Trường Đại Học Khoa Học - ĐH Thái Nguyên | Edu2Review

Trường Đại Học Khoa Học - ĐH Thái Nguyên

1 đánh giá
7.6
Khá
1 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngành

Khoa học môi trường

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học

Địa lý tự nhiên

Địa lý

Địa lý tự nhiên

Ngành

Địa lý

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác Xã hội

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Ngành

Toán ứng dụng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Vật lý học

Vật lý

Vật lý học

Ngành

Vật lý

Sinh học

Sinh học

Sinh học

Ngành

Sinh học

Toán học

Toán học

Toán học

Ngành

Toán học

Du lịch

Du lịch

Du lịch

Ngành

Du lịch

Báo chí

Báo chí

Báo chí

Ngành

Báo chí

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Ngành

Hóa học

Văn học

Văn học

Văn học

Ngành

Văn học

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Ngành

Lịch sử

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật

Thông tin thư viện

Thư viện

Thông tin thư viện

Ngành

Thư viện
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm