Trường Đại Học Đồng Nai - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán

   Thời lượng

   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 143 tín chỉ (Không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn và khoa học chuyên ngành. Đảm bảo lượng kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
   • Có các kiến thức về luật kế toán, luật doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và quốc tế; vận dụng kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính - tiền tệ, kiểm toán; vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
   • Phân tích, đánh giá các vấn đề chuyên sâu về kế toán tài chính, kiểm toán và dự báo tài chính của các doanh nghiệp; lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị; phân tích, đánh giá được quy trình kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.
   • Hiểu biết sâu về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia, cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập và các chính sách thuế, thực hành thuế,… Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp
   • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
   • Đạt trình độ B về tiếng Anh và tin học.

   Về kỹ năng

   • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
   • Tổ chức được công tác tài chính, kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp; lập báo cáo, kế hoạch tài chính, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo thuế của doanh nghiệp; phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp; kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp
   • Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
   • Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu lãnh đạo, quản lý kinh tế ở đơn vị và các đối tượng liên quan; tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
   • Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm đạt hiệu quả; kỹ năng thuyết trình, đàm phán trong kinh doanh, kỹ năng giao dịch qua điện thoại, email, soạn thảo văn bản, ứng dụng kiến thức về cơ sở dữ liệu vào nghiệp vụ kế toán. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
   • Có khả năng tự học nâng cao kiến thức phục vụ công tác; có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết cách giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Cán bộ kế toán cấp trung, cấp cao tại các doanh nghiệp; kiểm toán viên của các tổ chức kiểm toán; kế toán trong các đơn vị hành chính và các tổ chức chính trị, xã hội,...
   • Hành nghề tư vấn kinh doanh, dịch vụ kế toán, thuế (khi đủ điều kiện quy định) cho các doanh nghiệp.