Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại | Edu2Review

Kinh tế đối ngoại

Chương trình

Ngành

Kinh tế đối ngoại

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ ( không kể Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế có năng lực, tự tin, năng động và nhạy bén trước những thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể:

 • Cử nhân tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng.
 • Cử nhân có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết.
 • Cử nhân có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
 • Cử nhân có khả năng làm việc trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là lĩnh vực Kinh tế đối ngoại.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Áp dụng kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý giải quyết các vấn đề kinh tế.
 • Áp dụng kiến thức cơ sở ngành Kinh tế đối ngoại (KTĐN) giải quyết các vấn đề kinh tế.
 • Áp dụng kiến thức chuyên ngành KTĐN giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực KTĐN.

Kỹ năng:

 • Thể hiện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Nghiên cứu và khám phá kiến thức.
 • Tư duy một cách có hệ thống.
 • Thái độ tư tưởng đúng đắn và khả năng học tập suốt đời.
 • Có đạo đức và các trách nhiệm khác đối với cộng đồng.
 • Khả năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giảng viên, chuyên viên tư vấn trong các trường đại học, viện nghiên cứu; chuyên viên quan hệ quốc tế trong các cơ quan/ Vụ/ Viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế như Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao... Không những thế, sinh viên còn có thể trở thành chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế và thương hiệu, thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế… trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và là những chuyên viên có năng lực trong các tổ chức quốc tế như ILO, UNCTAD, ADB, IMF, World Bank, NGOs...