Trường Đại học Kinh tế - Luật | Edu2Review

Trường Đại học Kinh tế - Luật

406 đánh giá
8.8
Rất tốt
406 đánh giá

Chương trình

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Thương mại điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Luật Thương mại quốc tế

Luật quốc tế

Luật Thương mại quốc tế

Ngành

Luật quốc tế

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại

Ngành

Kinh tế đối ngoại

Luật Kinh doanh

Luật Kinh doanh

Luật Kinh doanh

Ngành

Luật Kinh doanh

Kinh tế học

Kinh tế

Kinh tế học

Ngành

Kinh tế

Luật Dân sự

Luật Dân sự

Luật Dân sự

Ngành

Luật Dân sự

Kiểm toán

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành

Kiểm toán

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.9
Giảng viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.9

Giới thiệu

Địa điểm