Trường Đại Học Hà Tĩnh | Edu2Review

Trường Đại Học Hà Tĩnh

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

QTDV Du lịch và Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

QTDV Du lịch và Lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính-Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngành

Khoa học môi trường

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Giáo dục Chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục Chính trị

Ngành

Giáo dục chính trị

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Ngành

Sư phạm Tiếng Anh

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Ngành

Giáo dục Tiểu học

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán

Sư phạm Toán học

Ngành

Sư phạm Toán

Giáo dục Mầm non

Giáo dục mầm non

Giáo dục Mầm non

Ngành

Giáo dục mầm non

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý

Ngành

Sư phạm Vật lý

Chính trị học

Chính trị học

Chính trị học

Ngành

Chính trị học

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm