Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

5 đánh giá
8.3
Tốt
5 đánh giá

Chương trình

Quy hoạch vùng và đô thị

Đô thị học

Quy hoạch vùng và đô thị

Ngành

Đô thị học

Kỹ thuật cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật cấp thoát nước

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kiến trúc cảnh quan

Kiến trúc cảnh quan

Kiến trúc cảnh quan

Ngành

Kiến trúc cảnh quan

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Ngành

Thiết kế thời trang

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Ngành

Thiết kế nội thất

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Quản lý xây dựng

Bảo quản và chế biến nông sản

Quản lý xây dựng

Ngành

Bảo quản và chế biến nông sản

Thiết kế đồ họa

Đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Đồ họa

Điêu khắc

Điêu khắc

Điêu khắc

Ngành

Điêu khắc

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
8.3
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.4
Quan tâm sinh viên
8.3
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giảng viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
8.3
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.4
Quan tâm sinh viên
8.3
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm