Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương - Chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Điều dưỡng gây mê hồi sức

Chương trình

Ngành

Điều dưỡng

Thời lượng

1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức phục vụ yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức có kiến thức cơ bản vể cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ thể người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người.

Có kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh và cộng đồng; Có hiểu biết về pháp luật, chính sách về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Kỹ năng:

Quản lý và thực hiện được công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong khoa gây mê hồi sức; Nhận biết và chuẩn bị được dụng cụ cho một số phẫu thuật thông thường đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình vô khuẩn;

Quản lý – sử dụng các nguồn lực, trang thiết bị thuộc chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức.