Đại học điện lực | Edu2Review
📌 Bé nhút nhát, học tiếng Anh sao cho hiệu quả? Học thử và nhận ngay học bổng 35% tại đây 👉
📌 Bé nhút nhát, học tiếng Anh sao cho hiệu quả? Học thử và nhận ngay học bổng 35% tại đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Đại học điện lực
   Đại học điện lực
   Đại học điện lực
   3 hình 3 video
   6.5
   Trung bình
   6 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   16 ngành

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   1 tháng
   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

   Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
   4.5 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ đại học nhằm trang bị cho người học một cách toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ; đảm bảo cho người học có khả năng áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và kỹ năng công nghệ để đảm đương công việc của kỹ sư điện tử - viễn thông.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông vào công việc chuyên môn;
   • Có các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông;
   • Có hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật tới xã hội và toàn cầu;
   • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ;
   • Có khả năng thiết kế các hệ thống, các mạng, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông;
   • Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; phân tích và giải quyết chúng;
   • Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Có thể làm việc tại các công ty, nhà máy sản xuất, lắp đặt, bảo trì thiết bị điện tử, viễn thông; trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông;

   Trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và trong các ngành khác có ứng dụng công nghệ điện tử, viễn thông như: điện tử y tế, điện tử hàng không, an ninh quốc phòng, thông tin hàng hải, thông tin đường sắt…với vai trò nghiên cứu viên nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp mới; kỹ sư lập dự án, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, giám sát, điều hành kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng, kinh doanh các sản phẩm điện tử, viễn thông; giảng viên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông.

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   4.5 năm
   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Có khả năng thực hiện các thử nghiệm, phân tích, diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ;
   • Có khả năng thiết kế một hệthống, một bộ phận, hoặc một quy trình trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng;
   • Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng; phân tích và giải quyết chúng;
   • Có hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp đề xuất tới xã hội và khu vực;
   • Có khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, khoa học kinh tế và quản trị.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm quản lý;
   • Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ đồ thị cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong công việc; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu chuyên môn phục vụ cho công việc

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau: Quản lý điều hành vận tải, Quản lý trung tâm phân phối, Quản lý vật tư và kho hàng, Quản lý xuất nhập khẩu, Quản lý giao nhận hàng hóa, Quản lý thanh toán quốc tế, Lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa…

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
   4.5 năm
   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sau một vài năm làm việc, người tốt nghiệp có khả năng cài đặt, lắp đặt và vận hành các hệ thống điện, điện tử; kiểm tra thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện, điện tử; phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu và triển khai các hệ thống điện, điện tử và có các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tự học, thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc khác nhau.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử vào công việc chuyên môn;
   • Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
   • Có khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế mạch, lập trình máy tính và sử dụng các phần mềm chuyên dụng, điện tử tương tự và số và các tiêu chuẩn kỹ thuật điện để thực hiện các công việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử;
   • Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, toán đại số và lượng giác hoặc cao hơn để thực hiện các công việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử;
   • Có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ thuật về quản lý dự án trong lĩnh vực hệ thống điện, điện tử;
   • Có khả năng sử dụng toán vi phân, tích phân để xây dựng các đặc tính hiệu suất của hệ thống điện, điện tử.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ;
   • Có khả năng thiết kế các hệ thống, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
   • Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; phân tích và giải quyết chúng;
   • Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư giám sát, lắp đặt, thi công, tư vấn thiết kế, vận hành, chế tạo các hệ thống điện, điện tử tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc tại đơn vị về điện như: các nhà máy điện, các công ty truyền tải điện, các công ty phân phối điện, các doanh nghiệp tư nhân về thi công, tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện, các đơn vị thí nghiệm điện.

   Công nghệ kỹ thuật môi trường

   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4.5 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Cung cấp cho sinh viên kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật môi trường, bao gồm các chuyên ngành: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; Quan trắc và đánh giá tác động môi trường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật môi trường.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường vào công việc chuyên môn.
   • Có kiến thức về khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường.
   • Có kiến thức vân dụng xác suất và số liệu thống kê để đo lường dữ liệu và thực hiện phân tích rủi ro.
   • Có khả năng áp dụng các phương pháp kiểm soát chất lượng trong việc lấy mẫu và đo lường và sử dụng các kỹ thuật thống kê cơ bản để phân tích kết quả.
   • Hiểu và áp dụng nguyên lý sinh học, hóa học và vật lý vào các tình huống cụ thể trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ.
   • Có kỹ năng thiết kế các hệ thống, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường.
   • Có kỹ năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm kỹ thuật.
   • Có khả năng tiến hành lấy mẫu môi trường;
   • Có kỹ năng thực hiện đo lường các thông số môi trường, bao gồm việc sử dụng các dụng cụ và thiết bị thông dụng phù hợp với công nghệ môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở những vị trí như sau:
   • Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải.
   • Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường.
   • Tư vấn và lập các báo cáo về Bảo vệ môi trường như đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá môi trường chiến lược (DMC)...
   • Xây dựng các quy trình Giám sát An toàn-Sức khỏe – Môi trường (HSE), ISO…

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị các kiến thức về thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị, hệ thống Cơ điện tử

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực cơ điện tử vào công việc chuyên môn.
   • Có kiến thức về khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ cơ khí, điều khiển, tự động hóa. -
   • Có kiến thức hiểu và vận dụng các phần mềm công nghiệp, các tiêu chuẩn và đặc tính cũng như sử dụng công nghệ thông tin để trình bày văn bản, báo cáo theo yêu cầu.
   • Có kiến thức hiểu và vận dụng các kiến thức về hệ thống cơ học cơ bản.
   • Có kiến thức về công nghệ thông tin ứng dụng trong cơ khí.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ.
   • Có kỹ năng ứng dụng các công cụ tính toán, mô hình hóa để thiết kế các hệ thống, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ cơ điện tử.
   • Có kỹ năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm kỹ thuật.
   • Có kỹ năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ cơ điện tử; phân tích và giải quyết chúng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có thể làm việc trong các cở sở, dây chuyền sản xuất thiết bị cơ khí, điện, tự động hóa, luyện kim... thuộc lĩnh vực dân dụng và công nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; các viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Có đủ kiến thức để có thể học tiếp sau đại học.

   Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

   Kỹ thuật Hạt nhân
   4.5 năm
   Kỹ thuật Hạt nhân
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu biết và vận dụng sáng tạo các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội.
   • Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật hạt nhân nhằm đảm bảo đủ năng lực thực hành nghề nghiệp để tham gia vào việc nhận biết, phân tích và giải quyết các vấn đề ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, sinh học, y học, năng lượng.

   Kỹ năng:

   • Kỹ năng thực hành chuyên môn như: xây dựng, thực hiện các thí nghiệm, phân tích, đánh giá kết quả, khai thác, vận hành hệ thiết bị hạt nhân.
   • Kỹ năng tự học, có phương pháp nghiên cứu khoa học.
   • Kỹ năng sử dụng tiếng anh trong công tác chuyên môn và xã hội.
   • Kỹ năng làm việc theo nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hạt nhân có thể làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp như sau:
   • Viện nghiên cứu hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu.
   • Giảng dạy trong các trường đại học về lĩnh vực vật lý hạt nhân.
   • Các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng nguồn phóng xạ và máy phát tia X để kiểm tra các vật liệu, các mối hàn, đường ống ... ví dụ như các cơ quan, doanh nghiệp có chức năng kiểm tra không phá hủy – NDT, các phòng kiểm tra không phá hủy (NDT) tại các nhà máy điện, nhà máy cơ khí, các dự án nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, hóa chất...
   • Các Trung tâm chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ và máy gia tốc để bảo quản nông sản, thực phẩm, thủy hải sản...

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4.5 năm
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị các kiến thức về thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị, hệ thống cơ khí, thiết bị Điện, ôtô và máy công nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí vào công việc chuyên môn.
   • Có kiến thức về khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ cơ khí.
   • Có kiến thức hiểu và vận dụng các phần mềm công nghiệp, các tiêu chuẩn và đặc tính cũng như sử dụng công nghệ thông tin để trình bày văn bản, báo cáo theo yêu cầu.
   • Có kiến thức hiểu và vận dụng các kiến thức cơ học cơ bản.
   • Có kiến thức tính toán vi phân, tích phân. -
   • Có kiến thức về nhiệt động học, cơ học chất lưu, truyền nhiệt...
   • Có kiến thức về dung sai và thiết kế với sự trợ giúp của máy tính; các phần mềm công nghiệp, tiêu chuẩn.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ.
   • Có kỹ năng thiết kế các hệ thống, các phần tử, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ cơ khí.
   • Có kỹ năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm kỹ thuật.
   • Có kỹ năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ cơ khí; phân tích và giải quyết chúng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy:

   • Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy có thể làm việc trong các cở sở, dây chuyền sản xuất thiết bị cơ khí, ô tô, công nghiệp nói chung thuộc lĩnh vực dân dụng và công nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; các viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Có đủ kiến thức để có thể học tiếp sau đại học.
   • Chuyên ngành Công nghệ chế tạo thiết bị điện:
   • Kỹ sư CN chế tạo thiết bị điện có thể làm việc trong các nhà máy điện, cở sở sản xuất thiết bị điện dân dụng và công nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; các viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Có đủ kiến thức để có thể học tiếp sau đại học.

   Tài chính – Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo cử nhân ngành tài chính ngân hàng đảm bảo có năng lực về: Kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng và quản trị trong tổ chức; kỹ năng sử dụng công cụ quản lý trong tổ chức và khả năng xác định, giải quyết vấn đề quản trị lĩnh vực tài chính trong tổ chức; khả năng thực hiện các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại; khả năng quản lý danh mục đầu tư trên thị trường tài chính ; có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên cơ bản, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
   • Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc;
   • Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
   • Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong quá trình thực hiện tài chính – ngân hàng.
   • Vận dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động tài chính – ngân hàng.
   • Có kiến thức căn bản về kiểm toán và vận dụng quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động đơn vị.
   • Có kiến thức về báo cáo tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, phân tích tình hình hoạt động của tổ chức.
   • Có kiến thức về kiểm soát rủi ro, đầu tư, có khả năng đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của công việc do mình quản lý, tư vấn thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
   • Có kỹ năng phản biện, phê phán và đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
   • Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm.
   • Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức tài chính – ngân hàng;
   • Có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu chuyên môn, các chuẩn mực ngành nghề và các quy định pháp lý khác phục vụ cho công việc;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Nhân viên phân tích và quản lý tài chính tại phòng Tài chính- kế toán của các doanh nghiệp. -
   • Các vị trí trong ngân hàng: giao dịch viên, thủ quỹ, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định tín dụng...
   • Nhân viên môi giới, phân tích và đầu tư chứng khoán tại các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
   • Giáo viên giảng dạy các môn học tài chính, ngân hàng tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
   • Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4.5 năm
   Quản trị kinh doanh
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh trong tổ chức bao gồm các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội như kinh tế học, quản trị; các kiến thức chuyên sâu trong quản trị kinh doanh; trang bị các kỹ năng sử dụng công cụ quản lý trong tổ chức, kỹ năng phân tích, hoạt động kinh doanh, kỹ năng hoạch định chính sách, chiến lược phát triển toàn diện doanh nghiệp, có tư duy của một doanh nhân, tư duy của một lãnh đạo doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Có các kiến thức kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp.
   • Hiểu rõ các kiến thức về các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp như Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh… đáp ứng yêu cầu công việc.
   • Có hiểu biết về những các nguyên lý quản trị cơ bản, quy luật kinh tế, kiến thức thức chính trị luật pháp có liên quan trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
   • Có kiến thức về một số lĩnh vực đặc thù của quản trị và vận hành doanh nghiệp như quản trị chất lượng, quản trị logistics; Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức chuyên sâu này trong lĩnh vực quản trị kinh doanh để giải quyết nghiệp vụ trong quản trị kinh doanh.
   • Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quản trị kinh doanh.
   • Có kỹ năng hướng dẫn, động viên người khác thực hiện các công việc do mình quản lý.
   • Có kỹ năng phản biện, giải quyết vấn đề trong các tình huống quản trị kinh doanh cụ thể.
   • Có kỹ năng đánh giá kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm.
   • Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu chuyên môn, các quy định pháp lý ngành quản trị kinh doanh.
   • Có các kỹ năng phân tích, tổng hợp, phối hợp để thực hiện nghiệp vụ về quản trị kinh doanh.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí công tác sau:

   • Nhóm 1: Tự kinh doanh: Có khả năng tổ chức và quản lý (khởi nghiệp 01 dự án kinh doanh) một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn du lịch;
   • Nhóm 2: Nhân viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ các khách sạn, resort, khu du lịch, nghỉ dưỡng. Nhân viên thực hiện các chương trình phát triển du lịch, hướng dẫn viên du lịch trong các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành; Nhân viên tổ chức tiệc, sự kiện trong các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du lịch, khu vui chơi, giải trí;
   • Nhóm 3: Tổ trưởng (khi có kinh nghiệm) bộ phận, quản lý bộ phận lập kế hoạch, điều phối nhân sự như tại các bộ phận như lễ tân, phục vụ, bếp, buồng, hành chính trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn.
   • Nhóm 4: Vị trí trưởng phòng (khi có kinh nghiệm) quản lý bộ phận như: Trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng sales, trưởng phòng Marketing…
   • Nhóm 5: Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực quản trị du lịch khách sạn ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng. Giáo viên giảng dạy các môn học quản trị du lịch khách sạn tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

   Quản lý công nghiệp

   Quản lý công nghiệp
   4.5 năm
   Quản lý công nghiệp
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị cho người học những kiến thức toàn diện liên quan đến công tác tổ chức điều hành và hoạch định sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực quản lý công nghiệp vào công việc chuyên môn;
   • Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực quản lý công nghiệp;
   • Có khả năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình sản xuất;
   • Có khả năng tạo lập (xây dựng) các hệthống, quy trình công nghệ trong lĩnh vực quản lý công nghiệp;
   • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm tư vấn quản lý năng lượng; -
   • Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp; phân tích và giải quyết chúng;
   • Có kỹ năng viết, thuyết trình và sử dụng công cụ đồ thị để truyền tải thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật;
   • Có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu chuyên môn phục vụ cho công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Kỹ sư quản lý công nghiệp có khả năng làm việc tại:
   • Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (sản xuất cơ khí, điện, điện tử, hoá chất, dệt may, luyện kim...);
   • Các doanh nghiệp tư vấn và dịch vụ công nghiệp (Bảo dưỡng công nghiệp, Tư vấn chất lượng, ...);
   • Các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vức công nghiệp: Tập đoàn Than, Hoá Chất, Điện lực, Dầu Khí...
   • Các cơ sở giáo dục đào tạo (Trường cao đẳng, trường nghề, học viện,...);
   • Các cơ quan nghiên cứu, cư quan quản lý nhà nước (Viện, Trung tâm nghiên cứu,... thuộc các Bộ Công Thương, Sở Công Thương).

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thuật toán, thiết kế hệ thống công nghệ thông tin và lập trình xây dựng hệ thống phần mềm.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn;

   Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

   Có hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ kỹ thuật tới xã hội và toàn cầu;

   Có khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức về công nghệ thông tin, có kiến thức về lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng và vận hành các hệ thống phần mềm.

   Kỹ năng:

   Có khả năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ;

   Có khả năng thiết kế các hệ thống, các thành phần, hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

   Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin; phân tích và giải quyết chúng;

   Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc;

   Có khả năng áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, toán học rời rạc, xác suất và thống kê trong việc phân tích dữ liệu, thống kê, dự báo, và xử lý dữ liệu, đảm bảo tính an toàn, bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Chuyên ngành công nghệ phần mềm: Kỹ sư chuyên ngành công nghệ phần mềm có thể đảm nhiệm các công việc sau:

   – Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm.

   – Lập trình xây dựng hệ thống phần mềm.

   Chuyên ngành Quản trị và An ninh mạng: Kỹ sư chuyên ngành Quản trị và An ninh mạng có thể đảm nhiệm các công việc sau:

   – Thiết kế hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.

   – Xây dựng hệ thống mạng an toàn cho doanh nghiệp.

   Chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử: Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống thương mại điện tử có thể đảm nhiệm các công việc sau:

   – Xây dựng hoặc phát triển hệ thống thương mại điện tử.

   – Đánh giá và triển khai chiến lược kinh doanh Thương mại điện tử.

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

   Khoa học - Kỹ thuật
   4.5 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những kiến thức của khoa học cơ bản, kiến thức và kỹ năng kỹ thuật chuyên môn để đảm đương công việc của người kỹ sư xây dựng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng vào công việc chuyên môn.
   • Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực xây dựng.
   • Có khả năng định giá, định lượng và đánh giá vật liệu cho các dự án xây dựng.
   • Có thể áp dụng được các phương pháp tính toán với sự trợ giúp của máy tính, và tính toán phần tử hữu hạn trong chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật xây dựng.
   • Có khả năng áp dụng các nguyên tắc phù hợp về quản lý, xây dựng, luật.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ.
   • Có khả năng thiết kế các kết cấu hoặc quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ xây dựng.
   • Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm kỹ thuật.
   • Có khả năng phát hiện các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công nghệ xây dựng, phân tích và giải quyết chúng.
   • Có khả năng viết, thuyết trình, sử dụng các công cụ biểu đồ, hình ảnh cho việc trao đổi thông tin, kiến thức trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công việc;
   • Có kỹ thuật phù hợp để quản lý và đánh giá các hợp đồng xây dựng, hồ sơ xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Chuyên ngành Xây dựng công trình điện : Kỹ sư xây dựng công trình điện có thể đảm nhận các công việc tư vấn thiết kế; giám sát thi công trong lĩnh vực xây dựng công trình nói chung và công trình điện nói riêng.
   • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp có thể làm việc trong các công ty xây dựng các công trình như các khu chung cư, khách sạn, các nhà công nghiệp, sân vận động, khu công nghiệp...
   • Chuyên ngành Quản lý dự án và công trình Điện: Kỹ sư quản lý dự án và công trình điện có thể làm việc với vai trò là kỹ sư Quản lý dự án chuyên lập, vận hành, thẩm định dự án các công trình xây dựng nói chung và công trình điện nói riêng.

   Kỹ thuật nhiệt

   Kỹ thuật Nhiệt
   4.5 năm
   Kỹ thuật Nhiệt
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật nhiệt có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức nền tảng vững chắc; có trình độ chuyên môn vững vàng và kỹ năng thành thạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhiệt - lạnh; có năng lực phối hợp chuyên môn, làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc đơn ngành và đa ngành; có tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, công cụ tiên tiến trong lĩnh vực nhiệt – lạnh vào công việc chuyên môn;
   • Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh;
   • Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực nhiệt – lạnh;
   • Có khả năng ứng dụng các kiến thức về nhiệt động, truyền nhiệt, truyền chất, thủy động, khí động vào công việc thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống thiết bị trong lĩnh vực nhiệt – lạnh;
   • Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên môn vào việc tính toán thiết kế lựa chọn hoặc kiểm tra lò hơi, tuabin, hệ thống cung cấp nhiên liệu, cung cấp gió và thải khói, thải tro xỉ, nước tuần hoàn, hệ thống điều khiển, hệ thống thiết bị phụ trợ trong các nhà máy nhiệt điện (với chuyên ngành Nhiệt điện);

   Kỹ năng:

   • Có năng lực thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ ngành nhiệt – lạnh.
   • Có năng lực thiết kế chuyên nghiệp về các thiết bị, hệ thống thiết bị hoặc các quy trình công nghệ trong lĩnh vực nhiệt – lạnh.
   • Làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc trưởng nhóm trong một nhóm kỹ thuật đơn ngành hoặc đa ngành.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư ngành Kỹ thuật nhiệt có thể làm việc ở hầu khắp các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế quốc dân thuộc sở hữu nhà nước cũng như tư nhân, như các viện nghiên cứu, trường đại học, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia...

   Kiểm toán

   Kiểm toán
   4.5 năm
   Kiểm toán
   4.5 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo cử nhân ngành kiểm toán đảm bảo có năng lực về: Kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán và dịch vụ đảm bảo, phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp và quản trị trong tổ chức; kỹ năng sử dụng công cụ quản lý trong tổ chức và khả năng xác định, giải quyết vấn đề quản trị lĩnh vực tài chính, kiểm soát trong một tổ chức; có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán;
   • Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc;
   • Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực kiểm toán.
   • Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và dịch vụ đảm bảo cho khách hàng.
   • Vận dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động kiểm toán và dịch vụ đảm bảo cho khách hàng.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán;
   • Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của công việc do mình quản lý, tư vấn thuộc ngành kế toán – kiểm toán.
   • Có kỹ năng phản biện, phê phán và đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán.
   • Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên (đã có kinh nghiệm làm việc) trong các công ty kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước.
   • Kế toán viên tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án...
   • Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn).
   • Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính và quản trị trong tổ chức; trang bị các kỹ năng sử dụng công cụ quản lý trong tổ chức; các phần mềm chuyên dụng về kế toán; kỹ năng sử dụng Excel và khả năng xác định và giải quyết vấn đề quản trị lĩnh vực kế toán; các vấn đề liên quan đến công tác kế toán, quản lý tài chính trong một tổ chức.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Hiểu và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên cơ bản, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực kế toán.
   • Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội để lĩnh hội chuyên môn, giải quyết các tình huống trong quản lý công việc.
   • Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán.
   • Vận dụng kiến thức để lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong quá trình thực hiện công tác kế toán.
   • Vận dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động kế toán.
   • Có khả năng vận dụng chế độ, chuẩn mực kế toán, và các quy định pháp lý về tài chính trong việc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán;
   • Có kỹ năng dẫn dắt, hướng dẫn người khác thực hiện của công việc do mình quản lý, tư vấn thuộc ngành kế toán.
   • Có kỹ năng phản biện, phê phán và đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau trong lĩnh vực kế toán.
   • Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Kế toán viên tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty khác, ban quản lý dự án...
   • Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác (khi có kinh nghiệm thực tiễn).
   • Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên (đã có kinh nghiệm làm việc) trong các công ty kiểm toán độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước.

   Đánh giá

   6 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   7.3
   Cơ sở vật chất
   7.5
   Môi trường HT
   7.3
   HĐ ngoại khoá
   7.4
   Cơ hội việc làm
   7.3
   Tiến bộ bản thân
   7.1
   Thủ tục hành chính
   7.4
   Quan tâm sinh viên
   7.4
   Hài lòng về học phí
   8.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.9
   Giảng viên
   7.3
   Cơ sở vật chất
   7.5
   Môi trường HT
   7.3
   HĐ ngoại khoá
   7.4
   Cơ hội việc làm
   7.3
   Tiến bộ bản thân
   7.1
   Thủ tục hành chính
   7.4
   Quan tâm sinh viên
   7.4
   Hài lòng về học phí
   8.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.9

   Chi tiết từ học viên

   Đăng Nguyễn
   Đăng Nguyễn
    

   Trường Rất Tốt

   Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí rẻ,giáo viên có trình độ cao, quan tâm đến học sinh, học sinh được học lí thuyết đi đôi với thực hành. Khuôn viên trường rộng lớn, cảnh quan đẹp thích hợp cho việc học tập và giải trí.

   Điểm cần cải thiện

   cơ sở vật chất kém, cần được cải thiên, nâng cao. Nhà vệ sinh quá kém thậm chí còn tệ hơn các nhà vệ sinh công cộng. cần thêm nhiều hoạt động ngoại khóa hơn. Đường tới trường hay bị ùn tắc, giao thông tắc nghẽn, nhiều bụi.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Không còn gì có thể bàn cãi, ngôi trường quá tuyệt. Từ cảnh quan đẹp, khuôn viên rộng, thoáng mát đến việc học tập cũng rất thoải mái, mình nghĩ mai sau ra trường cơ hội tìm thấy việc làm là khá cao, những bạn yêu ngành này thì vào trường quá là hợp. Tóm lại là rất đáng để học.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Linh Phương
   Linh Phương
    

   Trường Rất Tốt

   Đã học khoá học: . tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí rẻ,giáo viên có trình độ cao, quan tâm đến học sinh, học sinh được học lí thuyết đi đôi với thực hành

   Điểm cần cải thiện

   cơ sở vật chất còn kém. cần được bổ sung và cải thiện nhiều hơn. bổ sung thêm nhiều trang thiết bị cho học sinh

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học phí rẻ,giáo viên có trình độ cao, quan tâm đến học sinh, học sinh được học lí thuyết đi đôi với thực hành. cơ sở vật chất còn kém. cần được bổ sung và cải thiện nhiều hơn. bổ sung thêm nhiều trang thiết bị cho học sinh

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nguyễn Anh
   Nguyễn Anh
    

   Thật Sự Là Quá Tệtrường Đã Bị Thanh Tra Là

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thật sự là quá tệ.Trường đã bị thanh tra là tuyển sinh quá chỉ tiêu dẫn đến không có phôi bằng cấp cho sinh viên, là sinh viên khốn đốn.Học phí thì quá cao,chất lượng giảng dạy tệ hại.Quá nhiều sai phạm.Các em tân sinh viên không nên đâm đầu vào trường này.Một sự lựa chọn sai lầm ảnh hưởng đến cả tương lai sau này.Nội bộ trường này cũng xảy ra nhiều xung đột.đại học điện lực được ví như học viện hoàng gia dởm

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Huỳnh Tuấn Kiệt
   Huỳnh Tuấn Kiệt
    

   Epu Là Môi Trường Đáng Theo Học Nếu Có Đam

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Epu là môi trường đáng theo học nếu có đam mê. Môi trường học tập hiện đại, năng động; giảng viên nhiệt tình, thân thiện. Nói chung, là một trong những trường tiếp bước tốt nhất cho thành công của những sinh viên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Là ngôi trường lâu đời ở Việt Nam, trường đại học Điện lực luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển nhằm đưa trường trở thành một trong những nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

   Đại học Điện lực (website: epu.edu.vn) là trường đại học đào tạo đa ngành, là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của ngành. Trường cũng là một trong những trường được Bộ giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo chương trình Điện Hạt nhân phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy Điện Hạt nhân ở Ninh Thuận.

   Đại học Điện lực

   Giới thiệu trường

   Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành được thành lập năm 1898. Ngày 19 tháng 05 năm 2006, trường chính thức mang tên trường Đại học Điện lực và trở thành đại học trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

   Clip giới thiệu về trường Đại học Điện lực (Nguồn: Youtube – Epu Blogradio)

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Điện lực là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng, xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững.

   Tầm nhìn

   Trường Đại học Điện lực phấn đấu trở thành trường đại học hàng đầu trong nước, đạt đẳng cấp quốc tế.

   Hoạt động sinh viên, CLB/ Đội/ Nhóm

   Sinh viên trường Đại học Điện lực luôn được xem là những gương mặt sáng giá trong các kỳ thi Olympic Toán, Tin học, Vật lý... sinh viên toàn quốc. Sinh viên của trường đã đạt được một số thành tích đáng kể như:

   Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc lần thứ 17 (Tháng 4/2014):

   – Giải Nhì toàn đoàn.

   – Giải cá nhân: 2 giải Nhì, 3 giải Ba.

   Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 22 và vòng loại khu vực châu Á, Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (Tháng 11/2013).

   – Giải cá nhân: Giải Ba khối Cao đẳng, giải Khuyến khích khối chuyên Tin và giải Ba khối không chuyên Tin.

   Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc lần thứ 22 (Tháng 4/2014):

   – Giải cá nhân: 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

   Sinh viên Đại học Điện lực đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi về học thuật

   Đội ngũ giảng viên

   Trường Đại học Điện lực đảm bảo 100% giảng viên của trường đạt trình độ chuẩn theo quy định. Tất cả các giáo viên đều được bố trí giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo để đảm bảo chất lượng giảng dạy cho sinh viên. Hiện nay, mỗi chuyên ngành đào tạo của trường đều có đủ giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ chuyên ngành và Thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Giảng viên Đại học Điện lực có chuyên môn tốt

   Cơ sở vật chất

   Hiện nay, trường có 2 cơ sở đào tạo với cơ sở 1 nằm tại 235 Hoàng Quốc Việt – Bắc Từ Liêm – Hà Nội và cơ sở 2 nằm tại xã Tân Minh – Sóc Sơn – Hà Nội.

   Đại học Điện lực luôn đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi đáp ứng đủ nhu cầu làm việc của cán bộ, công nhân viên cũng như nhu cầu học tập của sinh viên. Trường có 1 khu thực tập đường dây, trạm biến áp với diện tích 20.000 m2 với đầy đủ các tuyến đường dây từ 0,4kV đến 500kV trạm biến áp với diện tích 20.000 mét vuông với đầy đủ các tuyến đường dây từ 0,4kV đến 500kV đủ phục vụ cho tất cả các chuyên ngành như điện tử viễn thông, tự động hóa, hệ thống điện, thuỷ điện, nhiệt điện…

   Bên cạnh đó, Đại học Điện lực còn có tổng cộng 56 phòng thí nghiệm, thực hành được trang bị các thiết bị hiện đại, 2 nhà ăn tập thể, 2 khu thể thao đa năng với diện tích lên đến 9.000 mét vuông. Ngoài ra, Đại học Điện lực cũng có khu ký túc xá sinh viên bao gồm 140 phòng với tổng diện tích là 8.860 mét vuông.

   Thành tựu

   Trong suốt thời gian phát triển của mình, Đại học Điện lực đào tạo những cán bộ, kỹ thuật có năng lực và uy tín cao, một số trở thành cán bộ chủ chốt trong của các đơn vị trong Ngành. Trường đã vinh dự được Nhà nước tặng 1 huân chương Lao động hạng Nhất, 2 huân chương Lao động hạng Nhì, 1 huân chương Lao động hạng Ba và 1 huân chương Độc lập hạng Ba.

   Nguồn: Đại học Điện lực

   Địa điểm