Trường Đại Học Hải Dương

Trường Đại Học Hải Dương

0 đánh giá
Trường Đại Học Hải Dương
Trường Đại Học Hải Dương
Trường Đại Học Hải Dương
Trường Đại Học Hải Dương

Đánh giá

Viết đánh giá

0.0

tuyệt vời
Tổng 0 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tài chính ngân hàng

Đại học Tài chính Ngân hàng

Ngành

Đại học Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Đại học Quản trị kinh doanh

Ngành

Đại học Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Đại học Công nghệ thông tin

Ngành

Đại học Công nghệ thông tin

Quản trị văn phòng

Đại học Kinh tế - Quản lý

Ngành

Đại học Kinh tế - Quản lý

Kỹ thuật điện

Đại học Kỹ thuật điện

Ngành

Đại học Kỹ thuật điện

Chính trị học

Đại học Chính trị học

Ngành

Đại học Chính trị học

Kế toán

Đại học Kế toán

Ngành

Đại học Kế toán

Kinh tế

Đại học Kinh tế

Ngành

Đại học Kinh tế
 

Giới thiệu

Lịch sử phát triển

Trường Đại học Hải Dương là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Với truyền thống lịch sử ngày 17/01/1960, Trường đã trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành trên cơ sở sáp nhập và hợp nhất các cơ sở đào tạo thuộc các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực…. Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học theo các khối ngành kinh tế-kỹ thuật-chính trị-xã hội;

Thày và trò Nhà trường luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để thi đua dậy tốt và học tốt đồng thời tích cực đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động bổ nhiệm Hiệu trưởng

Hoạt động bổ nhiệm Hiệu trưởng

Nhờ cố gắng nỗ lực trong mọi mặt, Trường từng bước được nâng cấp từ Trường Trung cấp Kinh tế lên thành Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật theo Quyết định số 272/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 11/ 01/ 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, nhờ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng và tích cực đột phá, đổi mới thành công, ngày 26/7/2011 Trường được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho nâng cấp lên Đại học.

Từ kinh nghiệm trên10 năm nâng cấp đào tạo bậc cao đẳng và liên kết đào tạo bậc đại học, sau đại học với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước; đặc biệt là trong 05 năm 2009-2014, được sự quan tâm của lãnh đạo của các cấp, các ngành từ Tỉnh đến TW, Nhà trường đã và đang phát triển không ngừng: nội bộ đoàn kết; Đội ngũ cán bộ (CB), giảng viên (GV), viên chức (VC), lao động (LĐ) và học sinh-sinh viên (HSSV) nhiệt tình, tích cực chủ động và không mệt mỏi thực hiện thành công đồng bộ một loạt các giải pháp đột phá, đi tắt, đón đầu…, phấn đấu xây dựng Trường phát triển nhanh, vững chắc và nhất định sớm trở thành cơ sở đào tạo đạt chất lượng, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ xã hội tốt.

Tập thể lãnh đạo Nhà trường thực sự tâm huyết, gương mẫu, tiên phong…; toàn Trường luôn sát cánh cùng nhau gồng mình, gắng sức để thực hiện đồng bộ một loạt các giải pháp mang tính đột phá và thực hiện hội nhập một cách sáng tạo để phát triển, Trường Đại học Hải Dương đang chuyển động và phát triển nhanh, chuẩn theo từng tháng, từng ngày…; Nhà trường đã và đang thực hiện quản lý, đào tạo và NCKH có hiệu quả…

Đội ngũ cán bộ và giáo viên

Đội ngũ cán bộ và giáo viên

Nguồn: Đại học Hải Dương

Địa điểm