Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng - Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kinh tế đầu tư

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Kinh tế

   Thời lượng

   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 133 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

   Đối tượng đào tạo: tốt nghiệp THPT, THCN

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức và quản lý hoạt động đầu tư ở tầm quốc gia, địa phương, vùng, ngành và các tổ chức kinh tế - xã hội một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường quản lý và kinh doanh và có khả năng tự học tập suốt đời.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm được kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội, những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nắm được kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Nắm được kiến thức cơ bản về quản lý, cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế và đầu tư
   • Kiến thức quản lý thông tin: Nắm bắt phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; Kiến thức về pháp luật: Nắm bắt các qui định của pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư.
   • Am hiểu cơ chế vận hành của thị trường tài chính, thị trường vốn trong nền kinh tế thị trường; Am hiểu cách thức huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để đầu tư phát triển
   • Nắm bắt phương pháp phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội, phát hiện cơ hội đầu tư và cung ứng dịch vụ tư vấn đầu tư; Nắm bắt phương pháp xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; Nắm bắt phương pháp quản lý, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực thi các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội

   Về kỹ năng

   • Kỹ năng giao tiếp, truyền thông: Soạn thảo báo cáo, kế hoạch; khả năng thuyết trình, thuyết phục, khả năng lắng nghe, hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác
   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Chủ động trong công việc đồng thời có khả năng thực hiện công việc nhóm, xây dựng mối quan hệ gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ
   • Kỹ năng tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); Kỹ năng ngoại ngữ: Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên.
   • Kỹ năng phân tích: Có khả năng phát hiện, phản biện các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư phát triển; khả năng sử dụng các công cụ để phân tích, đánh giá các vấn đề về đầu tư phát triển kinh tế xã hội
   • Kỹ năng hoạch định: Có khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư ở phạm vi quốc tế, quốc gia, vùng, địa phương; Có khả năng lập một dự án đầu tư tiền khả thi và dự án đầu tư khả thi
   • Kỹ năng quản lý dự án đầu tư: Có khả năng vận dụng các công cụ và phương pháp tiên tiến trongtổ chức, triển khai, giám sát các chính sách đầu tư, các chương trình, dự án đầu tư

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư có đủ năng lực đảm nhiệm các công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương; Các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp; Các cơ quan thẩm định đầu tư; Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương; Các Viện nghiên cứu; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

   Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng