Trường Đại Học Hà Nội - Chuyên ngành Ngôn ngữ nga | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Ngôn ngữ nga

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Tiếng Nga

   Thời lượng

   1 tháng

   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ NGA

   • Thời gian đào tạo: 04 năm
   • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Nga
   • Định hướng Biên-Phiên dịch: 151 tín chỉ
   • Định hướng Ngôn ngữ học ứng dụng: 151 tín chỉ
   • Định hướng Du lịch: 151 tín chỉ

   Khối kiến thức chung: 40 tín chỉ (TC)

   Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.

   Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

   Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới.

   Khối kiến thức ngành: 64 tín chỉ (TC)

   Bắt buộc: 60 TC

   • Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1: 49 TC
   • Đất nước học Nga: 3 TC
   • Văn học Nga 1: 3 TC
   • Ngữ pháp tiếng Nga: 5 TC

   Tự chọn: 04 TC
   Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau: Cấu tạo từ tiếng Nga, Văn học Nga 2, Nhập môn ngữ văn Nga, Những hiện tượng khó trong ngữ pháp tiếng Nga.

   Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (28 tín chỉ)

   Bắt buộc: 22 TC

   • Đối chiếu tiếng Nga và tiếng Việt: 2 TC
   • Nhập môn Biên-Phiên dịch: 2 TC
   • Thực hành dịch viết: 9 TC
   • Thực hành dịch nói: 9 TC

   Tự chọn: 6 TC
   Chọn 6 trong số 12 tín chỉ của các học phần sau: Dịch văn bản thư tín giao dịch, Dịch chuyên ngành du lịch, Từ vựng học tiếng Nga, Cú pháp học tiếng Nga.

   Khối kiến thức chuyên ngành: Ngôn ngữ học (28 tín chỉ)

   Bắt buộc: 22 TC

   • Đối chiếu tiếng Nga và tiếng Việt: 2 TC
   • Ngôn ngữ và bản sắc: 2 TC
   • Ngữ âm học tiếng Nga: 3 TC
   • Từ vựng học tiếng Nga: 3 TC
   • Cú pháp học tiếng Nga: 3 TC
   • Ngữ dụng học tiếng Nga: 3 TC
   • Từ pháp học tiếng Nga: 3 TC
   • Mỹ từ học: 3 TC

   Tự chọn: 6 TC
   Chọn 6 trong số 12 tín chỉ của các học phần sau: Ngôn ngữ và truyền thông, Phong cách học tiếng Nga, Thực hành dịch viết 1, Thực hành dịch nói 1.

   Khối kiến thức chuyên ngành: Du lịch (28 tín chỉ)

   Bắt buộc: 22 TC

   • Nhập môn Du lịch: 3 TC
   • Tiếng Nga du lịch: 7 TC
   • Marketing du lịch: 3 TC
   • Du lịch bền vững: 3 TC
   • Địa du lịch: 3 TC
   • Du lịch văn hóa: 3 TC

   Tự chọn: 6 TC
   Chọn 6 trong số 12 tín chỉ của các học phần sau: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Thư tín giao dịch, Thực hành dịch viết 1, Thực hành dịch nói 1.

   Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 9 tín chỉ (TC)

   • Thực tập: 3 TC
   • Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC hoặc các học phần thay thế (chọn 6 trong số các học phần tự chọn)

   VIỆC LÀM

   • Vị trí công việc: biên dịch, phiên dịch, cán bộ đối ngoại, trợ lý giám đốc, trợ lý dự án, biên tập viên, phát thanh viên, phóng viên, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên kinh doanh hoặc phát triển sản phẩm du lịch, nhân viên điều hành tour, giáo viên tiếng Nga, nhà nghiên cứu ngôn ngữ,
   • Đơn vị sử dụng lao động: các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện nước ngoài của Nga và Việt Nam, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, tập đoàn, công ty du lịch, trường cao đẳng và đại học, viện nghiên cứu ngôn ngữ, trung tâm ngoại ngữ.