Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng | Edu2Review

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

Ngành

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Quản trị kinh doanh thương mại

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh thương mại

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng quát

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng quát

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh du lịch

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh du lịch

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Thống kê kinh tế xã hội

Thống kê

Thống kê kinh tế xã hội

Ngành

Thống kê

Kinh tế và quản lý công

Kinh tế

Kinh tế và quản lý công

Ngành

Kinh tế

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Ngành

Tài chính doanh nghiệp

Truyền thông marketing

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông marketing

Ngành

Truyền thông đa phương tiện

Kinh tế phát triển

Kinh tế

Kinh tế phát triển

Ngành

Kinh tế

Quản trị tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính

Ngành

Tài chính doanh nghiệp

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Thương mại điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Quản trị marketing

Marketing

Quản trị marketing

Ngành

Marketing

Kinh tế chính trị

Kinh tế Chính trị

Kinh tế chính trị

Ngành

Kinh tế Chính trị

Kinh tế lao động

Kinh tế

Kinh tế lao động

Ngành

Kinh tế

Hành chính công

Hành chính học

Hành chính công

Ngành

Hành chính học

Kinh tế đầu tư

Kinh tế

Kinh tế đầu tư

Ngành

Kinh tế

Ngoại thương

Kinh tế đối ngoại

Ngoại thương

Ngành

Kinh tế đối ngoại

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Kiểm toán

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành

Kiểm toán

Luật học

Luật

Luật học

Ngành

Luật

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm