Trường Đại học Kinh tế - Luật - Chuyên ngành Thương mại điện tử | Edu2Review

Thương mại điện tử

Chương trình

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ).

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không kể môn Ngoại ngữ: 24 tín chỉ, Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng: 8 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 • Không phải bổ túc kiến thức: Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề; Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Phải bổ túc kiến thức: không tuyển sinh
 • Khối tuyển sinh: A, A1, D1

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng; cung cấp nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực thương mại điện tử, nắm vững nghiệp vụ kinh doanh và thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh tại doanh nghiệp. Đào tạo đội ngũ quản lý và có kiến thức vững vàng trong hoạch định, xây dựng và triển khai hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp và khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Đào tạo đội ngũ chuyên sâu trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề trong hoạt động thương mại điện tử. - Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Đảm bảo hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia.
 • Có khả năng áp dụng những kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh doanh và quản lý.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin trong các dự án thương mại điện tử.
 • Phân loại và áp dụng qui trình, tiến trình, thủ tục pháp lý có liên quan đến quản lý, kinh doanh trong thương mại điện tử.
 • Có khả năng thẩm định và đánh giá các dự án triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
 • Khả năng nhận biết nhu cầu và tham gia học tập và nâng cao trình độ suốt đời.
 • Áp dụng được kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành kinh tế khác.
 • Hiểu biết về những vấn đề thời sự.

Kỹ năng:

 • Thiết kế, xây dựng và quản trị các phần mềm/ website tại doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quản lý.
 • Khả năng tự nghiên cứu, phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo, xây dựng và bảo vệ dự án.
 • Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp thương mại điện tử.
 • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động thương mại điện tử.
 • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử.
 • Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.