Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Marketing | Edu2Review

Marketing

Chương trình

Ngành

Marketing

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ: 20 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên theo học Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với số điểm của các khối thi A, A1, hoặc D1 bằng hoặc vượt điểm chuẩn do Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Luật qui định và được công bố công khai.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ những quản trị gia, chuyên gia, nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn Marketing vững, có năng lực làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, áp lực; nhạy bén với thị trường, và có đạo đức nghề nghiệp, đán ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng tốt của doanh nghiệp, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

 • Đào tạo và cung ứng cho các doanh nghiệp và tổ chức những chuyên viên, nhà quản lý Marketing chuyên nghiệp: có kiến thức về Marketing cần thiết cho những vị trí chuyên viên, chuyên viên cao cấp và các cấp quản lý bậc trung trong Marketing như quản lý thương hiệu, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý truyền thông.
 • Ngoài các kiến thức chuyên sâu về Marketing, đào tạo nguồn nhân lực Marketing được trang bị các kiến thức khác về quản lý như quản trị chiến lược, quản trị phân phối, quản trị bán hàng, quản trị nguồn nhân lực để hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa các lĩnh vực này với quản trị Marketing và cách thức phối hợp trong công việc.
 • Đào tạo nguồn nhân lực nắm bắt được các kỹ năng chuyên biệt dành cho một chuyên viên Marketing và các kỹ năng mềm cần thiết cho một người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cả những kỹ năng mềm cho cuộc sống.
 • Đóng góp giải quyết nhu cầu nguồn nhân lực Marketing có đạo đức nghề nghiệp đứng đắn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được những kiến thức như sau:

 • Kiến thức về lý luận, phương pháp luận và nghiên cứu, tư duy logic. Biết vận dung kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực rộng vào Quản trị Marketing và kinh doanh.
 • Kiến thức cơ bản của nhóm ngành và cơ sở ngành: nắm vững lý khoa học quản trị, Marketing và kinh tế.
 • Khả năng hiểu và hệ thống lý thuyết Marketing và quản lý vào giải quyết các tình huống kinh doanh thực tế.
 • Kiến thức chuyên sâu về Marketing để có thể làm việc trong lĩnh vực Marketing, tư vấn phát triển thương hiệu, quảng cáo và phát triển kinh doanh (ở những vị trí chuyên viên, trợ lý).
 • Khả năng ứng dụng kiến thức để xây dựng chiến lược Marketing.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức để tổ chức hoạt động Marketing.
 • Có khả năng lập luận tư duy logic và giải quyết các vấn đề Marketing, kinh doanh và quản lý.

Kỹ năng: Bên cạnh kiến thức, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng sau khi ra trường:

 • Kỹ năng chuyên môn như làm việc nhóm, soạn thảo và đàm phán hợp đồng truyền thông.
 • Khả năng tư duy và lập luận.
 • Khả năng giao tiếp.
 • Khả năng hợp tác.
 • Khả năng quản lý.
 • Khả năng học tập suốt đời.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học ngành Marketing có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, các tổ chức tư vấn về Marketing, các công sở của Nhà nước, các trường đại học và viện nghiên cứu. Ngoài ra, sinh viên còn có thể tự tổ chức các hoạt động kinh doanh, lập thân, lập nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở những bậc học cao hơn.