Trường Đại học Kinh tế - Luật | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Kinh tế - Luật

   Trường Đại học Kinh tế - Luật
   Trường Đại học Kinh tế - Luật
   Trường Đại học Kinh tế - Luật
   Trường Đại học Kinh tế - Luật
   4 hình 3 video
   8.7
   Rất tốt
   461 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   49 ngành

   Thương mại điện tử

   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   27.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   27.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể môn Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh

   Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

   • Không phải bổ túc kiến thức: Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề; Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   • Phải bổ túc kiến thức: không tuyển sinh
   • Khối tuyển sinh: A, A1, D1

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng; cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

   Mục tiêu cụ thể:

   Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực thương mại điện tử, nắm vững nghiệp vụ kinh doanh và thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh tại doanh nghiệp. Đào tạo đội ngũ quản lý và có kiến thức vững vàng trong hoạch định, xây dựng và triển khai hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp và khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

   Đào tạo đội ngũ chuyên sâu trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử. - Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Đảm bảo hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia.
   • Có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý.
   • Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin trong các dự án thương mại điện tử.
   • Phân loại và áp dụng qui trình, tiến trình, thủ tục pháp lý có liên quan đến quản lý, kinh doanh trong thương mại điện tử.
   • Có khả năng thẩm định và đánh giá các dự án triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
   • Khả năng nhận biết nhu cầu và tham gia học tập và nâng cao trình độ suốt đời.
   • Áp dụng được kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành kinh tế khác.
   • Hiểu biết về những vấn đề thời sự.

   Kỹ năng:

   • Thiết kế, xây dựng và quản trị các phần mềm/ website tại doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản lý.
   • Khả năng tự nghiên cứu, phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề.
   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
   • Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo, xây dựng và bảo vệ dự án.
   • Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp thương mại điện tử.
   • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động thương mại điện tử.
   • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử.
   • Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   4 năm
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Hệ thống thông tin quản lý
   4 năm
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ cử nhân kinh tế ngành Hệ thống thông tin quản lý có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết về tin học, kinh tế và quản lý và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

   Mục tiêu cụ thể:

   • Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có khả năng đánh giá và thẩm định các dự án Hệ thống thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý.
   • Đào tạo đội ngũ có khả năng am hiểu và vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, ngân hàng.
   • Đào tạo đội ngũ có chuyên môn cao có khả năng lập kế hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý.
   • Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Có khả năng đánh giá, thẩm định và quản lý các dự án hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
   • Khả năng tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án Hệ thống thông tin quản lý.
   • Khả năng tham gia xây dựng và triển khai các dự án thương mại điện tử.
   • Khả năng thống kê, tập hợp, phân tích và xử lý số liệu nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh và quản lý.
   • Khả năng nhận biết về nhu cầu và tham gia vào việc học tập suốt đời.
   • Kiến thức về những vấn đề thời sự.

   Kỹ năng:

   • Kỹ năng sử dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp.
   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
   • Khả năng viết báo cáo, thuyết trình, bảo vệ đề án.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), các dự án thương mại điện tử tại các công ty cung cấp giải pháp.
   • Vận hành, khai thác, quản lý và phát triển các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP, các dự án thương mại điện tử tại các doanh nghiệp sử dụng giải pháp.
   • Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong các công ty kiểm toán.
   • Phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp.
   • Lập trình viên, kiểm tra và bảo đảm chất lượng phần mềm trong các công ty phần mềm hoặc tham gia vào các bộ phận IT (Information Technology) trong doanh nghiệp.
   • Tiếp tục học nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học bổ sung vào đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.

   Luật Thương mại quốc tế

   Luật quốc tế
   4 năm
   26.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Luật quốc tế
   4 năm
   26.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Chương trình của chuyên ngành Luật thương mại quốc tế được xây dựng gồm ba phần: xã hội nhân văn, pháp luật cơ sở và phần chuyên ngành chủ yếu liên quan đến luật pháp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trên cơ sở các môn học có tính chất định hướng kiến thức chung, sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội và cả kiến thức về luật pháp liên quan kinh tế mang tính chất quốc tế. Ngoài ra trong chương trình đào tạo, một phần lớn thời lượng dành cho các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, vì vậy sau khi ra trường sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế có thể nắm chắc kiến thức về pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

   Mục tiêu cụ thể: Sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bởi vì chương trình đào tạo của chuyên ngành này dành một thời lượng khá lớn cho các môn học liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực này. Sinh viên cũng sẽ nắm bắt được những quy định của Hiến pháp là cơ sở, nguyên tắc chung cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về kinh doanh thương mại khác. Nắm bắt được các quy định của các đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   Sau khi hoàn chỉnh chương trình, sinh viên sẽ hiểu biết được những đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh như Luật doanh nghiệp; Luật thương mại quốc tế; Luật đầu tư; Luật cạnh tranh, Luật phá sản.. Các đạo luật khác có quan hệ điều chỉnh gián tiếp các hoạt động kinh doanh như Luật dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật đất đai; Luật môi trường; Luật thuế; Luật lao động ...Các Nghị quyết của Quốc hội; các Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội; các văn bản dưới luật về kinh tế.

   Kỹ năng:

   Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình chuyên ngành Luật thương mại quốc tế có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong xã hội:

   • Với một khối lượng kiến thức về xã hội và nhân văn được trang bị trong ba học kỳ đầu của chương trình, sinh viên có khả năng nhận biết xã hội, có thể tự tin làm chủ bản thân ở bất kỳ một vị trí nào trong xã hội.
   • Vì phần lớn của chương trình đào tạo là dành cho kiến thức cơ sở ngành nên với lượng kiến thức được trang bị này sinh viên sinh viên có thể đảm nhận công việc trong các cơ quan nhà nước khác nhau, đặc biệt là trong các cơ quan tư pháp, có thể làm việc trong các doanh nghiệp khác nhau.
   • Vì chương trình dành một phần đáng kể cho lĩnh vực luật thương mại quốc tế, vì vậy sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp mà hoạt động của họ gắn liền với thương mại quốc tế.
   • Có thể trở thành các luật sư có năng lực trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng tham gia tranh tụng tại các phiên toà giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   26.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   26.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo được tập trung hóa vào 3 mục tiêu:

   • Đào tạo Cử nhân kinh tế ngành tài chính – ngân hàng nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và chuyên sâu về tài chính – ngân hàng;
   • Có đầy đủ các kỹ năng chuyên môn nhằm vận dụng kiến thức được học để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
   • Có phẩm chất đạo đức và khả năng tư duy tốt và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết nhằm phát triển nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   • Sinh viên đạt được các kiến thức chung về kinh tế, xã hội, kiến thức chung về tài chính – ngân hàng;
   • Sinh viên có kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ tài chính – ngân hàng;
   • Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp;
   • Sinh viên có năng lực thực hành nghề nghiệp;
   • Sinh viên có khả năng học tập suốt đời;
   • Sinh viên có trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính – ngân hàng có đủ khả năng để làm việc ở cả ba chuyên ngành hẹp:

   • Tài chính doanh nghiệp (ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp phi tài chính, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư,…);
   • Tài chính công (cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công, Sở tài chính, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế,...)
   • Ngân hàng (các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, WB, ADB, ngân hàng thương mại, công ty cho thuê tài chính, công ty mua bán nợ, …) với các vị trí công việc chuyên môn đa dạng từ nhà môi giới, phân tích chứng khoán, phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư, quản lý tài chính ở doanh nghiệp phi tài chính, quản lý tín dụng, quản lý nguồn vốn, kinh doanh ngoại tệ, quản lý ngân quỹ, quản lý thuế, ...cho đến các vị trí cao cấp như chiến lược gia tài chính, nhà hoạch định chính sách tài khóa, hoạch định chính sách tiền tệ và quản lý vĩ mô, quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành và các cơ quan nghiên cứu khác có liên quan.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   26.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   26.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo những cử nhân có trình độ cao trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, theo định hướng chuyên gia và quản lý, lãnh đạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, kiến thức cơ sở trong lĩnh vực kinh tế và kiến thức cơ bản chuyên ngành quản trị kinh doanh.

   Kỹ năng: Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có được những kỹ năng sau:

   • Kỹ năng phân tích, thực nghiệm, phản biện và giải quyết vấn đề.
   • Kỹ năng lập kế hoạch và tư vấn chính sách kinh doanh.
   • Kỹ năng phân tích, thực nghiệm, phản biện và giải quyết vấn đề.
   • Kỹ năng lập kế hoạch và tư vấn chính sách kinh doanh.
   • Tư duy có hệ thống; kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp.
   • Kỹ năng và thái độ cá nhân.
   • Kỹ năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ.
   • Kỹ năng làm việc nhóm.
   • Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp Chương trình này, sinh viên có thể làm việc trong môi trường kinh doanh toàn cầu với sự cạnh tranh cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm chuyên viên phân tích, dự báo, tư vấn chính sách hoặc chuyên gia cao cấp trong kinh doanh hay làm chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc trở thành giảng viên và nghiên cứu viên.

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   4 năm
   27.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh doanh quốc tế
   4 năm
   27.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng - an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và kinh doanh quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế đất nước.

   Mục tiêu cụ thể:

   • Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có kiến thức vững vàng trong hoạch định và triển khai hoạt động kinh doanh quốc tế.
   • Đào tạo đội ngũ quản lý có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
   • Đào tạo những nhà quản lý có kỹ năng chuyên môn cao để có thể thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế.
   • Đào tạo đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: Sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế – quản lý; kiến thức cơ sở ngành kinh doanh quốc tế; kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế.

   Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề/ tận dụng cơ hội, có thể nghiên cứu và khám phá kiến thức. Ngoài ra sinh viên sẽ có được một tư duy hệ thống, thái độ, tư tưởng và học tập; đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác. Sinh viên còn có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giảng viên, chuyên viên tư vấn trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên quan hệ quốc tế trong các cơ quan/ Vụ/ Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao... Không những thế, sinh viên còn có thể trở thành chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế… trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và là những chuyên viên có năng lực trong các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs...

   Kinh tế đối ngoại

   Kinh tế quốc tế
   4 năm
   26.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh tế quốc tế
   4 năm
   26.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế có năng lực, tự tin, năng động và nhạy bén trước những thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu.

   Mục tiêu cụ thể:

   • Cử nhân tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng.
   • Cử nhân có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết.
   • Cử nhân có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
   • Cử nhân có khả năng làm việc trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực Kinh tế đối ngoại.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế.
   • Áp dụng kiến thức cơ sở ngành Kinh tế đối ngoại (KTĐN) giải quyết các vấn đề kinh tế.
   • Áp dụng kiến thức chuyên ngành KTĐN giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực KTĐN.

   Kỹ năng:

   • Thể hiện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
   • Nghiên cứu và khám phá kiến thức.
   • Tư duy một cách có hệ thống.
   • Thái độ tư tưởng đúng đắn và khả năng học tập suốt đời.
   • Có đạo đức và các trách nhiệm khác đối với cộng đồng.
   • Khả năng làm việc nhóm.
   • Kỹ năng giao tiếp.
   • Giao tiếp bằng ngoại ngữ.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giảng viên, chuyên viên tư vấn trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên quan hệ quốc tế trong các cơ quan/ Vụ/ Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao... Không những thế, sinh viên còn có thể trở thành chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế… trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và là những chuyên viên có năng lực trong các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs...

   Luật Kinh doanh

   Luật Kinh doanh
   1 tháng
   26.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Luật Kinh doanh
   1 tháng
   26.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo:

   Mục tiêu chung: sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo chuyên ngành luật kinh doanh, trên cơ sở các môn học có tính chất định hướng kiến thức chung, sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội và cả kiến thức về luật pháp liên quan kinh tế.

   Mục tiêu cụ thể: sinh viên sẽ nắm bắt được những quy định của Hiến pháp là cơ sở, nguyên tắc chung cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về kinh doanh thương mại khác. Nắm bắt được các quy định của các đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội, nắm bắt được những đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh.

   Kỹ năng:

   Sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh sẽ có được kỹ năng nhận thức đầy đủ và sâu về bản chất của pháp luật về kinh doanh, tính đa dạng trong pháp luật về kinh doanh, xu hướng phát triển của pháp luật về kinh doanh và nhận biết nhu cầu, phương pháp điều chỉnh các vấn đề của pháp luật về kinh doanh. Qua đó, trong tương lai có được khả năng nhận biết, giải quyết các vấn đề phức tạp của pháp luật về kinh doanh của Việt Nam cũng như có được định hướng để tìm hiểu sâu hơn về pháp luật về kinh doanh của các nước trên thế giới. Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế sau khi ra trường sẽ là các chuyên gia về pháp luật kinh doanh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh nói riêng; các đơn vị trực tiếp hoạt động kinh doanh của nhà nước; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác; các cơ quan tư pháp tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; lực lượng công an kinh tế; các trung tâm trọng tài thương mại; các tổ chức tư vấn pháp luật về kinh doanh...

   Kinh tế học

   Kinh tế
   4 năm
   26.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Kinh tế
   4 năm
   26.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Đào tạo các cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực chính trị, xã hội và nghiên cứu, giảng dạy kinh tế học.

   Mục tiêu cụ thể:

   • Đào tạo đội ngũ những cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học.
   • Đào tạo những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp.
   • Đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.
   • Đào tạo những chuyên gia kinh tế có khả năng nghiên cứu độc lap trong lĩnh vực kinh tế học.
   • Đào tạo những cử nhân kinh tế có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và nhân văn; kiến thức cơ sở ngành kinh tế học; kiến thức chuyên ngành kinh tế học.

   Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sau khi ra trường sẽ có kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện và sáng tạo; kỹ năng hoạch định, tư vấn chính sách; kỹ năng định lượng và dự báo; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tạo lập mối quan hệ; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng ngoại ngữ không chuyên.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học có đủ năng lực, kiến thức làm việc tốt, sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ở trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ... Một số vị trí tiêu biểu mà sinh viên có thể làm như:

   • Chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.
   • Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế. - Cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội…

   Luật Dân sự

   Luật dân sự và tố tụng dân sự
   4 năm
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Luật dân sự và tố tụng dân sự
   4 năm
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và Luật Dân sự nói riêng. Đào tạo cử nhân Luật có chất lượng cao trong lĩnh vực Luật Dân sự.

   Mục tiêu cụ thể:

   Đào tạo cử nhân tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Cụ thể cung cấp cho sinh viên những kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trong tương lai như : Thi hành án dân sự, pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, nghề luật sư và tư vấn pháp luật...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có kiến thức pháp luật chung; kiến thức pháp luật chuyên ngành Luật Dân sự; kỹ năng nghiên cứu, phân tích và bình luận quy định của pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật và thực hành luật.

   Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên còn được trang bị kỹ năng giao tiếp và thiết lập quan hệ cộng đồng; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng ngoại ngữ.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, sinh viên có khả năng làm việc độc lập, hiệu quả ở các cơ quan, tổ chức sau: Tòa án, Viện kiểm sát, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế, các tổ chức tín dụng; các tổ chức kinh tế và xã hội; các trường đại học; các viện và trung tâm nghiên cứu luật học, các công ty luật, văn phòng luật sư trong và ngòai nước và các công ty đa quốc gia...

   Kiểm toán

   Kiểm toán
   4 năm
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kiểm toán
   4 năm
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kiểm toán có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, pháp luật và tài chính nói chung, có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán nói riêng, kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững vàng và kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi trường hội nhập.

   Mục tiêu riêng:

   • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
   • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có tư duy sáng tạo, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.
   • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kỹ năng chuyên môn cao, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.
   • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có được những kiến thức như sau:

   • Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, lĩnh hội và phát triển, tiếp thu khối kiến thức chuyên nghiệp.
   • Áp dụng kiến thức cơ sở ngành KTKT để tạo nền tảng cho việc học tập và nghiêu cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.
   • Áp dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để có thể xử lý các vấn đề liên quan, là nền tảng để phát triển khả năng kiểm toán báo cáo tài chính. Áp dụng kiến thức chuyên ngành kiểm toán giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.

   Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sau khi ra trường sẽ có được những kỹ năng như: kỹ năng chuyên ngành kiểm toán; kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tổ chức nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán; học tập suốt đời và hội nhập quốc tế; có trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc của một kiểm toán viên hoặc một chuyên viên kế toán tại tất cả các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và ngoài nước. Cụ thể như sau:

   • Các cơ quan quản lý nhà nước.
   • Các định chế tài chính trung gian (ví dụ như các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán).
   • Các công ty kiểm toán trong và ngoài nước.
   • Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán và kiểm toán trong và ngoài nước.

   Marketing

   Marketing
   4 năm
   27.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Marketing
   4 năm
   27.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên theo học Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với số điểm của các khối thi A, A1, hoặc D1 bằng hoặc vượt điểm chuẩn do Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Luật qui định và được công bố công khai.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ những quản trị gia, chuyên gia, nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn Marketing vững, có năng lực làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, áp lực; nhạy bén với thị trường, và có đạo đức nghề nghiệp, đán ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng tốt của doanh nghiệp, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

   Mục tiêu cụ thể:

   • Đào tạo và cung ứng cho các doanh nghiệp và tổ chức những chuyên viên, nhà quản lý Marketing chuyên nghiệp: có kiến thức về Marketing cần thiết cho những vị trí chuyên viên, chuyên viên cao cấp và các cấp quản lý bậc trung trong Marketing như quản lý thương hiệu, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý truyền thông.
   • Ngoài các kiến thức chuyên sâu về Marketing, đào tạo nguồn nhân lực Marketing được trang bị các kiến thức khác về quản lý như quản trị chiến lược, quản trị phân phối, quản trị bán hàng, quản trị nguồn nhân lực để hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa các lĩnh vực này với quản trị Marketing và cách thức phối hợp trong công việc.
   • Đào tạo nguồn nhân lực nắm bắt được các kỹ năng chuyên biệt dành cho một chuyên viên Marketing và các kỹ năng mềm cần thiết cho một người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cả những kỹ năng mềm cho cuộc sống.
   • Đóng góp giải quyết nhu cầu nguồn nhân lực Marketing có đạo đức nghề nghiệp đứng đắn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được những kiến thức như sau:

   • Kiến thức về lý luận, phương pháp luận và nghiên cứu, tư duy logic. Biết vận dung kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực rộng vào Quản trị Marketing và kinh doanh.
   • Kiến thức cơ bản của nhóm ngành và cơ sở ngành: nắm vững lý khoa học quản trị, Marketing và kinh tế.
   • Khả năng hiểu và hệ thống lý thuyết Marketing và quản lý vào giải quyết các tình huống kinh doanh thực tế.
   • Kiến thức chuyên sâu về Marketing để có thể làm việc trong lĩnh vực Marketing, tư vấn phát triển thương hiệu, quảng cáo và phát triển kinh doanh (ở những vị trí chuyên viên, trợ lý).
   • Khả năng ứng dụng kiến thức để xây dựng chiến lược Marketing.
   • Khả năng ứng dụng kiến thức để tổ chức hoạt động Marketing.
   • Có khả năng lập luận tư duy logic và giải quyết các vấn đề Marketing, kinh doanh và quản lý.

   Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng sau khi ra trường:

   • Kỹ năng chuyên môn như làm việc nhóm, soạn thảo và đàm phán hợp đồng truyền thông.
   • Khả năng tư duy và lập luận.
   • Khả năng giao tiếp.
   • Khả năng hợp tác.
   • Khả năng quản lý.
   • Khả năng học tập suốt đời.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học ngành Marketing có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, các tổ chức tư vấn về Marketing, các công sở của Nhà nước, các trường đại học và viện nghiên cứu. Ngoài ra, sinh viên còn có thể tự tổ chức các hoạt động kinh doanh, lập thân, lập nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở những bậc học cao hơn.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kế toán
   4 năm
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu chung: Chương trình cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, là chương trình đào tạo kế toán nhằm trang bị cho người học kiến thức về cơ sở lý luận, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo và được công nhận bởi xã hội, nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu phát tiển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

   Mục tiêu cụ thể: Đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến kế toán đáp ứng các yêu cầu sau:

   • Có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và chuyên sâu về kế toán.
   • Có kỹ năng nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp thành thạo, phân tích, lập kế hoạch, tư vấn để thực hành và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kế toán.
   • Có đạo đức nghề nghiệp vững vàng, phẩm chất tốt để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.
   • Có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có những kiến thức như sau:

   • Kiến thức chung về tự nhiên xã hội.
   • Kiến thức chung về ngành Kế toán Kiểm toán.
   • Kiến thức chuyên ngành Kế toán.

   Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sẽ có được những kỹ năng như sau:

   • Kỹ năng phân tích.
   • Kỹ năng nghiên cứu.
   • Kỹ năng tổ chức quản lý.
   • Kỹ năng xử lý thông tin.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tổ chức, đảm nhận công việc có liên quan đến lĩnh vực kế toán tại các đơn vị sau:

   • Các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán và thuế.
   • Các định chế tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán).
   • Các tổ chức kinh tế tài chính.
   • Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán trong và ngoài nước.
   • Các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…).

   Kinh tế và Quản lí công

   Kinh tế
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh tế
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế quốc tế

   Kinh tế
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kinh tế
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Toán kinh tế

   Toán ứng dụng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Toán ứng dụng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ tài chính

   Kinh tế - Quản lý
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh tế - Quản lý
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Luật Tài chính - Ngân hàng

   Luật
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Luật
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Luật và chính sách công

   Luật Kinh doanh
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Luật Kinh doanh
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ tài chính - Chất lượng cao

   Tài chính Ngân hàng
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Tài chính Ngân hàng
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Hệ thống thông tin quản lý - Chất lượng cao

   Công nghệ thông tin
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Công nghệ thông tin
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Hệ thống thông tin quản lý - Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo - Chất lượng cao

   Công nghệ thông tin
   26.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Công nghệ thông tin
   26.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kế toán - Chất lượng cao tiếng Anh

   Kế toán
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kế toán
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kế toán - Chất lượng cao

   Kế toán
   25.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kế toán
   25.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kiểm toán - Chất lượng cao

   Kiểm toán
   26.45
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kiểm toán
   26.45
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao tiếng Anh

   Kinh doanh quốc tế
   25.95
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kinh doanh quốc tế
   25.95
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao

   Kinh doanh quốc tế
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kinh doanh quốc tế
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao tiếng Anh

   Kinh tế quốc tế
   25.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kinh tế quốc tế
   25.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao

   Kinh tế quốc tế
   26.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kinh tế quốc tế
   26.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kinh tế học - Chất lượng cao

   Kinh tế
   25.45
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kinh tế
   25.45
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Kinh tế và Quản lý công - Chất lượng cao

   Quản trị kinh doanh
   25.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Quản trị kinh doanh
   25.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Luật dân sự - Chất lượng cao tiếng Anh

   Luật dân sự và tố tụng dân sự
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Luật dân sự và tố tụng dân sự
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Luật dân sự - Chất lượng cao

   Luật dân sự và tố tụng dân sự
   25.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Luật dân sự và tố tụng dân sự
   25.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Luật kinh doanh - Chất lượng cao

   Luật Kinh doanh
   26.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Luật Kinh doanh
   26.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Luật Tài chính - Ngân hàng -Chất lượng cao tiếng Pháp

   Luật kinh tế
   23.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Luật kinh tế
   23.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Luật Tài chính - Ngân hàng-Chất lượng cao

   Luật kinh tế
   24.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Luật kinh tế
   24.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Luật thương mại quốc tế - Chất lượng cao tiếng Anh

   Luật quốc tế
   24.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Luật quốc tế
   24.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Luật thương mại quốc tế - Chất lượng cao

   Luật quốc tế
   26.45
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Luật quốc tế
   26.45
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Marketing - Chất lượng cao tiếng Anh

   Marketing
   26.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Marketing
   26.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Marketing - Chất lượng cao

   Marketing
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Marketing
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao tiếng Anh

   Quản trị kinh doanh
   24.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Quản trị kinh doanh
   24.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao

   Quản trị kinh doanh
   25.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Quản trị kinh doanh
   25.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Tài chính - Ngân hàng-Chất lượng cao tiếng Anh

   Tài chính Ngân hàng
   24.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Tài chính Ngân hàng
   24.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Tài chính - Ngân hàng-Chất lượng cao

   Tài chính Ngân hàng
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Tài chính Ngân hàng
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Thương mại điện tử - Chất lượng cao tiếng Anh

   Kinh doanh thương mại
   25.95
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kinh doanh thương mại
   25.95
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Thương mại điện tử - Chất lượng cao

   Kinh doanh thương mại
   26.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Kinh doanh thương mại
   26.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Toán kinh tế - Chất lượng cao tiếng Anh

   Toán ứng dụng
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Toán ứng dụng
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Toán kinh tế - Chất lượng cao

   Toán ứng dụng
   25.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022
   Toán ứng dụng
   25.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   7.00
   Điểm trúng tuyển 2022

   Đánh giá

   461 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.8
   Cơ sở vật chất
   8.3
   Môi trường HT
   9.0
   HĐ ngoại khoá
   9.1
   Cơ hội việc làm
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   8.4
   Thủ tục hành chính
   8.3
   Quan tâm sinh viên
   8.6
   Hài lòng về học phí
   8.9
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9
   Giảng viên
   8.8
   Cơ sở vật chất
   8.3
   Môi trường HT
   9.0
   HĐ ngoại khoá
   9.1
   Cơ hội việc làm
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   8.4
   Thủ tục hành chính
   8.3
   Quan tâm sinh viên
   8.6
   Hài lòng về học phí
   8.9
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Học Văn Bằng 2 Tại Kinh Tế Luật Ổn Lắm Nha

   Đã học khoá học: Văn bằng 2 tại Kinh tế Luật tại đây.

   Ưu điểm

   Thời lượng
   2 năm
   Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ).
   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 75 tín chỉ.
   Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học trên cả nước
   Ưu tiên xét tuyển theo thứ tự:
   - Thí sinh có bằng tiến sĩ, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT (tiêu chí phụ điểm trung bình học tập toàn khoá); - Thí sinh đã tốt nghiệp từ Trưởng ĐH Kinh tế - Luật và các trưởng thành viên của ĐHQG TP.HCM (tiêu chí phụ: điểm trung bình học tập toàn khoá);

   Điểm cần cải thiện

   Ít người biết đến, nên mình muốn lan tỏa việc học văn bằng 2 ở Kinh tế Luật đến mọi người

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thời gian, địa điểm và ngành đào tạo:

   Nguyên ngày thứ 7 và Chủ nhật:

   TP.HCM: Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
   Ngành đào tạo:
   Luật (Luật dân sự)
   Luật kinh tế (Luật kinh doanh)
   Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công)
   Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Số 38 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết.
   Ngành đào tạo:
   Luật (Luật kinh doanh)
   Trường Cao đẳng Dầu khí, Số 43 Đường 30 tháng 4, Phường 9, TP. Vũng Tàu.
   Ngành đào tạo:
   Luật (Luật dân sự)
   Luật (Luật kinh doanh)
   Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Số 03 Đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
   Ngành đào tạo:
   Luật (Luật dân sự)

   Tối thứ 2, 4 và 6:

   Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT (DMA), 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Dakao, Quận 1, TP HCM.
   Ngành đào tạo:
   Luật kinh tế (Luật kinh doanh)

   Lợi ích khi học Văn bằng 2 vừa làm vừa học

   Đầu tiên nói về Trường?

   Trường Đại Học Kinh tế Luật, ĐHQG TP. HCM không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất. Theo hướng đó, các cơ sở đào tạo được mở rộng cũng như hình thức đào tạo cũng đa dạng hơn. Tạo điều kiện cho nhiều học viên có thể tiếp cận và theo học các ngành học và nghiên cứu lâu dài tại trường.

   Vậy Văn bằng 2 của trường có gì nổi bật?

   Khi chọn chương trình Văn bằng 2 vừa học vừa làm, học viên có thể vừa tiếp tục công việc và dự định của mình trong khi mở rộng, nâng cao kiến thức cũng như trình độ khi theo học ngành học mới vào thứ bảy, chủ nhật hoặc buổi tối thứ 2, 4 và 6.

   Không những vậy Trường Đại Học Kinh tế - Luật còn kết hợp với các trường ngoại tỉnh cũng như trong địa bàn TP. Hồ Chí Minh để mở rộng cơ sở đào tạo, dễ dàng cho học viên chọn ngành học cũng như cơ sở. Khi học VB2 các bạn chỉ mất có 4 học kì, tương đương với 75 tín chỉ để hoàn thành khóa học. Thế nên lựa chọn Văn bằng 2 vừa làm vừa học của trường Đại học Kinh tế - Luật là một lựa chọn cực kì tuyệt vời.

   Không những thế ở đây bạn sẽ được đào tạo trong một môi trường hiện đại, cơ sở vật chất tốt nhất, cùng với đội ngũ giảng viên tuyệt vời nhất của trường với trình độ chuyên môn cao.

   Xét riêng Văn bằng 2 có lợi thế:

   Đó là sự đa dạng , việc học văn bằng 2 có nghĩa là các bạn đã chọn cho mình một ngành học mới , một tấm bằng sau khi tốt nghiệp ở 1 lĩnh vực hoàn toàn mới. Bất kì bạn học ngành gì cũng có thể học Văn bằng 2 ở UEL với những ngành luật, kinh tế. Những điều này nếu bạn học thạc sĩ sẽ khó có thể thực hiện được.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Hệ Vừa Học Vừa Làm Tại Kinh Tế Luật

   Đã học khoá học: Văn bằng một - Vừa học vừa làm tại đây.

   Ưu điểm

   Ngành đào tạo:
   Tại cơ sở Trường Đại học Kinh tế Luật, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh: Luật Dân sự, Luật Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý công
   Tại cơ sở Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT (DMA), quận 1, Hồ Chí Minh: Luật Kinh doanh
   Tại cơ sở Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận: Luật Kinh doanh
   Tại cơ sở Trường Cao đẳng Dầu Khí, Thành phố Vũng Tàu: Luật Kinh doanh và Luật dân sự
   Tại cơ sở Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh: Luật Dân sự

   Điểm cần cải thiện

   Chỉ có một khuyết điểm nhỏ, là mình cũng mất kha khá thời gian mới tìm hiểu và biết là Kinh tế Luật có đào tạo văn bằng này. Vậy nên mình muốn đăng bài đánh giá này để những ai có nhu cầu thì sẽ tiếp cận được sớm hơn. Hi vọng có thể giúp được mọi người.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thời lượng
   4 năm
   Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).
   Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ.
   Đối tượng tuyển sinh:
   Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
   Tổ hợp môn xét tuyển:
   A00 (Toán – Lý – Hóa),
   A01 (Toán – Lý – Anh),
   D01 (Toán – Văn – Anh),
   C00 (Văn – Sử - Địa).
   - Xét theo điểm học bạ tương ứng điểm trung bình 03 năm học của tổ hợp môn xét tuyển
   - Hội đồng xét từ trên cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

   Thời gian học:
   Nguyên ngày thứ Bảy và Chủ nhật

   Lợi ích khi học tại Kinh tế Luật:

   Bạn có thể hoàn toàn an tâm khi lựa chọn trường Đại Học Kinh tế Luật, hãy đặt niềm tin khi học luật tại đây. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề xây dựng phát triển Kinh tế Luật theo hướng đa cơ sở đào tạo, tạo cho học viên cơ hồi học tập và nghiên cứu lâu dài. Khi lựa chọn học luật tại Trường Đại Học Kinh tế Luật. Bạn sẽ được giải dạy trong một môi trường hiện đại, thoải mái với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất, đội ngũ giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn về luật cao với bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có kiến thức pháp luật chung; kiến thức pháp luật chuyên ngành Luật Dân sự; kỹ năng nghiên cứu, phân tích và bình luận quy định của pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật và thực hành luật.

   Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên còn được trang bị kỹ năng giao tiếp và thiết lập quan hệ cộng đồng; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng ngoại ngữ.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, sinh viên có khả năng làm việc độc lập, hiệu quả ở các cơ quan, tổ chức sau: Tòa án, Viện kiểm sát, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế, các tổ chức tín dụng; các tổ chức kinh tế và xã hội; các trường đại học; các viện và trung tâm nghiên cứu luật học, các công ty luật, văn phòng luật sư trong và ngoài nước và các công ty đa quốc gia...

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Học Tập, Rèn Luyện

   Đã học khoá học: Kinh tế đối ngoại tại đây.

   Ưu điểm


   - Học rất tốt
   - tôi rất thích
   GV thân thiện....

   Điểm cần cải thiện


   không có, tôi rất thích học ở ngôi trường này.....

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Học rất tốt
   - tôi rất thích
   GV thân thiện........

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Tuyệt Vời Lắm Ạ

   Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

   Ưu điểm

   Trường tốt, giảng dạy tốt, giảng viên nhiệt tình

   Điểm cần cải thiện

   Nhà xe và thư viện mình thấy còn khá nhỏ
   Các phòng học dành cho sinh viên đại trà mình thấy vẫn chưa được nâng cấp

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Dù có một vài khuyết điểm nhưng mình học ở trường thì thấy ok lắm luôn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Là thành viên của hệ thống cụm trường ĐHQG (Đại học quốc gia) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM (UEL) có tiếng tăm trong đào tạo các lĩnh vực luật, quản lý, kinh tế, với nhiều thành tựu nổi bật về nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy đại học.

   Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM (website: uel.edu.vn) có tầm nhìn phát triển theo hướng đại học nghiên cứu, do đó luôn chủ động phát triển, hội nhập sâu và rộng trong các hoạt động. Đồng thời, trường luôn tạo điều kiện phát triển môi trường học tập với tinh thần năng động, sáng tạo của sinh viên, bằng chứng là sự diễn ra của hàng loạt hoạt động ngoại khóa, các sự kiện, hội thảo phục vụ sinh viên.

   Giới thiệu trường ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM

   Giới thiệu trường

   Trường Đại học Kinh tế – Luật ra đời vào ngày 24/03/2010, với tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG – HCM), được thành lập năm 2000. Mặc cho những khó khăn trong giai đoạn đầu hình thành, Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM ngày hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những trường trọng điểm khu vực phía Nam nói riêng, cả nước nói chung trên lĩnh vực quản lý, luật, kinh tế.

   Trường đang đào tạo 15 chương trình giáo dục ở trình độ đại học, 8 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 4 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ với gần 6.500 sinh viên hệ chính quy, gần 900 học viên cao học và hơn 80 nghiên cứu sinh. Không có điểm dừng cho nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường thường xuyên tích cực đánh giá các hoạt động vừa qua theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University NetworkQuality Assurance, viết tắt là AUN – QA) và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Với những thành tích đạt được, Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng của Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Giám đốc ĐHQG – HCM trong nhiều năm liên tục.

   Sứ mệnh

   Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

   Tầm nhìn

   Trường Đại học Kinh tế – Luật phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, đến năm 2020 trở thành:

   – Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

   – Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

   Hoạt động sinh viên

   Bên cạnh chương trình học thuật hàn lâm, trường có nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức bởi các câu lạc bộ (CLB) trực thuộc mỗi khoa khác nhau: ECS - CLB Kinh tế học; IBC - CLB Kinh doanh quốc tế; FBG - CLB Tài chính ngân hàng; ITB - CLB Công nghệ thông tin trong kinh doanh ; GPA - CLB Quản trị tiềm năng; CLB Tri thức luật; ERC - CLB Nghiên cứu khoa học kinh tế - luật;...

   Chiến dịch Sinh viên vì cộng đồng lần VI, năm 2017 – Tựa Nắng được tổ chức bởi Liên Chi hội Khoa Kinh tế đối ngoại

   Trong đó không thể không nhắc đến FESE Group – Sàn giao dịch chứng khoán ảo và Đội CLE_UEL – Chương trình thực hành luật, hai sân chơi khẳng định chất lượng của sinh viên UEL, đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng sinh viên ĐHQG TP.HCM, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM

   ĐH Kinh tế - Luật giành giải nhì cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ 1, năm 2016

   Không chỉ ở lĩnh vực học thuật, các kiến thức chuyên ngành, ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM còn có nhiều hoạt động ở mảng thể thao, văn hóa – nghệ thuật, các chương trình giao lưu quốc tế - trao đổi du học sinh.

   Liên Hoan Tiếng Hát Sinh Viên Đại Học Kinh Tế-Luật

   Cơ sở vật chất

   • Trường Đại học Kinh tế - Luật có cơ sở chính tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức nằm trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Khuôn viên Trường hiện gồm Tòa nhà điều hành và học tập và Hội trường.

   Tòa nhà điều hành và học tập Trường Đại học Kinh tế - Luật

   Tòa nhà có tổng diện tích 13000m2 gồm 70 phòng học, 2 thư viện, 6 phòng máy tính, 11 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng thực hành và các văn phòng làm việc. Hội trường lớn 2100m2 với sức chứa 500 chỗ ngồi. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị hiện đại đủ điều kiện đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   Cơ sở vật chất

   Toàn bộ các các phòng học lý thuyết đều có trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu và bảng trượt. Các phòng học chuyên đề, phòng học chương trình Chất lượng cao và Cử nhân tài năng được lắp đặt máy điều hòa không khí. Có 6 phòng máy tính với 412 máy tính nối mạng phục vụ việc học chuyên đề, trang bị máy tính có cấu hình và phầm mềm phù hợp với nhu cầu đào tạo.

   *Thư viện

   Thư viện UEL có 2 cơ sở

   • Cơ sở 1: nằm trong tòa nhà Trường ĐH Kinh tế - Luật tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức
   • Cơ sở 2: 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.

   Tổng diện tích là 940m2, 550 chỗ ngồi, 20 máy tính nối mạng phục vụ tra cứu miễn phí. Nguồn tài liệu của thư viện đa dạng về loại hình và nội dung với hơn 21.987 bản sách chuyên ngành, 2.188 khóa luận tốt nghiệp, 1.325 luận văn – luận án, 486 báo cáo, đề tài nghiên cứu khoa học, gần 50 đầu báo và tạp chí thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Tại Thư viện, sinh viên có thể tự học, trao đổi học thuật theo nhóm tại các phòng học nhóm đã được cung cấp các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại hỗ trợ thực tập thuyết trình, trình chiếu và tra cứu tài liệu trực tuyến, sử dụng internet miễn phí.

   Hình ảnh hoạt động tự học tại thư viện

   *Ký túc xá sinh viên:

   Sinh viên UEL trúng tuyển vào trường sẽ được sắp xếp chỗ ở tại Ký túc xá ĐHQG-HCM (KTX).Đây là khu Ký túc xá lớn nhất cả nước, đáp ứng trên 60.000 chỗ ở cho sinh viên. Ký túc xá được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và nhiều dịch vụ tiện ích như: Trạm y tế chăm sóc sức khỏe, Khu thể thao, Khu dịch vụ công cộng và Bến xe buýt phục vụ các nhu cầu sinh hoạt và đi lại. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia những hoạt động bổ ích cho các câu lạc bộ, đội nhóm tại Ký túc xá tổ chức.

   Ký túc xá ĐHQG – TP.HCM

   Với diện tích gần 42 ha, KTX bao gồm 3 khu:

   - Khu A: 24 nhà 05 tầng, sức chứa 12.000 sinh viên

   - Khu A mở rộng: 06 nhà 12 tầng, sức chưa 10.000 sinh viên

   - Khu B: 19 nhà từ 12 đến 16 tầng, sức chưa 40.000 sinh viên.

   Thành tựu

   • Hội nghị kinh tế Trẻ lần III năm 2016 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức đã nhận được đông đảo sự quan tâm của các nhà nghiên cứu khoa học với 79 bài tham luận của 133 nhà khoa học trẻ đến từ 31 đơn vị trên cả nước. Trong buổi hội nghị tổng kết, ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM đã đoạt giải Ba: bài nghiên cứu “Hoàn thiện chính sách pháp luật và quản lý nhà nước về du lịch – Vấn đề cấp bách trong thời kỳ hội nhập cộng đồng kinh tế Asean” của ThS Nguyễn Thị Phương Thảo (Khoa Luật Kinh tế) và giải Nhất: bài nghiên cứu “Vị trí ngành dệt may Việt Nam trong khu vực ASEAN nhìn từ góc độ lợi thế so sánh” của ThS Nguyễn Văn Nên (Khoa Kinh tế đối ngoại)

   ĐH Kinh tế - Luật đã đoạt giải Nhất, Ba tại Hội nghị kinh tế trẻ lần II năm 2016

   • Bên cạnh các công trình nghiên cứu khoa học được công nhận rộng rãi, Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng của Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM trong nhiều năm liên tục.

   Đội ngũ nhân sự

   Trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có một số chuyên gia đầu ngành có uy tín, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu theo hướng chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Đồng thời với việc xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức của Trường ngày càng được mở rộng và hoàn thiện.

   Tính đến ngày 30/10/2014, tổng số cán bộ, viên chức và nhân viên của Trường là 349: trong đó có 227 giảng viên và 122 chuyên viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học chiếm gần 90%, trong đó có 1 giáo sư, 10 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 143 thạc sĩ; hơn 45% (chủ yếu là cán bộ trẻ) được đào tạo sau đại học ở nước ngoài; 25% cán bộ có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tham gia giảng dạy trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

   Đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, say mê nghiên cứu khoa học. Ngọn lửa say mê nhiệt huyết ấy được các thầy cô truyền đến các bạn sinh viên. Đến nay, nghiên cứu khoa học đã trở thành một hoạt động thường xuyên, phổ biến và chất lượng trong cộng động sinh viên UEL.

   Cựu sinh viên nổi bật

   Với uy tín và chất lượng giảng dạy không ngừng nâng cao, sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật có cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp, nhờ những năm vun đắp kiến thức học thuật – thực hành qua nhiều phong trào khác nhau, sự hỗ trợ từ nhà trường về học tập, tài chính cho các sinh viên khó khăn, hoạt động quan hệ doanh nghiệp thiết thực, và hơn hêt là chính nỗ lực từ những người học, đã tạo nên thương hiệu danh giá của thế hệ sinh viên UEL trong mắt nhà tuyển dụng. Trong số đó, có những bạn đã thực sự trở thành tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

   Vũ Anh Khoa, cựu sinh viên khóa 1, khoa Kinh tế đối ngoại, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 10.

   Trần Diễm Ái Vy (1994) - Hoa khôi “ Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013 từng là sinh viên khoa Tài chính ngân hàng của UEL

   Nguồn: Đại học Kinh tế Luật

   Địa điểm