Trường Đại học Kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng | Edu2Review

Trường Đại học Kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Điều dưỡng gây mê hồi sức

Điều dưỡng

Điều dưỡng gây mê hồi sức

Ngành

Điều dưỡng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Điều dưỡng nha khoa

Điều dưỡng

Điều dưỡng nha khoa

Ngành

Điều dưỡng

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng

Điều dưỡng đa khoa

Ngành

Điều dưỡng

Kỹ thuật hình ảnh y học

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật hình ảnh y học

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Ngành

Y tế công cộng

Dược học

Dược

Dược học

Ngành

Dược

Y khoa

Y đa khoa

Y khoa

Ngành

Y đa khoa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm