Trường Đại Học Hà Tĩnh

Trường Đại Học Hà Tĩnh

0 đánh giá
Trường Đại Học Hà Tĩnh
Trường Đại Học Hà Tĩnh
Trường Đại Học Hà Tĩnh
Trường Đại Học Hà Tĩnh

Đánh giá

Viết đánh giá

0.0

tuyệt vời
Tổng 0 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Chương trình

QTDV Du lịch và Lữ hành

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;

Khối kiến thức chung cho sinh viên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và tài chính, ngân hàng, có khả năng sử dụng các công cụ phân tích kinh tế và kinh doanh giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp;

Khối kiến thức chung của nhóm ngành quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức khoa học cốt lõi đặc trưng của nhóm ngành quản trị kinh doanh cho sinh viên có khả năng giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh.

Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành như các vấn đề chung về kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh khách sạn, quản trị tác nghiệp khách sạn, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị tác nghiệp lữ hành, các nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh du lịch và lữ hành và các kiến thức chuyên ngành bổ trợ trong ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Từ đó tích lũy được các kiến thức về tổ chức hoạt động và điều phối các hoạt động trong công ty lữ hành, kinh doanh khách sạn, đồng thời có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và ý thức bảo vệ môi trường du lịch..

Quản trị kinh doanh

Đại học Quản trị kinh doanh

Ngành

Đại học Quản trị kinh doanh

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc 4 trọn đời;

Hiểu và vận dụng khối kiến thức chung của khối ngành, kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị kinh doanh; trang bị các kiến thức nền tảng cần có cho một nhà quản trị doanh nghiệp; 3. Nắm vững và vận dụng thành thạo khối kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh trong các lĩnh vực: Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị chất lượng, Quản trị Marketing, Quản trị sản xuất và các kiến thức chuyên ngành bổ trợ trong ngành quản trị kinh doanh.

Tài chính-Ngân hàng

Đại học Tài chính Ngân hàng

Ngành

Đại học Tài chính Ngân hàng

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;

Khối kiến thức chung cho sinh viên ngành kinh tế, giỏi về kiến thức chuyên môn trong quản lý kinh tế, kinh doanh và tài chính, ngân hàng;

Khối kiến thức chung của khối ngành Kinh doanh và quản lý có khả năng sử dụng các công cụ phân tích kinh tế và kinh doanh giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp;

Khối kiến thức chung của nhóm ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cung cấp kiến thức khoa học cốt lõi đặc trưng của nhóm ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cho sinh viên có khả năng giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; 5.

Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành tài 7 chính, ngân hàng, cùng với kiến thức chuyên ngành tài chính quốc tế, ngân hàng, và phân tích và đầu tư tài chính, bao gồm cả kiến thức thực tập và tốt nghiệp;

Khoa học môi trường

Đại học Khoa học môi trường

Ngành

Đại học Khoa học môi trường

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
 • Hiểu và vận dụng các kiến thức theo lĩnh vực khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh học, khoa học sự sống làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành khoa học Trái Đất và môi trường;
 • Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản của nhóm ngành môi trường làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành khoa học môi trường;
 • Nắm vững và vận dụng các kiến thức về khoa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên để luận giải các vấn đề lý luận, thực tiễn trong lĩnh vực khoa học môi trường; 5. Nắm vững và vận dụng kiến thức ngành khoa học môi trường để hình thành các ý tưởng, xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các phương án, dự án trong lĩnh vực khoa học môi trường;

Công nghệ thông tin

Đại học Công nghệ thông tin

Ngành

Đại học Công nghệ thông tin

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
 • Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên (Toán, Lý) và khoa học xã hội (các kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu khoa học, Ngoại ngữ);
 • Hiểu và vận dụng khối kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của ngành Công nghệ thông tin (Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Ngôn ngữ lập trình, Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Hệ điều hành);
 • Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin: Lập trình hướng đối tượng, Lập trình ứng dụng Windows, Phân tích và thiết kế; Mạng máy tính, Ứng dụng Web, Lập trình trên di động, Quản trị mạng, Cơ sở dữ liệu nâng cao;
 • Hiểu và vận dụng kiến thức thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin để hội nhập nhanh với môi trường và công tác trong tương lai;

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học Tiếng Trung Quốc

Ngành

Đại học Tiếng Trung Quốc

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
 • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn;
 • Nắm bắt và áp dụng được những kiến thức cơ bản và nâng cao của Ngữ âm và văn tự tiếng Trung Quốc;
 • Nắm vững những kiến thức cơ bản, nâng cao của Ngữ pháp tiếng Trung và những kỹ năng phân tích ngữ pháp trong quá trình vận dụng ngôn ngữ;
 • Nắm bắt được những kiến thức về văn hoá, văn học, lịch sử, con người, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục Trung Quốc, sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó có thể vận dụng được những kiến thức này vào trong công việc;
 • Có kiến thức tốt về tiếng Trung Quốc và sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc ở trình độ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định;
 • Nắm vững các kiến thức về Hán ngữ cổ đại, Hán Nôm, cú pháp, và từ vựng tiếng Trung Quốc;
 • Vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ biên dịch và phiên dịch, du lịch, thương mại, để phục vụ công tác biên- phiên dịch và các công việc thực tiễn tại văn phòng công ty. Đồng thời, mở rộng các kỹ năng cần thiết khác, làm quen với thực tế thị trường và xã hội, trở nên tự tin với nghề nghiệp hơn;
 • Nắm vững và vận dụng được những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc thông qua việc tiến hành nghiên cứu theo chuyên ngành hoặc học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp;

Giáo dục Chính trị

Đại học Giáo dục chính trị

Ngành

Đại học Giáo dục chính trị

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về các môn khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng CS Việt Nam, về chính trị Việt Nam, quan hệ chính trị trên thế giới hiện nay;

Nắm vững những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản về hệ thống pháp luật và một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay;

Nắm vững các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục và kỹ năng sư phạm: Lý luận dạy học, phương pháp dạy học đại cương và Giáo dục công dân, Giáo dục học, Tâm lí học, Kỹ năng mềm; am hiểu về lĩnh vực giáo dục - đào tạo và có năng lực xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ, phát triển;

Nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo: Lôgíc học, Mỹ học Mác Lênin, Giáo dục gia đình, Những vấn đề thời đại; Cơ sở văn hóa Việt nam; Xã hội học đại cương...; Lịch sử các học thuyết chính trị, Lý luận và lịch sử tôn giáo…thường xuyên nắm bắt được các vấn đề quan trọng về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong nước và thế giới;

Khoa học cây trồng

Đại học Khoa học cây trồng

Ngành

Đại học Khoa học cây trồng

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
 • Hiểu vận dụng các kiến thức theo lĩnh vực khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Sinh học, Tin học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành khoa học Cây trồng;
 • Hiểu và vận dụng khối kiến thức Cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của ngành khoa học Cây trồng;
 • Nắm vững kiến thức chuyên ngành Khoa học Cây trồng; lập, tính toán, tổ chức, điều hành, hướng dẫn, quản lý quy trình sản xuất; tổ chức, tập huấn, truyền thông về kỹ thuật trong nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ khoa học trong nông nghiệp và các mô hình canh tác chủ yếu trên những vùng sinh thái khác nhau nhằm phát triển khả năng ứng dụng trong công tác thực hiện các hệ thống canh tác cây trồng trong thực tiễn công việc;
 • Nắm vững và áp dụng các kiến thức thực tế trong lĩnh vực Cây trồng để hội nhập môi trường công việc trong tương lai.

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Ngành

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Có kiến thức đại cương chung của chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;

Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, có tư duy phản biện;

Nắm bắt được những vấn đề cơ bản của Văn hoá, văn học, lịch sử, con người, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục Anh, Mỹ, một số nước nói tiếng Anh; văn hóa các nước ASEAN, sự giao thoa văn hóa, liên văn hóa từ đó có thể vận dụng được những kiến thức này trong công việc;

Nắm bắt và áp dụng được những kiến thức cơ bản trong Ngữ âm âm vị, biết tự điều chỉnh và nâng cao khả năng phát âm;

Nắm vững những vấn đề cơ bản của Ngữ pháp, từ vựng ngữ nghĩa học tiếng Anh và những kỹ năng phân tích ngữ pháp, phân tích diễn ngôn, đối chiếu ngôn ngữ;

Có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh ở bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu công việc;

Có phương pháp kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh THPT, phương pháp kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh;

Có khả năng vận dụng các kiến thức về thiết kế ngữ liệu và ứng dụng CNTT vào giảng dạy tiếng Anh; có kiến thức về nghiệp vụ biên dịch và phiên dịch, du lịch, thương mại, kỹ thuật; có khả năng thực hiện một dự án nghiên cứu thực tế theo chuyên ngành;

Nắm và vận dụng tốt kiến thức về nghiệp vụ sư phạm: Tâm lý học sư phạm, phương pháp giáo dục và quản lý học sinh, biết vận dụng kiến thức về hoạt động dạy 2 học ở các cấp học phổ thông;

Giáo dục Tiểu học

Đại học Giáo dục Tiểu học

Ngành

Đại học Giáo dục Tiểu học

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Có kiến thức đại cương chung của chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;

Hiểu và vận dụng khối kiến thức chung của khối ngành, cơ sở ngành làm nền tảng để giảng dạy tốt tất cả các môn, các khối ở tiểu học, đặc biệt chú trọng các môn Văn – Tiếng Việt và Toán;

Kỹ thuật xây dựng

Đại học Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Đại học Kỹ thuật xây dựng

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
 • Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
 • Hiểu và vận dụng khối kiến thức Cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của ngành kỹ thuật công trình xây dựng.
 • Nắm vững kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng; vận dụng được vào tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Hiểu và áp dụng kiến thức thực tế trong lĩnh vực xây dựng để hội nhập nhanh với môi trường công tác trong tương lai.

Sư phạm Toán học

Đại học Sư phạm Toán

Ngành

Đại học Sư phạm Toán

Giáo dục Mầm non

Đại học Giáo dục mầm non

Ngành

Đại học Giáo dục mầm non

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Có kiến thức đại cương chung của chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;

Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp;

Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trẻ;

Nắm vững hệ thống tri thức về các đặc điểm và quy luật phát triển tâm - sinh lí trẻ mầm non; Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, bao gồm kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường lứa tuổi mầm non; dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; phòng bệnh, đảm bảo an toàn và xử lí ban đầu các bệnh và tai nạn cho trẻ mầm non;

Hiểu biết về mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non; có kiến thức hệ thống về giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, phương pháp giáo dục trẻ mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non;

Nắm vững kiến thức chuyên ngành, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình của bậc mầm non;

Sư phạm Vật lý

Đại học Sư phạm Vật lý

Ngành

Đại học Sư phạm Vật lý

Chính trị học

Đại học Chính trị học

Ngành

Đại học Chính trị học

Ngôn ngữ Anh

Đại học Tiếng Anh

Ngành

Đại học Tiếng Anh

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
 • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, có tư duy phản biện;
 • Nắm bắt được những vấn đề cơ bản của Văn hoá, văn học, lịch sử, con người, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục Anh, Mỹ, một số nước nói tiếng Anh; văn hóa các nước ASEAN, sự giao thoa văn hóa, liên văn hóa từ đó có thể vận dụng được những kiến thức này trong công việc;
 • Biết cách vận dụng các kiến thức và kỹ năng nghiêp vu kinh tế, quản trị văn phòng đã học vào công việc thực tiễn tại các văn phòng, công ty, đồng thời mở rộng kiến thức cần thiết khác; làm quen với thực tế thị trường và xã hội, trở nên tự tin với nghề nghiệp hơn;
 • Nắm bắt và áp dụng được những kiến thức cơ bản trong Ngữ âm âm vị, biết tự điều chỉnh và nâng cao khả năng phát âm;
 • Nắm vững những vấn đề cơ bản của Ngữ pháp, từ vựng ngữ nghĩa học tiếng Anh và những kỹ năng phân tích ngữ pháp, phân tích diễn ngôn, đối chiếu ngôn ngữ.
 • Có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh ở bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu 14 công việc.
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ biên dịch và phiên dịch, du lịch, thương mại, tài chính ngân hàng, kỹ thuật, công nghệ thông tin
 • Nắm vững và vận dụng được những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Anh Mỹ thông qua việc tiến hành một dự án nghiên cứu theo chuyên ngành.
 • Có khả năng vận dụng và sử dụng thành thạo Tiếng Anh ngành du lịch, tài chính ngân hàng, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công việc thực tế của bản thân;

Kế toán

Đại học Kế toán

Ngành

Đại học Kế toán

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;

Hiểu và vận dụng khối kiến thức chung của khối ngành, cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;

Nắm vững và vận dụng thành thạo khối kiến thức chuyên sâu về Kế toán, Kiểm toán trong các lĩnh vực: Kế toán tài chính, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán ngân hàng, Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động và các kiến thức chuyên ngành bổ trợ trong ngành Kế toán;

Luật

Đại học Luật

Ngành

Đại học Luật

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
 • Hiểu và vận dụng khối kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu ngành Luật;
 • Nắm vững những kiến thức căn bản về lý luận về Nhà nước và Pháp luật, các kiến thức về các ngành luật thực định và vận dụng tốt vào thực tiễn công việc, có thể tiếp tục học tiếp ở bậc cao hơn, hội nhập môi trường công việc trong tương lai;

 

Giới thiệu

Trường ĐHHT được thành lập theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, Phân hiệu Trường ĐH Vinh tại Hà Tĩnh và Trường Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh. Đến tháng 11 năm 2013, Trường được sáp nhập thêm Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Lễ công bố thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh

Sứ mạng: “Cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, NCKH và công nghệ nhằm mang lại cơ hội phát triển học thuật và thực hành nghề nghiệp cho người học, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương và cả nước”.

Tầm nhìn: “Trường ĐHHT phấn đấu là trường ĐH đa cấp, đa ngành định hướng thực hành, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc miền Trung”.

Mục tiêu chung: “Trường ĐHHT đặt mục tiêu chiến lược là đào tạo, phát triển năng lực thực hành của người học, gắn kết đào tạo với thực tế sản xuất; NCKH và công nghệ tập trung theo hướng triển khai các kết quả nghiên cứu ứng dụng đã đạt được vào thực tiễn cuộc sống; cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động đa dạng của Hà Tĩnh và khu vực miền Trung, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương và cả nước”.

Giá trị cốt lõi: “Kiến thức - Kỹ năng - Tự chủ - Trách nhiệm - Hợp tác”.

Giá trị cốt lõi của Trường ĐHHT là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của địa phương. Người học khi tốt nghiệp có đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng- an ninh, có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, có trách nhiệm, hòa hợp, hợp tác phát triển với cộng đồng xã hội.

Giới thiệu Đại học Hà Tĩnh

Đào tạo

Trường ĐHHT hiện có 32 đơn vị trực thuộc gồm: 07 khoa, 02 bộ môn, 10 phòng, 06 trung tâm, 02 trường trực thuộc (Mầm non, Phổ thông) 01 ban và 04 tổ chức đoàn thể. Toàn Trường có 303 CB, GV và NV. Đội ngũ GV cơ hữu gồm 212 người, trong đó có 01 GS, 02 PGS, 24 TS, 168 ThS và 17 GV có trình độ ĐH. Nhà trường hiện đang đào tạo 15 ngành học ở bậc CĐ, 22 ngành học ở bậc ĐH, chưa có đào tạo bậc ThS và TS. Tổng số HSSV của Trường tính đến tháng 12/2017 là 4.136 HSSV, trong đó hệ ĐH là 3.356 SV, hệ CĐ là 81 SV, LHS Lào học tiếng Việt là 450 SV, học sinh hệ TH, THCS, THPT là 217 HS, hệ mầm non là 32 HS. Trường thường xuyên phối hợp với các trường: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Trường ĐH Xây dựng; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN)… để đào tạo ThS.

Từ năm 2007 đến nay Trường đã đào tạo được 12.706 HSSV tốt nghiệp ra trường, trong đó: ĐH: 4.549, CĐ: 4.617, TC: 3.540. Những HSSV tốt nghiệp từ Trường ĐHHT đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện KTXH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và trong cả nước. Ngoài ra, Nhà trường còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho nước bạn Lào.

Nhiệm vụ NCKH luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, được xác định rõ trong sứ mạng, mục tiêu phát triển của Trường và được chỉ đạo triển khai tích cực với nhiều giải pháp. Nhờ đó, từ năm 2012-2017, CB, GV của nhà trường đã hoàn thành 136 đề tài, trong đó có: 02 đề tài cấp Nhà nước, 13 đề tài cấp Bộ và tương đương, 34 đề tài cấp cơ sở và 87 đề tài NCKH của SV; tổ chức biên soạn và xuất bản giáo trình, sách tham khảo..... phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu, trong đó có một số giáo trình được nhiều trường trong cả nước sử dụng.

Cơ sở vật chất

Hiện tại, hệ thống CSVC, trang thiết bị ở cả hai cơ sở đều đáp ứng tốt quy mô đào tạo và NCKH cho HSSV và CB, GV của Trường. Công tác quản lý tài chính trong những năm qua đã được cải tiến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Nhà trường và tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trường điều hành tập trung và điều tiết sử dụng hợp lý các nguồn thu đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời quan tâm đến việc cải thiện thu nhập cho người lao động.

Thành tích của trường

Với những thành tích đạt được trong những năm qua Trường ĐHHT đã được:

- Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động các Hạng Nhất, Nhì, Ba;

- Nhà nước nước CHDCND Lào tặng thưởng: Huân chương Hữu nghị, Huân chương lao động hạng Ba;

- Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các Bộ, Ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Nguồn: Đại học Hà Tĩnh

Địa điểm