Trường Đại học Kinh Bắc

Trường Đại học Kinh Bắc

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

Ngành

Thiết kế thời trang

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Ngành

Thiết kế nội thất

Quản lý nhà nước

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Quản lý nhà nước

Ngành

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Thiết kế đồ họa

Đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Đồ họa

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Ngành

Luật kinh tế

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm