Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh | Edu2Review

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

21 đánh giá
7.2
Khá
21 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
7.3
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.0
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
6.7
Quan tâm sinh viên
7.0
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
7.3
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.0
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
6.7
Quan tâm sinh viên
7.0
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Chương trình

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Khai thác vận tải

Khoa học - Kỹ thuật

Khai thác vận tải

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật điện khiển và TĐH

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điện khiển và TĐH

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngành

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật Tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy

Ngành

Kỹ thuật Tàu thủy

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Kinh tế xây dựng

Kinh tế

Kinh tế xây dựng

Ngành

Kinh tế

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật Điện tử
 

Giới thiệu

Địa điểm