa chỉ 54/12 Tân ký –Tân Qúy, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.


   Cơ sở đào tạo của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh
   Cơ sở đào tạo của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh

   Trang thiết bị

   Trường trang bị hệ thống phòng học lý thuyết và giảng đường với gần 200 phòng được trang bị máy chiếu và tivi màn hình lớn nhằm thực hiện mục tiêu công nghệ hóa bài giảng, góp phần biến tiết học thêm sinh động và trực quan. Bên cạnh đó, với gần 20 xưởng thực hành với các trang thiết bị hiện đại; gần 100 phòng thí nghiệm, trường luôn đảm bảo nhu cầu thực hành và nghiên cứu ứng dụng của sinh viên và giáo viên.

   KTX

   Nhằm phục vụ nhu cầu ăn ở của sinh viên, trường đã đưa vào sử dụng KTX với diện tích 1.430 mét vuông tại 102-104-106 Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú.

   KTX HUFI

   KTX HUFI

   Thành tựu

   Với những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, trường đã vinh dự được Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Hai (2012), Huân chương Độc lập hạng Ba (2007), Huân chương Lao động hạng Nhất (2001), Huân chương Lao động hạng Hai (1996),…

   Nguồn: Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm

   Địa điểm