Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

14 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
1 tháng

Quy hoạch vùng và đô thị

Đô thị học
1 tháng

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất
1 tháng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng
1 tháng

Thiết kế đồ họa

Đồ họa
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Kiến trúc

Kiến trúc
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm