Trường Đại Học Kiên Giang | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Kiên Giang

   Trường Đại Học Kiên Giang
   Trường Đại Học Kiên Giang
   Trường Đại Học Kiên Giang
   Trường Đại Học Kiên Giang
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   9 ngành

   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả mọi công dân Việt Nam.
   • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp.
   • Có đủ sức khỏe để học tập và giáo dục theo Thông tư của Bộ Y tế – Giáo dục.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Môi trường. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành nhằm đạt được những thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường và đáp ứng yêu cầu của xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trang bị kiến thúc giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành về Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đáp ứng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
   • Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản có liên quan đến môi trường: kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, cơ khí, xây dựng,...
   • Trình độ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương, khả năng tin học phục vụ chuyên môn
   • Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn: quy trình công nghệ, thiết kế hệ thống cấp thoát nước và hệ thống xử lý rác thải; kiến thức về quá trình biến đổi hóa học, vật lý và sinh học của chất ô nhiễm; kiến thức về quản lý chất lượng môi trường, tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường, văn bản pháp luật liên quan; chính sách môi trường, phân tích hệ thống, quản lý môi trường đô thị và công nghiệp, đánh giá tác động của môi trường.

   Về kỹ năng

   • Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý, thiết kế kỹ thuật, vận hành hệ thống xử lý rác thải.
   • Thực hiện thành thạo kỹ năng quan trắc, đánh giá ô nhiễm.
   • Khả năng đánh giá tác động qua lại của môi trường và họt động sản xuất, dự báo rủi ro,...
   • Đánh giá tài nguyên môi trườn, thành phần môi trường để bảo vệ nguồn lợi và đa dạng sinh học. Ứng dụng viễn thám GIS trong quản lý môi trường, bảo vệ nguồn lợi.
   • Tư vấn cho nhà đầu tư phương án thích hợp về dây chuyền công nghệ, hê thống xử lý môi trường. Tiếp cận kiến thức và công nghệ hiện đại, chọn lựa công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường.
   • Quản lý tổng hợp môi trường theo hướng bền vững và bảo tồn tài nguyên môi trường.
   • Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và tổ chức nhóm làm việc; kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,...
   • Truyền đạt kiến thức về bảo vệ môi trường cho các cộng đồng có trình độ nhận thức khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên có thể làm việc:

   • Cơ quan quản lý môi trường: chi cục Bảo vệ nguồn lợi, Sở Khoa học - Công nghê, Sở Tài nguyên – Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường.
   • Công ty môi trường: công ty tư vấn, thiết kế, xử lý môi trường, công ty cấp thoát nước, nhà máy xí nghiệp, phân xưởng,...
   • Cơ quan nghiên cứu và đào tạo, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành về môi trường, cơ sở nghiên cứu liên quan (Viện nghiên cứu, trung tâm, trạm quan trắc,...).
   • Chuyên viên về sức khỏe và an toàn môi trường người lao động, chuyên viên môi trường trong các tổ chức chuyên về giám sát và cấp chứng chỉ ISO, chuyên viên tư vấn, giám sát, thanh tra, kiếm tra cho các dự án đánh giá tác động môi trường.

   Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm
   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 133 tín chỉ (không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả mọi công dân Việt Nam.
   • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp.
   • Có đủ sức khỏe để học tập và giáo dục theo Thông tư của Bộ Y tế – Giáo dục.

   Mục tiêu đào tạo

   Cung cấp cho sinh viên những họat động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, kỹ năng có bản và cần thiết để thành công trong lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật xây dựng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
   • Vận dụng những kiến thức đã học một cách sáng tạo vào hoạt động thưc tiễn.
   • Có kiến thức cơ sở và kiến thức về thiết kế kết cấu công trình, thi công xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng.
   • Trình độ B tin học.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo các phần mềm hiện hành và chủ trì thiết kế các công trình vừa và nhỏ. Tổ chức thi công, lập quy trình thi công, quy trình an toàn và tính toán khối lượng và lập dự toán công trình.
   • Đủ khả năng làm hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình đơn giản vừa và nhỏ, có khả năng phân tích và lựa chọn phương án thi công phù hợp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Công ty tư vấn: tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kê bản vẽ thi công và lập dự toán,...
   • Công ty xây lắp: thi công công trình mới, xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng – chuyên nghiệp.
   • Tổ chức hành chính, quản lý đầu tư, các cơ quan quản lý liên quan đến xây dựng, ban quản lý dự án.
   • Cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, trung tâm, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm.
   • Cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân xây dựng công trình,...

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   Công nghệ thông tin
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 127 tín chỉ (không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả mọi công dân Việt Nam.
   • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp.
   • Có đủ sức khỏe để học tập và giáo dục theo Thông tư của Bộ Y tế – Giáo dục.

   Mục tiêu đào tạo

   • Cung cấp cho sinh viên những họat động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, kỹ năng có bản và cần thiết để thành công trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.
   • Cung cấp cho xã hội đội ngũ chuyên môn khoa học có phẩm chất chính trị tốt, bản lĩnh chuyên môn và các lĩnh vực chuyên sâu về Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức về giáo dục đại cương, khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở ngành.
   • Hiểu biết về vấn đề đương đại và định hướng tương lai liên quan đến chuyên môn.
   • Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn: cơ sở toán chuyên ngành, lập trình máy tính, phát triển phần mềm; công cụ ứng dụng công tác văn phòng, kỹ thuật, có kiến thức về dữ liệu, thông tin, tri thức. Kiến thức về quản lý tài nguyên, máy tính và hệ điều hành, phân tích, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu,... Có khả năng thiết kế các giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng lãnh đạo.
   • Nắm vững các kiến thức, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin và thực tế xã hội.
   • Trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương được Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định.

   Về kỹ năng

   • Kỹ năng lập trình và sử dụng ngôn ngữ lập trình. Sử dụng tư duy giải thuật để phân tích và giải quyết vấn đề trong quá trình xây dựng phần mềm và các lĩnh vực đòi hỏi trong cuộc sống.
   • Kỹ năng quản lý đề án công nghệ thông tin: thu thập, tìm hiểu, phân tích và tổng hợp các yêu cầu từ đối tượng sử dụng sản phẩm phần mềm để phục vụ công tác xây dựng đề án công nghệ thông tin và phát triển phần mềm,...
   • Kỹ năng tích hợp hệ thống, xử lý dữ liệu phục vụ các bài toán thống kê, xử lý, nhận dạng dữ liệu ảnh,...
   • Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì quản lý và khai thác hệ thống mạng truyền thông máy tính, bảo mật dữ liệu và phục hồi hệ thống. Xử lý dữ liệu mơ hồ, hệ hỗ trợ dự báo, ra quyết định thông qua chương trình máy tính phục vụ công tác quản lý, điều hành, dịch vụ xã hội,...
   • Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và cộng đồng, quản lý và lãnh đạo nhóm, giao tiếp và truyền đạt tốt thông tin chuyên môn.
   • Thu thập và xử lý thông tin, sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, công ty phần mềm (nghiên cứu, thiết kế, gia công, kiểm định phần mềm, kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin, cơ sở tư vấn xây dựng dự án công nghệ thông tin,...).
   • Cơ sở đào tạo chuyên viên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu; các đơn vị truyền thông và thông tin,...

   Công nghệ Thực phẩm

   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm
   Công nghệ Thực phẩm
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 133 tín chỉ (không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả mọi công dân Việt Nam.
   • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp.
   • Có đủ sức khỏe để học tập và giáo dục theo Thông tư của Bộ Y tế – Giáo dục.

   Mục tiêu đào tạo

   Cung cấp môi trường học tập và những hoạt động giáo dục để sinh viên hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, kỹ năng làm việc nhằm đạt được thành công trong nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Doanh nghiệp chế biến và dịch vụ thực phẩm.
   • Cơ quan quản lý nhà nước về thực phẩm, cơ quan phân tích, kiểm định, quản lý chất lượng, an toàn – vệ sinh thực phẩm.
   • Cơ sở nghiên cứu thực phẩm, cơ sở đào tạo về chế biến thực phẩm.

   Nuôi trồng Thủy sản

   Nuôi trồng thủy sản
   4 năm
   Nuôi trồng thủy sản
   4 năm

   Công nghệ sinh học

   Công nghệ Sinh học
   4 năm
   Công nghệ Sinh học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả mọi công dân Việt Nam.
   • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp.
   • Có đủ sức khỏe để học tập và giáo dục theo Thông tư của Bộ Y tế – Giáo dục.

   Mục tiêu đào tạo

   Cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, sức khỏe, kiến thức chuyên môn cơ bản, chuyên sâu và kỹ năng thực hành thành thạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, có sức khỏe tốt, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và pháp luật đại cương để tiếp thu giáo dục chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ và tin học.
   • Có kiến thức chuyên môn như: sinh học phân tử, sinh hóa, vi sinh học, virut học đại cương, di truyền học, phương pháp phân tích vi sinh vật, kiến thức về thống kê sinh học,...; có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và thực hành chuyên môn.
   • Có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành về: công nghệ sinh học, công nghệ di truyền, Bộ gen và ứng dụng, Protein enzyme học, Nuôi cấy mô tế bào động - thực vật, miễn dịch học,...; kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực của công nghệ sinh học như: công nghệ sinh học trong y dược, nông nghiệp, môi trường,...
   • Ngoại ngữ đạt chuẩn B1 theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu.

   Về kỹ năng

   • Trang bị kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong bối cảnh khác nhau.
   • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ.
   • Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, sáng tạo để xử lý những vấn đề có quy mô địa phương và vùng miền. Có khả năng định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau. Có khả năng đánh giá, cải tiến, đưa ra kết luận về hoạt động chuyên môn.
   • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tích lũy, nâng cao trình độ.
   • Sử dụng công nghệ thông tin thành thạo.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại các cơ quan như Sở Tài nguyên – Môi trường, Khoa học – Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
   • Các cơ quan, xí nghiệp chế biến và bảo quản nông - thủy sản, sản xuất thực phẩm, dược phẩm, giống cây trồng, vật nuôi.
   • Công ty tư vấn đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước về công nghệ sinh học.
   • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học.

   Sư phạm Toán học

   Sư phạm Toán học
   4 năm
   Sư phạm Toán học
   4 năm

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   Ngôn ngữ Anh
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 139 tín chỉ (không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả mọi công dân Việt Nam.
   • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp.
   • Có đủ sức khỏe để học tập và giáo dục theo Thông tư của Bộ Y tế – Giáo dục.

   Mục tiêu đào tạo

   Cung cấp cho sinh viên những họat động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, kỹ năng có bản và cần thiết để thành công trong lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trang bị kiến thúc giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở và kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn.
   • Trinh độ ngoại ngữ 2: tiếng Pháp tương đương DELF 1, tiếng Trung tương đương HSK 3, tiếng Nga tương đương TRKI-1.
   • Hiểu biết về vấn đề đương đại và có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn: hệ thống âm tiếng Anh, từ vựng, văn phạm tiếng Anh; ngôn ngữ học, văn hóa văn minh một số nước nói tiếng Anh, văn học Anh – Mỹ, lý thuyết biên – phiên dịch, lý thuyết dịch,...

   Về kỹ năng

   • Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo (nghe, nói, đọc, viết) trong công việc và xã hội. Đạt IELTS 6.5. Sử dụng thành thạo tin học.
   • Biên – phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội.
   • Làm việc độc lập, theo nhóm và cộng đồng; giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn.
   • Thu thập, xử lý thông tin giải quyết vấn đề chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đài phát thanh – truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, sở ngoại vụ, sở tư pháp.
   • Các tổ chức ngoại giao, công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, cơ sở nghiên cứu và văn hóa, cơ sở giáo dục – đào tạo.
   • Cơ sở du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi, giải trí.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 133 tín chỉ (không bao gồm học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả mọi công dân Việt Nam.
   • Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp.
   • Có đủ sức khỏe để học tập và giáo dục theo Thông tư của Bộ Y tế – Giáo dục.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức chuyên môn; có tính năng động sáng tạo và tầm nhìn chiến lược, biết tổ chức và điều hành công tác Kế toán tại donh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ quan tài chính.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức về giáo dục đại cượng, khoa học tự nhiên và khoa học xã hôi - nhân văn, pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội.
   • Kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế: thống kê, xác suất thống kê, toán kinh tế, kinh tế lượng.
   • Hiểu biết cơ bản vè phương pháp nghiên cứu kinh tế, dự báo kinh tế, khả năng phân tích hoạt động kinh doanh.
   • Kiến thức cơ bản về quản trị: marketing, kiểm toán, đàm phán, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp,... bổ trợ công tác chuyên môn. Kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.
   • Kiến thức chuyên sâu về kế toán chuyên ngành, đủ năng lực thực hiện công tác kế toán tại ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội khác trong hoàn cảnh hội nhập.
   • Ngoại ngữ tiếng Anh B1 theo khung năng lực 6 bậc

   Về kỹ năng

   • Thực hiện công việc hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra, trợ lý kế toán.
   • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán. Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, thuế.
   • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các phần mềm ứng dụng để xử lý dữ liệu về kế toán tài chính.
   • Quản lý thời gian, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau, biết lập kế hoạch, làm việc theo nhóm tốt.
   • Kỹ năng tư duy hệ thống, tự đánh giá và kiểm soát bản thân, lắng nghe và ghi chép.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Kế toán tại các donh nghiệp khác nhau, các tổ chức kinh tế – xã hội.
   • Chuyên viên tín dụng tại ngân hàng thương mại hoặc chuyên viên thuế ở cơ quan thuế.
   • Giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu tài chính, kế toán.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Đại học Kiên Giang

   Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại Học Nha Trang tại Kiên Giang. Ngày 3/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Kiên Giang tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

   Trường Đại học Kiên Giang là một trong ba trường Đại học công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đại học Kiên Giang chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Kiên Giang, hoạt động theo Điều lệ Trường đại học.

   Sơ lược về trường Đại học Kiên Giang

   Sơ lược về trường Đại học Kiên Giang

   Trường đại học Kiên Giang có nhiệm vụ cùng với các trường khác đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương tỉnh Kiên Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung những chuyên ngành đặc thù của vùng và trong quan hệ hợp tác hữu nghị quốc tế trường sẽ đảm nhiệm đào tạo cho các sinh viên ở nước bạn Campuchia về những chuyên ngành đào tạo phù hợp khi được sự cho phép của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước.

   Giới thiệu trường đại học Kiên Giang

   Đội ngũ đào tạo

   Đội ngũ đào tạo

   Tầm nhìn

   Trường Đại học Kiên Giang không ngừng nổ lực, vươn lên trở thành một trong những trường có chất lượng giáo dục cao của Việt Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề, phát triển nghiên cứu khoa học đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm thủy sản của vùng

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Kiên Giang sẽ ngày càng nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của xã hội. Đào tạo ra đội ngũ lao động có tri thức, có kỹ năng, tay nghề cao, làm chủ công nghệ, ứng dụng tiến bộ mới vào thực tiễn.

   Một ngành đào tạo điển hình của trường Đại học Kiên Giang

   Một ngành đào tạo điển hình của trường Đại học Kiên Giang

   Nguồn: Đại học Kiên Giang

   Địa điểm