Trường Đại học Hạ Long | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Trường Đại học Hạ Long

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường
1 tháng

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản
1 tháng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc
1 tháng

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa
1 tháng

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm