Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

14 khóa học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam

Việt Nam học
1 tháng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Quốc tế học

Ngành Quốc tế học
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc
1 tháng

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc
1 tháng

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp
1 tháng

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Ngôn ngữ Nga

Tiếng Nga
1 tháng

Ngôn ngữ Đức

Tiếng Đức
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm