Trường Đại học FulBright Việt Nam | Edu2Review

Trường Đại học FulBright Việt Nam

1 đánh giá
9.2
Xuất sắc
1 đánh giá

Chương trình

Khoa học Xã hội

Xã hội - Nhân văn

Khoa học Xã hội

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Kỹ thuật

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Khoa học

Khoa học - Kỹ thuật

Khoa học

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm