Trường Đại Học Hải Dương | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trường Đại Học Hải Dương

      0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Chương trình

      9 khóa học

      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
      1 tháng
      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
      1 tháng

      Tài chính ngân hàng

      Tài chính Ngân hàng
      1 tháng
      Tài chính Ngân hàng
      1 tháng

      Quản trị kinh doanh

      Quản trị kinh doanh
      1 tháng
      Quản trị kinh doanh
      1 tháng

      Công nghệ thông tin

      Công nghệ thông tin
      1 tháng
      Công nghệ thông tin
      1 tháng

      Quản trị văn phòng

      Kinh tế - Quản lý
      1 tháng
      Kinh tế - Quản lý
      1 tháng

      Kỹ thuật điện

      Kỹ thuật điện
      1 tháng
      Kỹ thuật điện
      1 tháng

      Chính trị học

      Chính trị học
      1 tháng
      Chính trị học
      1 tháng

      Kế toán

      Kế toán
      1 tháng
      Kế toán
      1 tháng

      Kinh tế

      Kinh tế
      1 tháng
      Kinh tế
      1 tháng

      Đánh giá

      0 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Giới thiệu

      Địa điểm