Trường Đại học Kinh tế - Luật | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Trường Đại học Kinh tế - Luật

8.7
Rất tốt
438 đánh giá

Chương trình

13 khóa học

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể môn Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 • Không phải bổ túc kiến thức: Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề; Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Phải bổ túc kiến thức: không tuyển sinh
 • Khối tuyển sinh: A, A1, D1

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng; cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực thương mại điện tử, nắm vững nghiệp vụ kinh doanh và thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh tại doanh nghiệp. Đào tạo đội ngũ quản lý và có kiến thức vững vàng trong hoạch định, xây dựng và triển khai hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp và khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Đào tạo đội ngũ chuyên sâu trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử. - Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Đảm bảo hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia.
 • Có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin trong các dự án thương mại điện tử.
 • Phân loại và áp dụng qui trình, tiến trình, thủ tục pháp lý có liên quan đến quản lý, kinh doanh trong thương mại điện tử.
 • Có khả năng thẩm định và đánh giá các dự án triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
 • Khả năng nhận biết nhu cầu và tham gia học tập và nâng cao trình độ suốt đời.
 • Áp dụng được kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành kinh tế khác.
 • Hiểu biết về những vấn đề thời sự.

Kỹ năng:

 • Thiết kế, xây dựng và quản trị các phần mềm/ website tại doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản lý.
 • Khả năng tự nghiên cứu, phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo, xây dựng và bảo vệ dự án.
 • Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp thương mại điện tử.
 • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động thương mại điện tử.
 • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử.
 • Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh

Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ cử nhân kinh tế ngành Hệ thống thông tin quản lý có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết về tin học, kinh tế và quản lý và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

 • Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có khả năng đánh giá và thẩm định các dự án Hệ thống thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý.
 • Đào tạo đội ngũ có khả năng am hiểu và vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề cụ thể trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, ngân hàng.
 • Đào tạo đội ngũ có chuyên môn cao có khả năng lập kế hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý.
 • Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Có khả năng đánh giá, thẩm định và quản lý các dự án hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
 • Khả năng tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án Hệ thống thông tin quản lý.
 • Khả năng tham gia xây dựng và triển khai các dự án thương mại điện tử.
 • Khả năng thống kê, tập hợp, phân tích và xử lý số liệu nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh và quản lý.
 • Khả năng nhận biết về nhu cầu và tham gia vào việc học tập suốt đời.
 • Kiến thức về những vấn đề thời sự.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng sử dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Khả năng viết báo cáo, thuyết trình, bảo vệ đề án.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), các dự án thương mại điện tử tại các công ty cung cấp giải pháp.
 • Vận hành, khai thác, quản lý và phát triển các dự án hệ thống thông tin, dự án ERP, các dự án thương mại điện tử tại các doanh nghiệp sử dụng giải pháp.
 • Kiểm toán viên hệ thống thông tin trong các công ty kiểm toán.
 • Phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu, thống kê dự báo trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý kết hợp với công cụ tin học nhằm mục tiêu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp.
 • Lập trình viên, kiểm tra và bảo đảm chất lượng phần mềm trong các công ty phần mềm hoặc tham gia vào các bộ phận IT (Information Technology) trong doanh nghiệp.
 • Tiếp tục học nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học bổ sung vào đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và THCN.

Luật Thương mại quốc tế

Luật quốc tế
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Chương trình của chuyên ngành Luật thương mại quốc tế được xây dựng gồm ba phần: xã hội nhân văn, pháp luật cơ sở và phần chuyên ngành chủ yếu liên quan đến luật pháp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trên cơ sở các môn học có tính chất định hướng kiến thức chung, sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội và cả kiến thức về luật pháp liên quan kinh tế mang tính chất quốc tế. Ngoài ra trong chương trình đào tạo, một phần lớn thời lượng dành cho các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, vì vậy sau khi ra trường sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế có thể nắm chắc kiến thức về pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Mục tiêu cụ thể: Sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bởi vì chương trình đào tạo của chuyên ngành này dành một thời lượng khá lớn cho các môn học liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực này. Sinh viên cũng sẽ nắm bắt được những quy định của Hiến pháp là cơ sở, nguyên tắc chung cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về kinh doanh thương mại khác. Nắm bắt được các quy định của các đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực quốc tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

Sau khi hoàn chỉnh chương trình, sinh viên sẽ hiểu biết được những đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh như Luật doanh nghiệp; Luật thương mại quốc tế; Luật đầu tư; Luật cạnh tranh, Luật phá sản.. Các đạo luật khác có quan hệ điều chỉnh gián tiếp các hoạt động kinh doanh như Luật dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật đất đai; Luật môi trường; Luật thuế; Luật lao động ...Các Nghị quyết của Quốc hội; các Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội; các văn bản dưới luật về kinh tế.

Kỹ năng:

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình chuyên ngành Luật thương mại quốc tế có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong xã hội:

 • Với một khối lượng kiến thức về xã hội và nhân văn được trang bị trong ba học kỳ đầu của chương trình, sinh viên có khả năng nhận biết xã hội, có thể tự tin làm chủ bản thân ở bất kỳ một vị trí nào trong xã hội.
 • Vì phần lớn của chương trình đào tạo là dành cho kiến thức cơ sở ngành nên với lượng kiến thức được trang bị này sinh viên sinh viên có thể đảm nhận công việc trong các cơ quan nhà nước khác nhau, đặc biệt là trong các cơ quan tư pháp, có thể làm việc trong các doanh nghiệp khác nhau.
 • Vì chương trình dành một phần đáng kể cho lĩnh vực luật thương mại quốc tế, vì vậy sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp mà hoạt động của họ gắn liền với thương mại quốc tế.
 • Có thể trở thành các luật sư có năng lực trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng tham gia tranh tụng tại các phiên toà giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo được tập trung hóa vào 3 mục tiêu:

 • Đào tạo Cử nhân kinh tế ngành tài chính – ngân hàng nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và chuyên sâu về tài chính – ngân hàng;
 • Có đầy đủ các kỹ năng chuyên môn nhằm vận dụng kiến thức được học để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
 • Có phẩm chất đạo đức và khả năng tư duy tốt và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết nhằm phát triển nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

 • Sinh viên đạt được các kiến thức chung về kinh tế, xã hội, kiến thức chung về tài chính – ngân hàng;
 • Sinh viên có kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ tài chính – ngân hàng;
 • Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp;
 • Sinh viên có năng lực thực hành nghề nghiệp;
 • Sinh viên có khả năng học tập suốt đời;
 • Sinh viên có trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính – ngân hàng có đủ khả năng để làm việc ở cả ba chuyên ngành hẹp:

 • Tài chính doanh nghiệp (ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp phi tài chính, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư,…);
 • Tài chính công (cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công, Sở tài chính, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế,...)
 • Ngân hàng (các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, WB, ADB, ngân hàng thương mại, công ty cho thuê tài chính, công ty mua bán nợ, …) với các vị trí công việc chuyên môn đa dạng từ nhà môi giới, phân tích chứng khoán, phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư, quản lý tài chính ở doanh nghiệp phi tài chính, quản lý tín dụng, quản lý nguồn vốn, kinh doanh ngoại tệ, quản lý ngân quỹ, quản lý thuế, ...cho đến các vị trí cao cấp như chiến lược gia tài chính, nhà hoạch định chính sách tài khóa, hoạch định chính sách tiền tệ và quản lý vĩ mô, quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành và các cơ quan nghiên cứu khác có liên quan.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những cử nhân có trình độ cao trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, theo định hướng chuyên gia và quản lý, lãnh đạo.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, kiến thức cơ sở trong lĩnh vực kinh tế và kiến thức cơ bản chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Kỹ năng: Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có được những kỹ năng sau:

 • Kỹ năng phân tích, thực nghiệm, phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tư vấn chính sách kinh doanh.
 • Kỹ năng phân tích, thực nghiệm, phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tư vấn chính sách kinh doanh.
 • Tư duy có hệ thống; kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng và thái độ cá nhân.
 • Kỹ năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Chương trình này, sinh viên có thể làm việc trong môi trường kinh doanh toàn cầu với sự cạnh tranh cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm chuyên viên phân tích, dự báo, tư vấn chính sách hoặc chuyên gia cao cấp trong kinh doanh hay làm chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc trở thành giảng viên và nghiên cứu viên.

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng - an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và kinh doanh quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

 • Đào tạo đội ngũ những nhà quản lý có kiến thức vững vàng trong hoạch định và triển khai hoạt động kinh doanh quốc tế.
 • Đào tạo đội ngũ quản lý có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
 • Đào tạo những nhà quản lý có kỹ năng chuyên môn cao để có thể thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế.
 • Đào tạo đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế – quản lý; kiến thức cơ sở ngành kinh doanh quốc tế; kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế.

Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề/ tận dụng cơ hội, có thể nghiên cứu và khám phá kiến thức. Ngoài ra sinh viên sẽ có được một tư duy hệ thống, thái độ, tư tưởng và học tập; đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác. Sinh viên còn có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giảng viên, chuyên viên tư vấn trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên quan hệ quốc tế trong các cơ quan/ Vụ/ Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao... Không những thế, sinh viên còn có thể trở thành chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế… trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và là những chuyên viên có năng lực trong các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs...

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế có năng lực, tự tin, năng động và nhạy bén trước những thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể:

 • Cử nhân tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng.
 • Cử nhân có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết.
 • Cử nhân có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
 • Cử nhân có khả năng làm việc trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực Kinh tế đối ngoại.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế.
 • Áp dụng kiến thức cơ sở ngành Kinh tế đối ngoại (KTĐN) giải quyết các vấn đề kinh tế.
 • Áp dụng kiến thức chuyên ngành KTĐN giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực KTĐN.

Kỹ năng:

 • Thể hiện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Nghiên cứu và khám phá kiến thức.
 • Tư duy một cách có hệ thống.
 • Thái độ tư tưởng đúng đắn và khả năng học tập suốt đời.
 • Có đạo đức và các trách nhiệm khác đối với cộng đồng.
 • Khả năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giảng viên, chuyên viên tư vấn trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên quan hệ quốc tế trong các cơ quan/ Vụ/ Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao... Không những thế, sinh viên còn có thể trở thành chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế… trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và là những chuyên viên có năng lực trong các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs...

Luật Kinh doanh

Luật Kinh doanh
1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung: sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo chuyên ngành luật kinh doanh, trên cơ sở các môn học có tính chất định hướng kiến thức chung, sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội và cả kiến thức về luật pháp liên quan kinh tế.

Mục tiêu cụ thể: sinh viên sẽ nắm bắt được những quy định của Hiến pháp là cơ sở, nguyên tắc chung cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật về kinh doanh thương mại khác. Nắm bắt được các quy định của các đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Sinh viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về kinh tế – xã hội, nắm bắt được những đạo luật cụ thể điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh.

Kỹ năng:

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh sẽ có được kỹ năng nhận thức đầy đủ và sâu về bản chất của pháp luật về kinh doanh, tính đa dạng trong pháp luật về kinh doanh, xu hướng phát triển của pháp luật về kinh doanh và nhận biết nhu cầu, phương pháp điều chỉnh các vấn đề của pháp luật về kinh doanh. Qua đó, trong tương lai có được khả năng nhận biết, giải quyết các vấn đề phức tạp của pháp luật về kinh doanh của Việt Nam cũng như có được định hướng để tìm hiểu sâu hơn về pháp luật về kinh doanh của các nước trên thế giới. Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế sau khi ra trường sẽ là các chuyên gia về pháp luật kinh doanh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh nói riêng; các đơn vị trực tiếp hoạt động kinh doanh của nhà nước; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác; các cơ quan tư pháp tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; lực lượng công an kinh tế; các trung tâm trọng tài thương mại; các tổ chức tư vấn pháp luật về kinh doanh...

Kinh tế học

Kinh tế
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo các cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực chính trị, xã hội và nghiên cứu, giảng dạy kinh tế học.

Mục tiêu cụ thể:

 • Đào tạo đội ngũ những cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học.
 • Đào tạo những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp.
 • Đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.
 • Đào tạo những chuyên gia kinh tế có khả năng nghiên cứu độc lap trong lĩnh vực kinh tế học.
 • Đào tạo những cử nhân kinh tế có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và nhân văn; kiến thức cơ sở ngành kinh tế học; kiến thức chuyên ngành kinh tế học.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sau khi ra trường sẽ có kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện và sáng tạo; kỹ năng hoạch định, tư vấn chính sách; kỹ năng định lượng và dự báo; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tạo lập mối quan hệ; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng ngoại ngữ không chuyên.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học có đủ năng lực, kiến thức làm việc tốt, sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ở trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ... Một số vị trí tiêu biểu mà sinh viên có thể làm như:

 • Chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.
 • Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế. - Cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội…

Luật Dân sự

Luật Dân sự
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Khối tuyển sinh: A, A1 và D1.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và Luật Dân sự nói riêng. Đào tạo cử nhân Luật có chất lượng cao trong lĩnh vực Luật Dân sự.

Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo cử nhân tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Cụ thể cung cấp cho sinh viên những kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trong tương lai như : Thi hành án dân sự, pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, nghề luật sư và tư vấn pháp luật...

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có kiến thức pháp luật chung; kiến thức pháp luật chuyên ngành Luật Dân sự; kỹ năng nghiên cứu, phân tích và bình luận quy định của pháp luật; kỹ năng tư vấn pháp luật và thực hành luật.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên còn được trang bị kỹ năng giao tiếp và thiết lập quan hệ cộng đồng; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng ngoại ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự, sinh viên có khả năng làm việc độc lập, hiệu quả ở các cơ quan, tổ chức sau: Tòa án, Viện kiểm sát, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế, các tổ chức tín dụng; các tổ chức kinh tế và xã hội; các trường đại học; các viện và trung tâm nghiên cứu luật học, các công ty luật, văn phòng luật sư trong và ngòai nước và các công ty đa quốc gia...

Kiểm toán

Kiểm toán
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kiểm toán có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, pháp luật và tài chính nói chung, có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán nói riêng, kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững vàng và kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi trường hội nhập.

Mục tiêu riêng:

 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có tư duy sáng tạo, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.
 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kỹ năng chuyên môn cao, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.
 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có được những kiến thức như sau:

 • Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, lĩnh hội và phát triển, tiếp thu khối kiến thức chuyên nghiệp.
 • Áp dụng kiến thức cơ sở ngành KTKT để tạo nền tảng cho việc học tập và nghiêu cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.
 • Áp dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để có thể xử lý các vấn đề liên quan, là nền tảng để phát triển khả năng kiểm toán báo cáo tài chính. Áp dụng kiến thức chuyên ngành kiểm toán giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sau khi ra trường sẽ có được những kỹ năng như: kỹ năng chuyên ngành kiểm toán; kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tổ chức nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán; học tập suốt đời và hội nhập quốc tế; có trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc của một kiểm toán viên hoặc một chuyên viên kế toán tại tất cả các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và ngoài nước. Cụ thể như sau:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Các định chế tài chính trung gian (ví dụ như các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán).
 • Các công ty kiểm toán trong và ngoài nước.
 • Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán và kiểm toán trong và ngoài nước.

Marketing

Marketing
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên theo học Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với số điểm của các khối thi A, A1, hoặc D1 bằng hoặc vượt điểm chuẩn do Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Luật qui định và được công bố công khai.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ những quản trị gia, chuyên gia, nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn Marketing vững, có năng lực làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, áp lực; nhạy bén với thị trường, và có đạo đức nghề nghiệp, đán ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng tốt của doanh nghiệp, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

 • Đào tạo và cung ứng cho các doanh nghiệp và tổ chức những chuyên viên, nhà quản lý Marketing chuyên nghiệp: có kiến thức về Marketing cần thiết cho những vị trí chuyên viên, chuyên viên cao cấp và các cấp quản lý bậc trung trong Marketing như quản lý thương hiệu, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý truyền thông.
 • Ngoài các kiến thức chuyên sâu về Marketing, đào tạo nguồn nhân lực Marketing được trang bị các kiến thức khác về quản lý như quản trị chiến lược, quản trị phân phối, quản trị bán hàng, quản trị nguồn nhân lực để hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa các lĩnh vực này với quản trị Marketing và cách thức phối hợp trong công việc.
 • Đào tạo nguồn nhân lực nắm bắt được các kỹ năng chuyên biệt dành cho một chuyên viên Marketing và các kỹ năng mềm cần thiết cho một người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cả những kỹ năng mềm cho cuộc sống.
 • Đóng góp giải quyết nhu cầu nguồn nhân lực Marketing có đạo đức nghề nghiệp đứng đắn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được những kiến thức như sau:

 • Kiến thức về lý luận, phương pháp luận và nghiên cứu, tư duy logic. Biết vận dung kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực rộng vào Quản trị Marketing và kinh doanh.
 • Kiến thức cơ bản của nhóm ngành và cơ sở ngành: nắm vững lý khoa học quản trị, Marketing và kinh tế.
 • Khả năng hiểu và hệ thống lý thuyết Marketing và quản lý vào giải quyết các tình huống kinh doanh thực tế.
 • Kiến thức chuyên sâu về Marketing để có thể làm việc trong lĩnh vực Marketing, tư vấn phát triển thương hiệu, quảng cáo và phát triển kinh doanh (ở những vị trí chuyên viên, trợ lý).
 • Khả năng ứng dụng kiến thức để xây dựng chiến lược Marketing.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức để tổ chức hoạt động Marketing.
 • Có khả năng lập luận tư duy logic và giải quyết các vấn đề Marketing, kinh doanh và quản lý.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng sau khi ra trường:

 • Kỹ năng chuyên môn như làm việc nhóm, soạn thảo và đàm phán hợp đồng truyền thông.
 • Khả năng tư duy và lập luận.
 • Khả năng giao tiếp.
 • Khả năng hợp tác.
 • Khả năng quản lý.
 • Khả năng học tập suốt đời.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học ngành Marketing có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, các tổ chức tư vấn về Marketing, các công sở của Nhà nước, các trường đại học và viện nghiên cứu. Ngoài ra, sinh viên còn có thể tự tổ chức các hoạt động kinh doanh, lập thân, lập nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở những bậc học cao hơn.

Kế toán

Kế toán
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Chương trình cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, là chương trình đào tạo kế toán nhằm trang bị cho người học kiến thức về cơ sở lý luận, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo và được công nhận bởi xã hội, nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu phát tiển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: Đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến kế toán đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và chuyên sâu về kế toán.
 • Có kỹ năng nghiên cứu, thực hành nghề nghiệp thành thạo, phân tích, lập kế hoạch, tư vấn để thực hành và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực kế toán.
 • Có đạo đức nghề nghiệp vững vàng, phẩm chất tốt để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có những kiến thức như sau:

 • Kiến thức chung về tự nhiên xã hội.
 • Kiến thức chung về ngành Kế toán Kiểm toán.
 • Kiến thức chuyên ngành Kế toán.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sẽ có được những kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng phân tích.
 • Kỹ năng nghiên cứu.
 • Kỹ năng tổ chức quản lý.
 • Kỹ năng xử lý thông tin.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tổ chức, đảm nhận công việc có liên quan đến lĩnh vực kế toán tại các đơn vị sau:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán và thuế.
 • Các định chế tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán).
 • Các tổ chức kinh tế tài chính.
 • Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán trong và ngoài nước.
 • Các cơ sở giáo dục và đào tạo (trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…).

Đánh giá

438 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
8.8
Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
8.8

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Tiêu Đề Đánh Giá

Đã học khoá học: Fintech tại đây.

Ưu điểm

trường nhiều gái xinh ạ, nên môi trường học tập sẽ thoải mái dễ chịu, dễ tiếp thu
điểm đầu vào cũng không quá cao, học phí khá ổn cho tới năm 2021, giảng viên tốt, có quan tâm sinh viên nhìu

Điểm cần cải thiện

học phí hơi cao từ năm 2021, về truyền thông, ít người biết đến về trường, dễ bị nhầm lẫn là trường Luật

Trải nghiệm và lời khuyên

chúc em đậu đại học
chúc em đậu đại học
chúc em đậu đại học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Nơi Tạm Ổn Về Mọi Mặt

Đã học khoá học: ngành Marketing tại đây.

Ưu điểm

điểm đầu vào không quá cao, giảng viên ổn, không quá khó để qua môn, học phí ổn so với các trường khác, gần ktx khu B-ktx hiện đại nhất Đông Nam Á,

Điểm cần cải thiện

mới 20 năm thành lập nên cơ sở vật chất còn chưa phát triển, nhà xe chật, học phí đại trà có thể tăng, chương trình học khá nhiều

Trải nghiệm và lời khuyên

xem xét những ngành mạnh của trường như các ngành Luật, Marketing, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin; còn những ngành không nổi trội cần cân nhắc trước khi ghi nguyện vọng nộp vào trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Chất Lượng Sinh Viên

Đã học khoá học: Quản trị Kinh Doanh tại đây.

Ưu điểm

Năng động, tự tin nhiệt huyết và đầy sáng tạo

Điểm cần cải thiện

Ngoại ngữ đang còn là điểm yếu của sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Trau dồi ngoại ngữ và tham gia các clb đội nhóm, để có thể tùm được những công việc tốt và tìm được những người bạn, trau dồi thêm kĩ năng của bản thân trong môi trường đại học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
 

Cơ Sở Vật Chất

Đã học khoá học: Quản trị du lịch và lữ hành tại đây.

Ưu điểm

Nhìn chung cở vật chất khá ổn

Điểm cần cải thiện

Nên lắp thêm thang máy cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn cần một môi trường học tập năng động. Tôi nghĩ Đại học Kinh tế - Luật sẽ là một lựa chọn phù hợp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm