Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

  • Học Phí
  • Giáo Viên
  • Cơ Sở VC
  • Môi Trường
  • Quan Tâm
  • Ngoại Khoá
  • Hành Chính
  • Tiến Bộ
  • Giới thiệu
  • Cơ Hội VL
71 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
0511 3836 169
http://due.udn.vn
0
0 đánh giá

0.0 trên thang điểm 5*

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

Khoá học

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?