Trường Đại Học Khoa Học - ĐH Thái Nguyên | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Khoa Học - ĐH Thái Nguyên

6.3
Trung bình
1 đánh giá

Chương trình

19 khóa học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
1 tháng

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học
1 tháng

Địa lý tự nhiên

Địa lý
1 tháng

Công tác xã hội

Công tác Xã hội
1 tháng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Vật lý học

Vật lý
1 tháng

Sinh học

Sinh học
1 tháng

Toán học

Toán học
1 tháng

Du lịch

Du lịch
1 tháng

Báo chí

Báo chí
1 tháng

Hóa học

Hóa học
1 tháng

Văn học

Văn học
1 tháng

Lịch sử

Lịch sử
1 tháng

Luật

Luật
1 tháng

Thông tin thư viện

Thư viện
1 tháng

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Tổng Quan

Đã học khoá học: Công tác xã hội tại đây.

Ưu điểm

Cán bộ giảng viên nhiệt tình thân thiện

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần được nâng cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn đang là học sinh và đang muốn đi học đại học nhưng lo ngại về kinh tế đây có thể sẽ là một môi trường phù hợp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm