Trường Đại Học Cửu Long | Edu2Review

Trường Đại Học Cửu Long

1 đánh giá
10
Xuất sắc
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác Xã hội

Đông phương học

Đông phương học

Đông phương học

Ngành

Đông phương học

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Ngành

Luật kinh tế

Ngôn ngữ anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ anh

Ngành

Tiếng Anh

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm