Trường Đại học FulBright Việt Nam | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Đại học FulBright Việt Nam

7.6
Khá
1 đánh giá

Chương trình

3 khóa học

Khoa học Xã hội

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Kỹ thuật

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Khoa học

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Góc Nhìn Về Fulbright

Đã học khoá học: Khoa học tại đây.

Ưu điểm

Môi trường tốt, năng động, phát triển bản thân tốt

Điểm cần cải thiện

Xét tuyển hoa sơ tài chính

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên ở dorm để có thêm trải nghiệm cùng bạn bè và tìm intership tốt nhất có thể

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Nên Hay Không Nên Học Ở Fuv

Đã học khoá học: Khoa học xã hội tại đây.

Ưu điểm

Thân thiện, cởi mở, hiện đại, linh động.

Điểm cần cải thiện

Chưa có những gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thử một lần nộp đơn trong đời. Bạn sẽ trưởng thành rất nhiều từ quá trình tuyển sinh độc đáo của FUV đấy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm