Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

4 khóa học

Hộ sinh

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Hộ sinh có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo chuẩn năng lực nghề Hộ sinh ở trình độ đại học; có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi nói riêng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức:

 • Trình bày được đặc điểm cấu trúc chức năng cơ thể người, nhất là hệ thống sinh sản ở trạng thái bình thường và bệnh lý.
 • Giải thích được những thay đổi về giải phẩu, tâm sinh lý của phụ nữ trong các độ tuổi, thời kỳ mang thai và sinh đẻ.
 • Giải thích được các nguyên lý cơ bản của việc tránh thai; các biện pháp phòng bệnh thụ khoa và các bệnh lây qua đường tình dục.
 • Có kiến thức vững vàng về các môn học chuyên ngành để đánh giá tình trạng sức khỏe của người phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh.
 • Vận dụng kiến thức về cơ sở lý luận, khoa học xã hội để chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước khi mang thai, trong khi mang thai, trong và sau khi đẻ; chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh phù hợp với văn hóa xã hội và tâm lý.
 • Có kiến thức về quản lý y tế, quản lý hộ sinh.

Về kỹ năng:

 • Chủ trương bảo vệ quyền của phụ nữ, gia đình và cộng đồng liên quan tới các vấn đề chăm sóc bà mẹ.
 • Xây dựng và sử dụng các chiến lược nhằm thực hiện và ủng hộ thực hành hộ sinh hiệu quả.
 • Chủ động hỗ trợ hộ sinh như là một chiến lược sức khoẻ cộng đồng.
 • Đảm bảo thực hành hộ sinh phù hợp về văn hoá, theo truyền thống và hiện đại, chất lượng cao cho phụ nữ và trẻ sơ sinh, và các gia đình tuổi sinh sản.
 • Giao tiếp thông tin thích hợp và có hiệu quả.
 • Xúc tiến, đánh giá, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá độ an toàn và tính hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc hộ sinh cho phụ nữ và trẻ em trong những trường hợp không có biến chứng.
 • Xúc tiến, đánh giá, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá độ an toàn và tính hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc hộ sinh cho phụ nữ và/hoặc trẻ em trong những trường hợp có nhu cầu phức tạp.
 • Thực hiện chức năng phù hợp với luật định và quy tắc về thực hành hộ sinh ( giấy phép hành nghề)
 • Thực hành hộ sinh dựa vào bằng chứng sẵn có và việc ra những quyết định có tính đạo đức cao.
 • Nhận biết được những niềm tin cá nhân liên quan đến thực hành hộ sinh.
 • Chịu trách nhiệm và giải trình về công việc hộ sinh của mình, các quyết định trên lâm sàng .
 • Đẩy mạnh phát triển nghề nghiệp chuyên môn của bản thân và của những người khác.
 • Sử dụng nghiên cứu làm cơ sở cho thực hành hộ sinh.
 • Quản lý chăm sóc hộ sinh an toàn và hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Hộ sinh viên, hộ sinh trưởng tại các cơ sở y tế.
 • Giảng viên tại các cơ sở ngành hộ sinh.

Y tế công cộng

Y tế công cộng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức:

Cử nhân trình bày và áp dụng được:

 • Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về Y tế công cộng.
 • Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khỏe phổ biến ở cộng đồng.

Về kỹ năng:

 • Tham gia xác định được các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.
 • Tham gia xác định được các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
 • Tham gia lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
 • Theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình sức khỏe tại cộng đồng.
 • Tham gia giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng bệnh dịch tại cộng đồng.
 • Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khỏe.
 • Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân có thể làm việc tại: trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế hoặc các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có liên quan tới Y tế công cộng.

Điều dưỡng

Điều dưỡng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức:

Cử nhân trình bày và áp dụng được:
Những quy luật cơ bản về:

 • Cấu tạo, hoạt động, chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
 • Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Những nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.
Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Về kỹ năng:

 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.
 • Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.
 • Xây dựng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.
 • Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.
 • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
 • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
 • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
 • Phối hợp thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sưc khoẻ.
 • Có khả năng tự học để nâng cao trình độ, phấn đấu vươn lên, phấn đấu vươn lên.
 • Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp

Điều dưỡng viên có thể:

 • Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.
 • Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.
 • Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.
 • Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng học
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân chuyên ngành làm việc trong hệ thống dinh dưỡng và an toàn thực phẩm có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và giám sát triển khai các hoạt động dinh dưỡng điều trị trong bệnh viện, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm, tham gia các nghiên cứu và đào tạo dinh dưỡng ở mức độ cơ bản, góp phần thực hiện các chiến lược quốc gia về dinh dưỡng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức:

 • Trình bày được một số nội dung cơ bản về y học và vận dụng các kiến thức này trong phân tích các vấn đề có liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
 • Trình bày nguyên nhân và cơ chế gây bệnh; vận dụng được vào phân tích các triệu chứng lâm sàng và cận lân sàng cơ bản, từ đó lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh.
 • Vận dụng được phương pháp sàn lọc và đánh giá dinh dưỡng cho người bệnh và cộng đồng.
 • Vận dụng được các kiến thức để phát hiện, xử lí và phân loại vấn đề sức khỏe phổ biến lien quan đến dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Vận dụng được các kiến thức để xây dựng kế hoạch can thiệp kế hoạch dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở cộng đồng.

Về kỹ năng:

 • Giao tiếp hiệu quả với cộng đồng, đồng nghiệp và các bên liên quan.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm tin học cơ bản để phục vụ học tập và công tác.
 • Có kỹ năng ngoại ngữ để hiểu được các tài liệu liên quan tới dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm; giao tiếp được tình huống chuyên môn và viết được báo cáo nội dung đơn giản.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều tổ chức dinh dưỡng, y tế và sức khỏe như bệnh viện, trường học, các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, các công ty thực phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm,…

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm