Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Edu2Review

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

1 đánh giá
8.6
Rất tốt
1 đánh giá

Chương trình

Thống kê - Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin kinh tế

Thống kê - Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống thông tin kinh tế

Kế toán - Kiểm toán

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán

Ngành

Kế toán

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Kinh tế chính trị

Kinh tế Chính trị

Kinh tế chính trị

Ngành

Kinh tế Chính trị

Thương mại

Kinh doanh thương mại

Thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm