Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | Edu2Review

Hệ thống thông tin quản lý

Chương trình

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh

Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ cử nhân kinh tế ngành Hệ thống thông tin quản lý có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết về tin học, kinh tế và quản lý và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

 • Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có khả năng đánh giá và thẩm định các dự án Hệ thống thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý.
 • Đào tạo đội ngũ có khả năng am hiểu và vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, ngân hàng.
 • Đào tạo đội ngũ có chuyên môn cao có khả năng lập kế hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý.
 • Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Có khả năng đánh giá, thẩm định và quản lý các dự án hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
 • Khả năng tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án Hệ thống thông tin quản lý.
 • Khả năng tham gia xây dựng và triển khai các dự án thương mại điện tử.
 • Khả năng thống kê, tập hợp, phân tích và xử lý số liệu nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh và quản lý.
 • Khả năng nhận biết về nhu cầu và tham gia vào việc học tập suốt đời.
 • Kiến thức về những vấn đề thời sự.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng sử dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Khả năng viết báo cáo, thuyết trình, bảo vệ đề án.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), các dự án thương mại điện tử tại các công ty cung cấp giải pháp.
 • Vận hành, khai thác, quản lý và phát triển các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP, các dự án thương mại điện tử tại các doanh nghiệp sử dụng giải pháp.
 • Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong các công ty kiểm toán.
 • Phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp.
 • Lập trình viên, kiểm tra và bảo đảm chất lượng phần mềm trong các công ty phần mềm hoặc tham gia vào các bộ phận IT (Information Technology) trong doanh nghiệp.
 • Tiếp tục học nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học bổ sung vào đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.