Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng - Chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Quy hoạch vùng và đô thị

Chương trình

Ngành

Đô thị học

Thời lượng

1 tháng