Trường Đại Học Hà Nội - Chuyên ngành Ngôn ngữ anh | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Ngôn ngữ anh

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Tiếng Anh

   Thời lượng

   1 tháng

   Nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh

   • Thời gian đào tạo: 04 năm
   • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
   • Định hướng Biên-Phiên dịch: 140 tín chỉ
   • Định hướng Sư phạm: 151 tín chỉ

   Khối kiến thức chung: 40 tín chỉ (TC)

   Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.

   Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

   Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới.

   Khối kiến thức ngành: 65 tín chỉ (TC)

   Bắt buộc: 59 TC

   • Thực hành tiếng từ trình độ A2 đến C1: 40 TC
   • Ngữ âm – Âm vị học: 3 TC
   • Từ vựng học: 3 TC
   • Ngữ pháp tiếng Anh: 6 TC
   • Đất nước và văn hóa các nước nói tiếng Anh: 3 TC
   • Văn học các nước nói tiếng Anh: 4 TC

   Tự chọn: 06 TC
   Chọn 6 trong số 22 tín chỉ của các học phần sau: Phân tích diễn ngôn, Ngôn ngữ học xã hội, Dẫn luận Ngôn ngữ, Ngữ dụng học, Bổ trợ kiến thức văn hóa – văn minh các nước nói tiếng Anh, Chuyên đề văn hóa các nước nói tiếng Anh, Bổ trợ kiến thức văn học các nước nói tiếng Anh, Chuyên đề văn học Anh, Ngữ pháp tiếng Anh thực hành, Tiếng Anh thư tín thương mại, Tiếng Anh kinh tế.

   Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (27 tín chỉ)

   Bắt buộc: 24 TC

   • Ngôn ngữ học đối chiếu: 3 TC
   • Nhập môn biên-phiên dịch: 2 TC
   • Thực hành dịch viết: 9 TC
   • Thực hành dịch nói: 10 TC

   Tự chọn: 3 TC
   Chọn 3 trong số 15 tín chỉ của các học phần sau: Công nghệ trong dịch thuật, Bổ trợ kiến thức, Chuyên đề dịch, Kiến tập dịch, Thẩm định và hiệu đính bản dịch.

   Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Sư phạm (27 tín chỉ)

   Bắt buộc: 24 TC

   • Ngôn ngữ học đối chiếu: 3 TC
   • Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý GD&ĐT: 2 TC
   • Lý thuyết học ngoại ngữ: 2 TC
   • Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ: 4 TC
   • Tâm lý học sư phạm: 3 TC
   • Thiết kế chương trình và xây dựng chương trình GD: 3 TC
   • Kiểm tra và đánh giá: 3 TC
   • Thực tập giảng dạy: 4 TC

   Tự chọn: 3 TC
   Chọn 3 trong số 15 tín chỉ của các học phần sau: Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành (ESP), Công nghệ trong giảng dạy, Phương pháp nghiên cứu trong giảng dạy, Phong cách viết học thuật, Dịch viết.

   Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 9 tín chỉ (TC)

   • Chuyên đề hướng nghiệp: 3 TC
   • Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC hoặc Thực tập/Kiến tập: 6 TC

   Việc làm

   • Vị trí công việc: biên dịch, phiên dịch, giáo viên tiếng Anh, cán bộ hợp tác quốc tế, hướng dẫn viên du lịch, trợ lý dự án, phóng viên, biên tập viên báo chí, truyền hình, đài phát thanh. dạy ngoại ngữ, hợp tác quốc tế, du lịch, truyền thông.
   • Nơi làm việc: các đại sứ quán và văn phòng đại diện nước ngoài; các doanh nghiệp cần sử dụng tiếng Anh; các cơ quan, tổ chức trong nước có bộ phận đối ngoại; các trường phổ thông và trường cao đẳng, đại học; báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình; các công ty dịch vụ du lịch và lữ hành.
   • Nhiều hoạt động hướng nghiệp phong phú: tuần lễ hướng nghiệp, hội chợ việc làm, lớp tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng tìm kiếm việc làm; thực tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.