Đại học Đông Đô

Đại học Đông Đô

1 đánh giá
7.0
Khá
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.2
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
6.8
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
7.2
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
6.8
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Chương trình

Kỹ thuật điện tử - truyền thông

Điện tử - truyền thông

Kỹ thuật điện tử - truyền thông

Ngành

Điện tử - truyền thông

Ngôn ngữ và Văn hóa học

Ngôn ngữ­ học

Ngôn ngữ và Văn hóa học

Ngành

Ngôn ngữ­ học

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Công nghệ môi trường

Khoa học môi trường

Công nghệ môi trường

Ngành

Khoa học môi trường

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Ngoại ngữ

Khối ngành Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngành

Khối ngành Ngoại ngữ

Quan hệ quốc tế

Ngành Quan hệ Quốc tế

Quan hệ quốc tế

Ngành

Ngành Quan hệ Quốc tế

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Thương mại điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Xét nghiệm y học

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Quản lý nhà nước

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Quản lý nhà nước

Ngành

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Thông tin học

Thông tin học

Thông tin học

Ngành

Thông tin học

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Dược học

Dược

Dược học

Ngành

Dược

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Xây dựng

Quản lý xây dựng

Xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Du lịch

Du lịch

Du lịch

Ngành

Du lịch

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y
 

Giới thiệu

Địa điểm