Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Kiểm toán | Edu2Review

Kiểm toán

Chương trình

Ngành

Kiểm toán

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kiểm toán có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, pháp luật và tài chính nói chung, có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán nói riêng, kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững vàng và kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi trường hội nhập.

Mục tiêu riêng:

 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có tư duy sáng tạo, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.
 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có kỹ năng chuyên môn cao, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.
 • Đào tạo những chuyên viên, đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên sau khi ra trường sẽ có được những kiến thức như sau:

 • Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, lĩnh hội và phát triển, tiếp thu khối kiến thức chuyên nghiệp.
 • Áp dụng kiến thức cơ sở ngành KTKT để tạo nền tảng cho việc học tập và nghiêu cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.
 • Áp dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để có thể xử lý các vấn đề liên quan, là nền tảng để phát triển khả năng kiểm toán báo cáo tài chính. Áp dụng kiến thức chuyên ngành kiểm toán giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên sau khi ra trường sẽ có được những kỹ năng như: kỹ năng chuyên ngành kiểm toán; kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tổ chức nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán; học tập suốt đời và hội nhập quốc tế; có trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc của một kiểm toán viên hoặc một chuyên viên kế toán tại tất cả các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và ngoài nước. Cụ thể như sau:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Các định chế tài chính trung gian (ví dụ như các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán).
 • Các công ty kiểm toán trong và ngoài nước.
 • Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán và kiểm toán trong và ngoài nước.