Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM

Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM

8 đánh giá
0838553675
Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
4 hình
3 video
Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM

Đánh giá

Viết đánh giá

7.2

tuyệt vời
Tổng 8 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
7.0
Tiến bộ bản thân
7.8
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
8.5
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.2
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Học viên đánh giá

Lâm Ngọc Hân Phạm
Lâm Ngọc Hân Phạm

Trường Có Chất Lượng Khá Tốt Sinh Viên Năng Động

Ưu điểm

Khuyết điểm

Trải nghiệm

trường có chất lượng khá tốt, sinh viên năng động

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thiết kế đồ họa

Đại học Năng khiếu

Ngành

Đại học Năng khiếu

Lâm nghiệp

Đại học Kinh tế - Quản lý

Ngành

Đại học Kinh tế - Quản lý

Trồng trọt

Đại học Kinh tế - Quản lý

Ngành

Đại học Kinh tế - Quản lý

Công nghệ kỹ thuật điện tử

Đại học Kỹ thuật Điện tử

Ngành

Đại học Kỹ thuật Điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Sử - Giáo dục công dân

Đại học Sư phạm Lịch sử

Ngành

Đại học Sư phạm Lịch sử

Hướng dẫn viên du lịch

Đại học Hướng dẫn viên du lịch

Ngành

Đại học Hướng dẫn viên du lịch

Tài chính ngân hàng

Đại học Tài chính Ngân hàng

Ngành

Đại học Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Đại học Quản trị kinh doanh

Ngành

Đại học Quản trị kinh doanh

Kinh tế nông nghiệp

Đại học Kinh tế nông nghiệp

Ngành

Đại học Kinh tế nông nghiệp

Công nghệ sinh học

Đại học Công nghệ Sinh học

Ngành

Đại học Công nghệ Sinh học

Sư phạm Toán - Lý

Đại học Sư phạm Vật lý

Ngành

Đại học Sư phạm Vật lý

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Ngành

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo dục thể chất

Đại học Giáo dục Thể chất

Ngành

Đại học Giáo dục Thể chất

Sư phạm Mỹ thuật

Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Ngành

Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Sư phạm Sinh học

Đại học Sư phạm Sinh học

Ngành

Đại học Sư phạm Sinh học

Tiếng Trung Quốc

Đại học Tiếng Trung Quốc

Ngành

Đại học Tiếng Trung Quốc

Sư phạm Ngữ văn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Ngành

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm Âm nhạc

Đại học Sư phạm Âm nhạc

Ngành

Đại học Sư phạm Âm nhạc

Chăn nuôi thú y

Đại học Chăn nuôi

Ngành

Đại học Chăn nuôi

Công tác xã hội

Đại học Công tác Xã hội

Ngành

Đại học Công tác Xã hội

Sư phạm Vật lý

Đại học Sư phạm Vật lý

Ngành

Đại học Sư phạm Vật lý

Sư phạm Toán

Đại học Sư phạm Toán

Ngành

Đại học Sư phạm Toán

Việt Nam học

Đại học Việt Nam học

Ngành

Đại học Việt Nam học

Tiếng Anh

Đại học Tiếng Anh

Ngành

Đại học Tiếng Anh

Tiểu học

Đại học Giáo dục Tiểu học

Ngành

Đại học Giáo dục Tiểu học

Mầm non

Đại học Giáo dục mầm non

Ngành

Đại học Giáo dục mầm non

Tin học

Đại học Sư phạm Tin học

Ngành

Đại học Sư phạm Tin học

Kinh tế

Đại học Kinh tế

Ngành

Đại học Kinh tế

Kế toán

Đại học Kế toán

Ngành

Đại học Kế toán

Thú y

Đại học Thú y

Ngành

Đại học Thú y
 

Giới thiệu

Lược sử hình thành Đại học Hùng Vương TP. HCM

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại TP. HCM.

Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký.

Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993. Hội đồng gồm 9 thành viên: Cố GS. Ngô Gia Hy làm Chủ tịch HĐSL, PGS. BS Trương Công Cán là Phó Chủ tịch HĐSL và các Ông Trần Quốc Huy, Nguyễn Nhã, Nguyễn Chung Tú, Diệp Vĩ Nam (đại diện Ông Trần Tuấn Tài), Hà Bính Thân, Phan Tấn Chức, Vũ Đức Thắng làm thành viên.

Phương châm hoạt động

Tôn chỉ của trường là Khoa học – Phát triển – Đạo đức. Trong suốt thời gian qua từ ngày thành lập đến nay, trường Đại học Dân lập Hùng Vương vẫn luôn không ngừng phấn đấu thực hiện phương châm:

  • Lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu hàng đầu, không chạy theo số lượng.
  • Bất vụ lợi cá nhân.
  • Phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của sinh viên.
  • Kết hợp lý thuyết với thực hành, đáp ứng nhu cầu của đất nước, cộng đồng xã hội và sự tiến bộ của thế giới.
  • Chương trình đào tạo chú trọng "cơ bản, hiện đại, Việt Nam"

Nhờ hội đủ các điều kiện, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường, cố GS.Ths y khoa Ngô Gia Hy có tờ trình Bộ Giáo dục – Đào tạo ngày 26 thàng 10 năm 1994. Tiếp sau đó, công văn số 2568/TCCB, ngày 31 tháng 7 năm 1995, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Trần Hồng Quân gửi tờ trình lên Thủ tướng Chính Phủ, đề nghị thành lập Trường Đại học Dân lập Hùng Vương, tại TP. HCM và sau đó Nhà trường đón nhận Quyết định thành lập Trường số 470/TTg, ngày 14/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa điểm