Đại học công nghiệp Việt - Hung | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đại học công nghiệp Việt - Hung

   Đại học công nghiệp Việt - Hung
   Đại học công nghiệp Việt - Hung
   2 hình 3 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   8 ngành

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn và quản lý trong phạm vi rộng của ngành kỹ thuật điện, điện tử.

   - Kỹ năng áp dụng kiến thức cốt lõi và chuyên sâu của ngành điện, điện tử, kết hợp khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống điện, điện tử, hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp.

   - Kỹ năng lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

   - Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, làm việc theo nhóm và trong môi trường quốc tế.

   - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

   - Năng lực lập dự án, thiết kế các thiết bị điện , điện tử, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá.

   - Năng lực khởi nghiệp tự tạo việc làm cho bản thân và cho người khác.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   - Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ĐT.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   - Có kiến thực thực tiễn trong quá trình đào tạo, có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh và dịch thuật

   - Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

   - Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   - Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   - Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   - Có năng lực thực tiễn về các chuyên ngành đã được đào tạo, được đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, được tham gia vào các doanh nghiệp sinh viên tại trường và doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Làm việc cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài liên quan đến điện tử, tự động hóa, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ thực phẩm, dầu khí.

   - Làm việc tại các nhà máy nhiệt điện, khí điện đạm và thủy điện, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện; các công ty truyền tải và phân phối điện hoặc làm việc cho tập đoàn điện lực Việt Nam với vai trò người vận hành, thiết kế hoặc quản lý kỹ thuật.

   - Làm việc trong các tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các doanh nghiệp trực thuộc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), các Công ty nước ngoài như Intel, Nokia, Canon, Samsung, LG.

   - Làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện - điện tử, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

   - Khoa đã ký kết hợp tác cung ứng nhân lực và chuyển giao công nghệ với hơn 100 doanh nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp này là rất cao. Sinh viên ngành Điện, điện tử sau khi ra trường có thể tham gia với vai trò kỹ sư thiết kế, lập trình, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử, tự động hóa trong các nhà máy, xí nghiệp và các thành phần kinh tế khác của xã hội.

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   Kỹ thuật xây dựng
   1 tháng

   Khối lượng kiến thức: 171 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng có kiến thức, kỹ năng, thái độ và sức khỏe tốt đáp ứng nhu cầu xã hội; có năng lực phân tích, tổng hợp để quản lý công trường xây dựng; có năng lực khởi nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực Kinh tế xây dựng

   + Kiến thức quản lý: có kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp để khởi nghiệp.

   + Kiến thức thực tế: có kỹ năng thực tế nghề nghiệp thuộc lĩnh vực được đào tạo.

   - Kiến thức chuyên ngành

   + Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp, bao gồm: Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế công nghệ và tổ chức xây dựng; Phân tích kinh tế; Quản lý, tổ chức, chỉ đạo thi công và quản lý khai thác các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

   + Chuyên ngành Quản lý xây dựng

   Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng, trên cơ sở kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng, bao gồm: Lập và thẩm đinh dự án đầu tư các công trình xây dựng; Lập, thẩm tra và thẩm định dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; Lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời thầu, đấu thầu trong xây dựng; Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Định giá và quản lý chi phí trong xây dựng; Công tác Marketing; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Hạch toán kế toán và kiểm toán trong xây dựng; Tổ chức công trường và chỉ đạo thi công công trình xây dựng.

   Về kỹ năng

   - Năng lực quản lý

   Có kỹ năng quản lí, lãnh đạo trong khởi nghiệp; có khả năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, có kỹ năng giao tiếp xã hội; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; có kỹ năng khởi nghiệp nghề nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản.

   - Năng lực thực tiễn

   + Có kỹ năng tự tư duy, đánh giá và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản; có kỹ năng tự nghiên cứu, khám phá những kiến thức mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; có kỹ năng sáng tạo trong xử lý các tình huống và kỹ năng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản theo yêu cầu, mục tiêu đặt ra; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; có năng lực cải tiến các hoạt động chuyên môn.

   + Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động do mình thực hiện; có phương pháp luận khoa học, khả năng tự hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm trong quá trình công tác và học tập.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có thể làm việc trong các cơ sở nghiên cứu đào tạo và sản xuất, các cơ quan nhà nước cũng như trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác phục vụ cho công việc xây dựng mạng lưới các công trình dân dụng và công nghiệp.

   - Sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp khi ra trường sẽ có môi trường làm việc rất rộng tại các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng (nhà nước cũng như tư nhân, nước ngoài), các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

   - Là kỹ sư tư vấn thiết kế, kỹ sư thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư kinh tế xây dựng tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến xây dựng.

   - Kỹ sư thuộc các đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp huyện trở lên, ban quản lý dự án của các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân.

   - Cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ tại các viện nghiên cứu; cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành nghề liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kỹ sư có khí có năng lực

   - Thiết kế, chế tạo các sản phẩm và thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu Cơ khí hóa và tự động hóa.

   - Thiết kế được các sản phẩm cơ khí trên phần mềm AutoCAD, SolidWorks, Catia.

   - Có khả năng lập trình bằng tay gia công tiện, phay CNC.

   - Có khả năng lập trình tự động gia công tiện, phay CNC cho các sản phẩm cơ khí trên các phần mềm chuyên dùng: MasterCAM, Catia, NX.

   - Vận hành, khai thác các loại máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất tự động.

   - Thiết kế quy trình và trang bị công nghệ, tham gia các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo quá trình sản xuất.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   - Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ĐT.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   - Có kiến thực thực tiễn trong quá trình đào tạo, có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh và dịch thuật

   - Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

   - Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   - Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   - Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   - Có năng lực thực tiễn về các chuyên ngành đã được đào tạo, được đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, được tham gia vào các doanh nghiệp sinh viên tại trường và doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Kỹ sư cơ khí sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận việc thiết kế, lên bản vẽ, lắp đặt hoặc gia công máy móc, thiết bị tại các nhà máy, công trình, công ty cơ khí; chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí; lập trình gia công máy CNC; hay cán bộ quản lý, điều hành kỹ thuật tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về cơ khí phục vụ an ninh, quốc phòng, ô tô, tàu thủy, hàng không,..

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Công nghệ kỹ thuật ô tô

   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo ra những con người có trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô thực hiện được các công việc: quản lý, thiết kế, chế tạo và lắp ráp các hệ thống của ôtô; khai thác, chẩn đoán, sửa chữa các hư hỏng, điều hành sản xuất, lắp ráp ô tô; có năng lực khởi nghiệp, khả năng làm việc trong các ngành nghề liên quan tới ô tô và máy động lực; có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động..; có việc làm ngay khi tốt nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   - Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ĐT.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   - Có kiến thực thực tiễn trong quá trình đào tạo, có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh và dịch thuật

   - Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

   - Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   - Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   - Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   - Có năng lực thực tiễn về các chuyên ngành đã được đào tạo, được đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, được tham gia vào các doanh nghiệp sinh viên tại trường và doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Các hoạt động nghề nghiệp: kỹ sư, chuyên viên trong các nhà máy xản xuất lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động cho đến quản lý hệ thống vận hành, giám sát sản xuất, quản lý kinh doanh, nghiên cứu công nghệ và dòng sản phẩm mới đều cần đến các chuyên gia am tường về ô tô.

   - Là ngành đào tạo tích hợp đa lĩnh vực, Kỹ sư công nghệ Ô tô có cơ hội việc làm trong tất cả các lĩnh vực công nghệ liên quan như Điện- điện tử, Tự động hóa, Cơ khí..

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Tài chính – Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: cho phép rút ngắn thời gian học còn từ 3 đến 3,5 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo ra những con người có trình độ đại học ngành TCNH, có năng lực khởi nghiệp (tự tạo việc làm cho mình), có khả năng làm việc trong các ngành nghề liên quan tới tài chính, ngân hàng, kế toán ; có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động... có việc làm ngay khi tốt nghiệp chương trình đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   - Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ĐT.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   - Có kiến thực thực tiễn trong quá trình đào tạo, có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh và dịch thuật

   - Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

   - Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   - Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   - Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   - Có năng lực thực tiễn về các chuyên ngành đã được đào tạo, được đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, được tham gia vào các doanh nghiệp sinh viên tại trường và doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Chuyên viên Tài chính - Ngân hàng

   + Chuyên viên cơ quan thanh tra giám sát, chuyên viên nghiên cứu, xây dưng chính sách tiền tệ và các chính sách khác về tiền tệ ngân hàng.

   + Chuyên viên tài chính- ngân hàng: Quản lý tín dụng, Quản lý tài sản nợ, Quản lý tài chính, Quản lý rủi ro, Quản lý danh mục đầu tư…

   + Nghiên cứu viên Tài chính - Ngân hàng

   + Giảng viên

   + Chuyên viên quản lý tài chính tại các doanh nghiệp.

   + Chuyên viên kinh doanh chứng khoán.

   + Chuyên viên quản lý quỹ.

   - Chuyên viên Tài chính - Kế toán

   + Kế toán viên, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Thủ kho, Thủ quỹ….

   + Nhân viên kế toán

   + Chuyên viên tư vấn tài chính.

   + Nghiên cứu viên, Giảng viên…

   + Kế toán viên, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Thủ kho, Thủ quỹ….

   + Chuyên viên tư vấn kiểm toán …

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 03 - 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 171 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   - Có năng lực: hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; tổ chức hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính,... và tạo lập doanh nghiệp mới.

   - Đáp ứng yêu cầu: phát triển và hình thành cộng đồng kinh tế khu vực và thế giới; nguồn nhân lực, tiềm năng về con người, tài nguyên và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   - Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ĐT.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   - Có kiến thực thực tiễn trong quá trình đào tạo, có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh và dịch thuật

   - Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

   - Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   - Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   - Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   - Có năng lực thực tiễn về các chuyên ngành đã được đào tạo, được đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, được tham gia vào các doanh nghiệp sinh viên tại trường và doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành QTKD có thể làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, các cơ quan nhà nước cũng như trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác phục vụ cho công việc quản lý kinh tế.

   - Ngay khi còn đang học tập tại nhà trường sinh viên ngành QTKD cũng có các cơ hội được tham gia làm việc bán thời gian ở nhiều vị trí khác nhau tại các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hoặc dịch vụ.

   - Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh các cử nhân có khả năng làm chuyên viên kế hoạch đầu tư, cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức hành chính; nhà quản lý phát triển hệ thống, kinh doanh, chuyên viên xuất nhập khẩu…

   - Tham gia làm công tác quản lý, lãnh đạo ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tài chính, tiền tệ; tổ chức và quản lý các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục,…

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: được rút ngắn từ 4 đến 5 năm tùy theo năng lực sinh viên

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành là đào tạo kỹ sư với kiến thức chuyên sâu về Công nghệ thông tin. Là lực lượng lao động có trình độ đại học, có năng lực khởi nghiệp (tự tạo việc làm cho mình), có khả năng làm việc trong khu vực kinh tế phi chính quy (các doanh nghiệp vừa, nhỏ và mini), có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và khả năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động... có việc làm ngay khi tốt nghiệp chương trình đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   - Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ĐT.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   - Có kiến thực thực tiễn trong quá trình đào tạo, có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh và dịch thuật

   - Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

   - Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   - Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   - Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   - Có năng lực thực tiễn về các chuyên ngành đã được đào tạo, được đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, được tham gia vào các doanh nghiệp sinh viên tại trường và doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Lập trình viên hệ thống và cơ sở dữ liệu

   - Lập trình viên trên môi trường di động, Web

   - Lập trình viên phát triển các hệ thống thông minh

   - Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống

   - Quản trị mạng, chuyên viên an ninh mạng

   - Chuyên viên thiết kế đồ họa, thiết kế và xử lý nội dung số

   - Kỹ thuật viên mạng, truyền thông

   - Chuyên viên phát triển phần mềm, quản lý hệ thống thông tin, quản lý dự án và kiểm thử phần mềm

   - Chuyên viên tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin.

   - Kế toán viên

   - Nhân viên kiểm soát nội bộ

   - Cán bộ ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, quỹ đầu tư,..

   - Nhân viên thiết kế đồ họa

   - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tự tạo dựng một doanh nghiệp vừa và nhỏ về các lĩnh vực thuộc ngành Công nghệ thông tin như: sửa chữa, bảo trì máy vi tính và các thiết bị văn phòng; kinh doanh, buôn bán các thiết bị công nghệ thông tin như: máy vi tính, thiết bị mạng,...; trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin; công ty phát triển phần mềm.

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Kinh tế

   Kinh tế
   1 tháng
   Kinh tế
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: được phép rút ngắn từ 3 - 3,5 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo ra những con người có trình độ đại học ngành Kinh tế có năng lực khởi nghiệp (tự tạo việc làm cho mình), có khả năng làm việc trong các ngành nghề liên quan tới quản lý kinh tế như: quản lý dự án, các chính sách về đầu tư, chính sách về phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực, kế toán, đầu tư phát triển, quản lý hành chính, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, thống kê, bảo hiểm, môi trường… có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động... có việc làm ngay khi tốt nghiệp chương trình đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   - Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành ĐT.

   - Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   - Có kiến thực thực tiễn trong quá trình đào tạo, có khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh và dịch thuật

   - Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

   - Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Về kỹ năng

   - Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   - Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   - Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

   - Có năng lực thực tiễn về các chuyên ngành đã được đào tạo, được đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn, được tham gia vào các doanh nghiệp sinh viên tại trường và doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kinh tế có khả năng tự tạo việc làm cho mình tại địa phương, có thể làm cán bộ quản lý nhân sự cấp phòng và tương đương tại các đơn vị, doanh nghiệp, làm chuyên gia tư vấn về quy trình lập dự án, thẩm định dự án, chuyên viên trong các lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu, chuyên viên về đầu tư tài chính, đầu tư phát triển các dự án, chuyên viên khảo sát, chuyên viên xử lý môi trường, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, chuyên viên thiết lập các dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả tài chính- kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, chuyên viên thẩm định dự án đầu tư, cán bộ quản lý hành chính văn phòng, nhân viên kế toán… với mức thu nhập từ 9 - 18 triệu đồng/tháng tùy theo mô hình và loại hình doanh nghiệp.

   Nguồn: Đại học Công nghiệp Việt - Hùng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trường

   Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Trường đã trải qua 40 năm hoạt động đào tạo. Nhà trường ra đời là kết quả của sự giúp đỡ to lớn về vật chất, tinh thần và chuyên gia đào tạo của nhà nước Hungary. Tính đến nay, Trường đại học công nghiệp Việt - Hung đã đào tạo cho đất nước gần 70.000 kỹ sư, cử nhân và kỹ thuật viên các khối ngành công nghệ, công nghệ kỹ thuật và kinh tế; được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

   Bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, nhà trường có vai trò tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp và nhân lực hội nhập, có trình độ và chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và ngành Công thương nói riêng. Bộ Công Thương với các tập đoàn, tổng công ty lớn và hàng nghìn doanh nghiệp vừa sản xuất vừa tiêu thụ hàng hóa, đóng vai trò đi đầu trong việc nâng cao năng suất lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đề ra, là nơi tiếp nhận sinh viên của nhà trường đến thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

   dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung-01

   Sơ lược về Đại học Công nghiệp Việt - Hung

   Giới thiệu trường (Nguồn:Youtube)

   Sứ mệnh

   Là trường đại học thuộc khối Công Thương đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng, là trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế đạt trình độ quốc gia và khu vực, có khả năng hội nhập với giáo dục châu Âu. Trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực khởi nghiệp có chất lượng và trình độ phù hợp với nhu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển, góp phần thiết thực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

   Tầm nhìn

   Trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực đẳng cấp khu vực, hội nhập giáo dục toàn cầu, thực hiện công nhận chất lượng, bằng cấp lẫn nhau với giáo dục Châu Âu mà hạt nhân là Hungary. Thực hiện triết lý giáo dục cho mọi người trong xã hội của nền văn minh tri thức.

   Cơ sở vật chất

   Hiện tại, trường có hai địa điểm đào tạo chính:

   Khu A: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội

   • Diện tích sử dụng: 5.6 ha – Diện tích xây dựng: 29.720 m2
   • Hệ thống Ký túc xá: 6720 m2 – Sức chứa: 1088 sinh viên
   • Thư viện: 2352 m2 – Số đầu sách: 10000 bản (điện tử)
   • Phòng thực nghiệm: 2484 m2 – Số phòng: 15 phòng
   • Phòng thí nghiệm: 511 m2 – Số phòng: 9 phòng

   dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung-02

   Khu A Đại học Công nghiệp Việt - Hung

   Khu B: Khu Công nghiệp Bình Phú, Thạch Thất, TP. Hà Nội

   • Diện tích sử dụng: 4.5 ha – Diện tích xây dựng: 15.427 m2
   • Hệ thống Ký túc xá: 4246 m2 – Sức chứa: 550 sinh viên
   • Thư viện: 1788 m2 – Số đầu sách: 10000 bản (điện tử)
   • Phòng thực nghiệm: 1346 m2 – Số phòng: 10 phòng
   • Phòng thí nghiệm: 373 m2 – Số phòng: 7 phòng

   dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung-03

   Khu B Đại học Công nghiệp Việt - Hung

   Thư viện

   - Hệ thống thư viện được xây dựng tại hai khu đào tạo chính của nhà trường, với diện tích sử dụng tại mỗi khu khoảng 2.000 m2, các phòng đọc, phòng khai thác thông tin, phòng truy cập Internet,... được đầu tư trang bị hiện đại phục vụ các độc giả là sinh viên và các giảng viên nhà trường. với trên 10.000 đầu tài liệu các thể loại từ văn hóa, nghệ thuật đến các tài liệu chuyên ngành phụ học tập và nghiên cứu,.... (với trên 90.000 bản cả tiếng việt, tiếng anh và tài liệu điện tử) và nhiều ấn phẩm, báo tạp trí chuyên ngành khác tạo lên một hệ thống thư viện hiện đại, phòng phú.

   - Phòng khai thác Internet được trang bị hệ thống máy tính hiện đại với 150 máy tính tại mỗi phòng. Được kết nối Internet đường truyền băng thông rộng, hệ thống wifi miễn phí đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người đọc tại thư viện.

   Ký túc xá

   Ký túc xá được thiết kế trong khuôn viên nhà trường, độc lập với khu vực đào tạo nhưng vẫn thuận tiễn cho quá trình di chuyển của sinh viên khi học tập. Với 10.966 m2 và 2.000 chỗ ở đủ cho sinh viên theo học tại hai khu đào tạo của nhà trường. Hệ thống điện, nước, công trình phụ khép kín; hệ thống mạng wifi phủ kín 24/24, … giúp sinh viên thuận lợi trong việc cập nhật thông tin, học tập, hoạt động ngoại khóa và hoạt động online.

   Thành tựu

   Trong quá trình phát triển cùng đất nước Đại học Công nghiệp Việt - Hung không ngừng đa dạng hóa và mở rộng quy mô đào tạo. Nhờ đó chất lượng đào tạo, uy tín của nhà trường ngày càng nâng cao và được xã hội công nhận. Nhờ những thành tựu đó, nhà trường đã vinh dự được trao tặng một số phần thưởng cao quý của Đảng và Chính phủ, bao gồm:

   - Huân chương lao động hạng Nhất (2007)

   - Huân chương lao động hạng Nhì (2002)

   - Huân chương lao động hạng Ba (1997)

   - Huân chương độc lập hạng Ba (2012)

   Nguồn: Trường đại học Công nghiệp Việt - Hung

   Địa điểm